16.3 С
Миконос

веб-радио

Погода

16.3 С
Миконос
16 С
Афины

Международный женский день – 2020 Их: “An equal world is an enabled world” –Ένας κόσμος ισότητας είναι ένας ενεργός κόσμος” [видео]

Тема Международного женского дня 2020, на 8 марш, они: Ένας κόσμος ισότητας είναι ένας ενεργός κόσμος”….

Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΗΕ προτρέπει σε κυβερνήσεις και θεσμούς να υιοθετήσουν μια νέα πολιτική προσέγγιση για να αλλάξουν πεποιθήσεις και πρακτικές που αποτελούν διάκριση σε βάρος των γυναικών:

  • “An equal world is an enabled world” –Ένας κόσμος ισότητας είναι ένας ενεργός κόσμος
  • Με hashtag: “#EachforEqual” – “#Όλοι για την Ισότητα

Тема фокусируется на инновационных путей, в которых мы можем способствовать гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин, в частности, в таких областях, как системы социальной защиты, доступ к государственным услугам и устойчивой инфраструктуры.

Достижение амбициозных целей в области устойчивого развития требует трансформационных изменений, интегрированные подходы и новые решения, ιδιαίτερα όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών. Με βάση τις τρέχουσες συνθήκες, существующие меры не являются достаточными для достижения планеты 50-50 в 2030. Инновационные подходы, которые нарушают «нормальную практику» является центральным по устранению структурных барьеров, чтобы избежать задержек в любых женщинах и любой девушке.

blankИнновации и технологии предоставляют беспрецедентные возможности, Однако тенденции указывают на растущий цифровой разрыв между мужчинами и женщинами и женщин недостаточно представлены в науке, технология, инжиниринг, των μαθηματικών και του σχεδιασμού. Τους εμποδίζει να αναπτύξουν και να επηρεάσουν τις καινοτομίες που ανταποκρίνονται στο φύλο ώστε να επιτύχουν μετασχηματιστικά οφέλη για την κοινωνία. Από την κινητή τραπεζική μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη και το διαδίκτυο των πραγμάτων, Это жизненно важные идеи и опыт женщин в равной степени влияют на разработку и внедрение инноваций формируют наше будущее общества.

Αντικατοπτρίζοντας το θέμα προτεραιότητας, МЖД 2019 обратятся лидеры отрасли, старт-ап компании, которые меняют игру, социальные предприниматели, Активисты гендерного равенства и женщины новаторы изучить способы, в которых инновации могут устранение препятствий и ускорение прогресса в области гендерного равенства. в социальных системах, которые отвечают на пол и создают услуги и удобство, которые отвечают потребностям женщин и девочек.

на 8 марш 2020, Мы празднуем будущее, в котором инновации и технологии создания беспрецедентные возможности для женщин и девочек, чтобы играть активную роль в создании инклюзивных систем, эффективные услуги и устойчивая инфраструктура для ускорения достижения DAP и гендерного равенства.

Международный женский день: Борьба с неравенством

Ограниченность женщин-руководителей – 11% уровень участия в нашей стране. Только пять стран значительно увеличилось участие женщин в корпоративной плате.

Η ιστορία του αγώνα των γυναικών για ισότητα, не только принадлежит к феминистского движения, ни какой-либо организации, αλλά στη συλλογική προσπάθεια όλων όσων ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματαГлория Мари Steinem – Американская феминистка, журналистка, и социальная & политической Activis.

сообщение в Международный женский день, Международный женский день 2020: “An equal world is an enabled world” –Ένας κόσμος ισότητας είναι ένας ενεργός κόσμος

Με hashtag: “#EachforEqual” – “#все για την Ισότητα

#WomensDay 2020: UN Women Executive Director’s message

In her message for International Women’s Day on 8 марш 2020, UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka expresses her radical impatience and hope for change.

По случаю Международного женского дня, Он предлагает ряд обязательств, в результате его собственного опыта в сочетании с исследованием того, что может способствовать более, чтобы ликвидировать разрыв между двумя полами. Продвижение женщин в бизнесе и широкая общественность.

В ознаменование Дня, EP организует дискуссию по этому вопросу с членами национальных парламентов государств-членов, семинар для журналистов и других мероприятий.

Это время, чтобы подчеркнуть достижения женщин, выявить проблемы и уделять больше внимания вопросам прав женщин и гендерного равенства, мобилизации всех людей, чтобы сделать их часть.
Пекинская платформа действий фокусируется на 12 критические области и предвидит мир, где каждая женщина может осуществлять варианты, такие как участие в политике, обучение, Доступ к доходу, и вообще жизнь в обществе без насилия и дискриминации.

Для этой цели,, вопрос Международный женский день, это лозунг кампании ООН Женщины An equal world is an enabled world” –Ένας κόσμος ισότητας είναι ένας ενεργός κόσμος”, ме hashtag: “#EachforEqual” – “#Όλοι για την Ισότητα

По случаю Международного женского дня 2020, we’re asking you to #EachforEqual” – “#Όλοι για την Ισότητα

Call on the masses or call on yourself to heLp forge a better working world – более гендерный аспект мира.

Но давайте делать обзор, исторические истоки дня…..

В августе 1910 конференция международной женской предшествовало организации Второго Социнтерна в Копенгагене. В процедурах закрытия Луиз Zits предложил введение ежегодного женского дня.

Это предложение было поддержано Кларой Цеткин, а также одобрено более 100 Женщины, участвующие в конференции, полученный из 17 разные страны. Хотя это предложение было принято единогласно, не выбрал конкретную дату.

Международный женский день 2020: The Time is Now #EachforEqual

в 1911, после принятия решения в Копенгагене, Международный женский день был отмечен впервые в Австрии, Дания, Германия и Швейцария. более 1.000.000 женщины участвовали. Одним из центральных требований повестки дня требования женщин было признание права голоса, равный доступ к государственной службе и защиты трудовых прав женщин.

В следующем году большевистская Коллонтай, убедил Ленина объявить этот день как государственный праздник. В течение этого периода, Международный женский день был связан с антивоенных движений протеста, которые были разработаны в ответ на Первой мировой войны. В рамках этого движения за мир, женщины в России отмечается Международный женский день в последнюю пятницу февраля 1916.

Даже 1917, как война продолжалась, Российские женщины решили организовать забастовку «Хлеб и розы» в последнее воскресенье февраля – который был на самом деле 8 марта по григорианскому календарю. В ближайшие дни, Царь вышел в отставку и временное правительство предоставило право голоса в российских женщин.

С первого официального учреждения Международного женского дня Советами в 1917, дата честь в основном в Советском Союзе и других социалистических государств. Китайцы признали день 1922 и коммунисты / поведение показывает в Испании 1936.

сегодня, Международный женский день по-прежнему является государственным праздником в Афганистане, Ангола, Армения, Азербайджан, Буркина-Фасо, Камбоджа, Китай (только для женщин), Куба, Грузия, Гвинея-Бисау, Эритрея, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мадагаскар (только для женщин), Молдова, Монголия, Черногория, Непал (только для женщин), Россия, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Украина, Узбекистан, Вьетнам и Замбия.

blankМеждународный женский день появился на повестке требований на Западе, когда Устав Организации Объединенных Наций 1945 включал в себя признание принципа равенства между мужчинами и женщинами. Четыре десятилетия спустя, во время 1975, год женщина, Организация Объединенных Наций одобрила создание и принятие официального спонсорства дня.

Родившийся в знак протеста против угнетения женщин на рабочем месте, Международный женский день относится к широкому кругу вопросов гендерных отношений.

Питер Gric: Женщина с видом…. искусство

Konstadina Grintela-Protogeraki

NewsRoom Миконос Ticker

Подписывайтесь на нас

Интернет-магазин за считанные минуты!

Создайте свой интернет-магазин со своим собственным доменом, выполнив простые шаги к самой простой платформе подписки на интернет-магазин.

Актуальные

премия

Истории для Вас

Больше от Миконос Ticker

ошибка: Содержание защищено !!