11.5 C
Mykonos
Τρίτη, Δεκέμβριος 11, 2018

Στα τέλη του 2020 το e-περιουσιολόγιo

Post date:

Category:

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, που ουσιαστικά αποτελεί την ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία θα έχουν καταγραφεί αναλυτικά όλα τα στοιχεία για τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και καταθέσεις και θυρίδες, όλων των φορολογουμένων, είχε οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2016.

Η νέα «ανατροπή» όσον αφορά τον χρόνο εφαρμογής του e-περιουσιολογίου, για το 2020 και υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι όλα θα έχουν πάει καλά μέχρι τότε, αποκαλύπτεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2018. Ειδικότερα, στο νέο Σχέδιο της ΑΑΔΕ, το οποίο έχει ήδη παρουσιάσει αναλυτικά η «Ν», περιλαμβάνεται αναλυτικός κατάλογος με όλα τα μεταρρυθμιστικά έργα και προγράμματα για την περίοδο 2018 – 2020, μεταξύ των οποίων και η υλοποίηση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου που προγραμματίζεται όμως για τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω έργο έχει πάρει πολλές αναβολές από το 2015, οπότε και από τον Νοέμβριο του συγκεκριμένου έτους θα έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία δημιουργίας μιας βάσης ηλεκτρονικών δεδομένων στην οποία θα καταχωρούνταν αναλυτικά περιγραφικά στοιχεία για όλα τα ακίνητα, τα κινητά και άυλα περιουσιακά στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων της χώρας. 

Σ’ αυτή τη βάση δεδομένων θα συγκεντρώνονταν στοιχεία για τις κατοικίες, τα οικόπεδα, τα αγροτεμάχια, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη, τα μετρητά, τις καταθέσεις, τις πλάκες χρυσού, τις μετοχές, τα ομόλογα, τα έντοκα γραμμάτια, τις συμμετοχές σε πάσης μορφής επιχειρήσεις, τα εταιρικά μερίδια, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ακόμη και τα… άλογα ιπποδρόμου που κατέχουν οι Έλληνες φορολογούμενοι.

Θα πρέπει δε να αναφερθεί ότι το εν λόγω σχέδιο, με βάση το τρίτο μνημόνιο, θα έπρεπε να εφαρμόζεται από τον Ιούνιο του 2016, αλλά λόγω τεχνικών κωλυμάτων και δυσλειτουργιών πήρε αναβολή, με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ 2017, για τον Μάρτιο του 2019. 

Ωστόσο και αυτή δεν έμελλε να είναι η τελευταία, αφού με το φετινό Σχέδιο Δράσης της ΑΑΔΕ ο χρόνος που θα τεθεί σε εφαρμογή ο «big brother» της εφορίας μετατίθεται για τον Δεκέμβριο του 2020.

Έλεγχοι παντού και προς όλους 

Επισημαίνεται ότι με βάση το εν λόγω σχέδιο, όπως έχει ήδη αποκαλύψει η «Ν», οι έλεγχοι που θα διενεργήσει φέτος η ΑΑΔΕ θα είναι σαρωτικοί και προς κάθε κατεύθυνση, αφού πρωταρχικός στόχος παραμένει ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και η στήριξη των δημοσίων εσόδων.

Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι προσεγγίζουν τις 180.000, σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε φορολογούμενους «έχοντες και κατέχοντες», σε τραπεζικές θυρίδες, για αποδείξεις, σε ελαιοτριβεία, σε ξενοδοχεία και «γκρίζα» ενοικιαζόμενα δωμάτια, σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στις πρώτες προτεραιότητες της ΑΑΔΕ είναι οι θυρίδες, για τις οποίες αναμένεται «εισήγηση για την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου διάρρηξης τραπεζικών θυρίδων από κατάσχεση, μέχρι 31/12/2018».
Με βάση εξάλλου το σχέδιο της ΑΑΔΕ, κατά το τρέχον έτος θα διενεργηθούν 95 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

Επίσης θα γίνουν 140 έλεγχοι, για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Ακόμη θα πραγματοποιηθούν  στοχευμένοι οικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, καταλογισμοί των ευθυνομένων, οικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι υποθέσεων που ανάγονται σε χρόνο πριν από τις 22.3.2017, καταλογισμοί αυτών, καθώς και εκκρεμών καταλογισμών κατά την ως άνω ημερομηνία.

Οι ενέργειες

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει ακόμη:

✓ Διενέργεια 40 επιτόπιων αιφνιδιαστικών επισκέψεων ελέγχων, στις κατά τόπους υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από οικονομικούς επιθεωρητές, για την τήρηση των διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, πρόληψης και αποκάλυψης τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων.

✓ Διεκπεραίωση τουλάχιστον του 85% του συνόλου των καταγγελιών που περιέρχονται στη γνώση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

✓ Αναμόρφωση της επικαιροποιημένης εγκυκλίου για την πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ και έκδοσή της υπό μορφή εγχειριδίου, μέχρι 31/12/2018.

✓ Ολοκλήρωση ελέγχου γνησιότητας των τίτλων σπουδών για τους υπηρετούντες στην ΑΑΔΕ την 31η/12/2017 μέχρι 31/12/2018.

✓ Δημοσιοποίηση ετήσιων στοιχείων σχετικών με τη διαφθορά και τις πειθαρχικές διώξεις.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», εντός του έτους θα προχωρήσει και στις εξής κινήσεις:

✓ Εισήγηση για την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου του ΚΕΔΕ με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για τη διενέργεια πλειστηριασμών κατά τις διατάξεις του άρθρου 959 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μέχρι 31/12/2018.

✓ Ανάλυση και καταγραφή των απαιτήσεων χρηστών για τη δημιουργία ηλεκτρονικής ρύθμισης οφειλών Ν.4152/2013, μέχρι 30/06/2018.

✓ Ταχύτερο εντοπισμό των εξαφανισμένων εμπόρων, ώστε τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα που εντοπίζονται να μην ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ.

✓ Διαπίστωση τουλάχιστον 1.100 παραβάσεων στους διενεργούμενους εκ των υστέρων ελέγχους εγγράφων στα τελωνεία, των παραστατικών εισαγωγών και εξαγωγών που δρομολογούνται «κατά δήλωση», κατόπιν κεντρικής ή τοπικής ανάλυσης κινδύνου.

✓ Κατάσχεση τουλάχιστον 350.000.000 τεμαχίων τσιγάρων.

✓ Κατάσχεση τουλάχιστον 100.000 λίτρων υγρών καυσίμων και λοιπών ενεργειακών προϊόντων.

✓ Κατάσχεση τουλάχιστον 240.000 λίτρων αλκοολούχων προϊόντων.

✓ Πλήθος κατασχέσεων παραποιημένων προϊόντων, τουλάχιστον 500.

✓ Έκδοση τουλάχιστον 9.500 καταλογιστικών πράξεων από τις δράσεις καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και εν γένει των τελωνειακών παραβάσεων.

✓ Ποσά που καταλογίζονται για απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπορίες (πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμοί και φόροι), τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.  

✓ Αλλαγές στη φορολογία των πλοίων, μέσω της κωδικοποίησης των διατάξεων της ειδικής φορολογίας πλοίων του Ν.27/1975 και των σχετικών υπουργικών διατάξεων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018. 

✓ Αλλαγές στη φορολογία μέσω της κωδικοποίησης και απλούστευσης του Κώδικα ΦΠΑ, εναρμόνισή του με τις διατάξεις του ΚΦΔ για την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Επισημαίνεται ότι μεγάλη έμφαση θα δώσει η ΑΑΔΕ στη συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 52%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 37% των εν λόγω οφειλών, έπειτα από δράσεις της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Πηγή: naftemporiki.gr –  Από την έντυπη έκδοση  

Newsroom MykonosTicker

Translate This Page


GreekEnglishFrenchItalianGermanSpanishTurkishRussianArabicChinese (Simplified)Portuguese

Follow Us

3,627ΥποστηρικτέςΚάντε Like
305ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
233ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Weather in Mykonos

Mykonos
scattered clouds
11.5 ° C
12 °
11 °
66 %
5.1kmh
32 %
Τρ
12 °
Τε
12 °
Πε
17 °
Πα
18 °
Σα
17 °

What to Read Next...

Related stories You May Like

Πώς να ανοίξετε ένα κουνημένο κουτάκι αναψυκτικού, χωρίς να γίνετε χάλια!!...

Δείτε στο παρακάτω video πώς μπορείτε να αποφύγετε αυτό το φαινόμενο, όταν το αναψυκτικό είναι κουνημένο

Βάσεις 2018: Limit up σε Οικονομικά, Νομικές, στα down τους Ιατρική,...

Αυτό δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας για τα μόρια που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι στις φετινές

Με το νόμο το 30ωρο εκπαιδευτικών στα σχολεία – Τι προβλέπει...

Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Παιδείας την εγκύκλιο η για το ωράριο των εκπαιδευτικών.

Καυστικός Αρκάς για παραιτήσεις: Οι χοντρόπετσοι έχουν πολύ καλή υγεία, μην...

Οπότε μην περιμένετε!», ήταν το μήνυμα του σκιτσογράφου Νέο καυστικότατο σκίτσο δημοσίευσε χθες ο Αρκάς, με

In Case You Missed It

Δυνατότητα μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας με κατάθεση πινακίδων μέχρι τα τέλη...

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που αδυνατούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας έχουν τη δυνατότητα μέχρι το τέλος του έτους να καταθέτουν στην εφορία τις πινακίδες...

Η Ελλάδα θα πιάσει τους στόχους δεν θα χρειαστούν οι περικοπές...

Η Ελλάδα θα ανταποκριθεί στους στόχους του πλεονάσματος 3,5% και επομένως δεν θα χρειαστούν οι συνταξιοδοτικές

Ευρωπαϊκή Ημέρα για την προστασία των παιδιών ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση...


Με κεντρικό φετινό θέμα τον αθλητισμό, εορτάζεται σήμερα 18 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ημέρα για την προστασία των

108.000 επιβάτες με 663 προσεγγίσεις σε ελληνικά νησιά από την celestyal...

Τη θετική πορεία που κατέγραψε το 2018 παρουσίασε η Celestyal Cruises, με βάση των δραστηριοτήτων της την Ελλάδα και με λιμάνια επι/αποβίβασης κατά κύριο...

Best of Mykonos Ticker

More from Mykonos Ticker

περισσότερο

  Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης χαιρετίζει το υπερσύγχρονο ταχύπλοο Golden Express στην γραμμή των Κυκλάδων

  Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης χαιρετίζει με πλήρη ικανοποίηση τη νέα δρομολόγηση του υπερσύγχρονου ταχύπλοου Ε/Γ – Ο/Γ – Τ/Χ Golden Express της σύμπραξης...

  Τη στρατηγική για τη διαχείριση του στοκ των ακινήτων χαράσσουν οι τράπεζες

  Της Νένας Μαλλιάρα Στρατηγική για τη διαχείριση του στοκ των ακινήτων τους σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρίες διαχείρισης ακινήτων, χαράσσουν οι τράπεζες, ενόψει της στοχοθεσίας...

  Το θεατρικό έργο του Αντώνη Μπούμπα «Παράπονα στον Άγιο Βασίλη» στο Θέατρο Απόλλων

  Στο πλαίσιο του χριστουγεννιάτικου πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, «Χριστούγεννα στη Σύρο 2018», ο ΘΕΠΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ παρουσιάζει,........ στο Θέατρο Απόλλων, το θεατρικό...

  Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου – Δείτε τα θέματα προς συζήτηση

  Συνέρχεται μετά από πρόσκληση του προέδρου του, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου . Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στη Χώρα...

  Τι αλλάζει στον κλάδο της αλιείας με τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες

  Ψηφίστηκαν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος «Θεματικός Τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για...

  Τα θεματικά τουριστικά προϊόντα ανοίγουν νέους ορίζοντες στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού

  Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου...
  error: Content is protected !!