Ετικέτα: TABLETS

Education
Coronavirus Παιδεία: Χορήγηση Laptops, Tablets και συνδέσεων internet στους μαθητές για τηλεκπαίδευσης [ΦΕΚ]

Coronavirus Παιδεία: Χορήγηση Laptops, Tablets και συνδέσεων...

Τη χορήγηση προς χρήσιν, laptops, notebooks, netbooks ή tablets ή/και συνδέσεων...