23.3 C
Mykonos

Web Radio

Weather

23.3 C
Mykonos
26.1 C
Athens

Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)

Θεσμοθετείται η διαδικασία αδειοδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο συναφές θέμα με την διοργάνωση αθλητικών, κολυμβητικών και ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον αιγιαλό, την παραλία, στη χερσαία ζώνη λιμένων, στην θαλάσσια ζώνη λιμένων και στον θαλάσσιο χώρο,…….

στο πλαίσιο «περί αθλητικού τουρισμού» της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208), με Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη.

Διαδικασία αδειοδότησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Κάθε διοργάνωση αθλητικής, κολυμβητικής και ναυταθλητικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της παρούσας αδειοδοτείται από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού.

Για την αδειοδότηση απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο φορέα των ακόλουθων δικαιολογητικών:

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι:

α) σκοπός της διοργάνωσης είναι η αθλητική αναψυχή των συμμετεχόντων και όχι η αγωνιστική διάκριση των συμμετεχόντων,

β) ο αγώνας διεξάγεται με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου φορέα,

γ) πριν την έναρξη των αγώνων θα υποβληθεί στην οικεία Π.Υ.Τ. ονομαστική κατάσταση των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση αλλαγής στην ονομαστική κατάσταση των συμμετεχόντων, η κατάσταση αυτή υποβάλλεται εκ νέου με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονική αλληλογραφία) και οπωσδήποτε σε χρόνο προγενέστερο της διεξαγωγής της διοργάνωσης,

δ) η ναυαγοσωστική κάλυψη της δραστηριότητας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 31/2018 (Α΄ 61), όπως ισχύει,

ε) υπάρχει ένα συνοδό σκάφος ανά 50 συμμετέχοντες, για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη θαλάσσια ζώνη λιμένα ή στον θαλάσσιο χώρο,

στ) υπάρχει ασθενοφόρο, καθώς και διαθέσιμος ιατρός με δηλωμένα τα προσωπικά του στοιχεία, για την παροχή πρώτων βοηθειών εφόσον απαιτηθεί,

ζ) με μέριμνα του οργανωτή θα σημαίνεται η περιοχή της θαλάσσιας ζώνης λιμένα ή του θαλάσσιου χώρου που θα χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης,

η) κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα, στο θαλάσσιο οικοσύστημα και την ασφάλεια των αθλούμενων, των θεατών και των λουομένων,

θ) θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή προβλημάτων που θα απορρέουν από την γειτνίαση της αθλητικής εγκατάστασης με άλλες χερσαίες ή θαλάσσιες χρήσεις της περιοχής,

ι) θα τηρείται συνεχής ραδιοφωνική επικοινωνία τόσο των διοργανωτών όσο και του πλωτού μέσου, εφόσον χρησιμοποιηθεί, με την αρμόδια Λιμενική Αρχή μέσω VHF αλλά και με οποιοδήποτε άλλο τηλεπικοινωνιακό μέσο,

ια) θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια Λιμενική Αρχή για την παροχή συνδρομής σε περίπτωση ανάγκης,

ιβ) τηρούνται οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένος αριθμ. 20 (Β΄ 444/1999), όπως ισχύει.

2. Για τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαιτείται η προσκόμιση απλού φωτοαντίγραφου του καταστατικού τους στο οποίο θα αναγράφεται ότι ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες αθλητικού τουρισμού.

3. Σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου ή άδεια από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του λιμένα (εφόσον χρησιμοποιείται χώρος επί της ξηράς ή/και παραλίας ή/και χερσαίας ή/και θαλάσσιας ζώνης λιμένα).

4. Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, στην περίπτωση που οι δραστηριότητες λάβουν χώρα εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, θαλάσσιας ζώνης λιμένα και θαλάσσιας περιοχής. Στην περίπτωση που οι δραστηριότητες λάβουν χώρα σε περιοχές αρμοδιότητας πέραν της μίας Λιμενικής Αρχής, τότε οι διοργανωτές θα πρέπει να εφοδιάζονται με τη σύμφωνη γνώμη και των συναρμόδιων Λιμενικών Αρχών.

5. Εάν πρόκειται για αγώνα ταχύπλοων σκαφών απαιτούνται επιπλέον α) κατάσταση συμμετοχής όλων των αγωνιζόμενων συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση των χειριστών ότι αγωνίζονται με δική τους ευθύνη και ότι θα τηρούν τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 20 (Β΄ 444/1999) όπως ισχύει, καθώς και τους διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, β) αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων των σκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), όπως ισχύει.

6. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους €150,00 υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΑΛΕ 1450189001). Η αρμόδια Π.Υ.Τ. χορηγεί τη σχετική άδεια εντός δέκα (10) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που η αθλητική, κολυμβητική ή ναυταθλητική δραστηριότητα πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε περιοχές αρμοδιότητας περισσότερων από μία Π.Υ.Τ., τότε η άδεια θα χορηγείται από την Π.Υ.Τ. αφετηρίας, αφού πρώτα συγκεντρωθούν οι σύμφωνες γνώμες των υπόλοιπων Π.Υ.Τ.

Το ΦΕΚ

Follow Us

Weather in Mykonos

Mykonos
light rain
23.3 ° C
25 °
22 °
50 %
9.3kmh
20 %
Δε
23 °
Τρ
22 °
Τε
22 °
Πε
22 °
Πα
22 °

10 Stylish φθινοπωρινά σύνολα!! Οκτώβριος με update layering!!

Ιδέες για τα πιο κομψά φθινοπωρινά σύνολα -Τον Οκτώβριο κάνουμε layering!! Τα καταστήματα ρούχων, υποδημάτων και αξεσουάρ έχουν πλημμυρίσει με όλα τα φθινοπωρινά trends..... Τα ράφια...

Τι προσέχει μια γυναίκα πάνω σου;

Οι γυναίκες που αναζητούν κάτι εφήμερο φαίνεται ότι επικεντρώνεται σε 5 μεμονωμένα χαρακτηριστικά αντί για ολόκληρο το πρόσωπο, σύμφωνα με έρευνα στο Journal of...

Wi-Fi: Εντοπίστε αυτούς που σας… κλέβουν το internet!! Πώς θα τους σταματήσετε!!

Wi-Fi στο σπίτι. Καμία φορά η σύνδεσή σας μπορεί να σας προβληματίσει. Σας προβληματίζει η ταχύτητα του ίντερνετ στο σπίτι σας; Μήπως όμως δε φταίει...

Market Hub, ένα innovative marketplace e-commerce πολλαπλών καταστημάτων με πολλαπλά οφέλη

Σ ένα κορεσμένο χώρο, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το Market Hub είναι μια αξιόλογη καινοτόμα πρόταση που διαμορφώνει νέα δεδομένα στο ελληνικό e-commerce, πολλαπλών...

2 Έξυπνοι τρόποι για να βρείτε το κινητό σας όταν βρίσκεται στην «Σίγαση»

Δύο εύκολοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βρείτε το κινητό σας ακόμα κι αν το έχετε σε αθόρυβη λειτουργία!!...... Είναι από τα πιο...

Twitter: Τη διαρροή προσωπικών δεδομένων χρηστών του επιβεβαίωσε, ζητώντας «συγγνώμη»

Όπως σημείωσε η εταιρεία, η διαρροή συνέβη για διαφημιστικούς σκοπούς, ενώ ζήτησε «συγγνώμη» από τους χρήστες.... Η εταιρεία Twitter Inc ανακοίνωσε την Τετάρτη 9/10 ότι τηλεφωνικοί αριθμοί...

What to Read Next...

Related stories You May Like

Η ακίνητη περιουσία θα φορολογείται με βάση εμπορικές τιμές

, Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)
Εξομοιώνονται πανελλαδικά οι αντικειμενικές με τις πραγματικές αξίες, φέρνοντας αλλαγές τόσο τον χάρτη της κτηματαγοράς όσο και τους φόρους σε αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές...

Απόδραση σε ένα Country Chic εξοχικό!!

, Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)
Αυτή είναι η απόλυτη απόδραση, για την οικογένεια και τους φίλους σας!!

In Case You Missed It

Τράπεζες: Χρέωση ακόμη και για αλλαγή PIN στις κάρτες!! Νέες προμήθειες...

, Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)
Οι προμήθειες των τραπεζών συνεχίζονται!! Ποιες συναλλαγές αφορούν!! Αυξάνεται ο αριθμός των συναλλαγών επί των οποίων οι τράπεζες χρεώνουν προμήθειες. Για παράδειγμα Επιβάλλεται χρέωση για την έκδοση...

Ο Διαμιανός Δακτυλίδης γνωστοποιεί την στήριξή του στον Α.Ο. Μυκόνου

, Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)
Την πρόθεσή του να ανταποκριθεί άμεσα ως χορηγός , εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων του Α.Ο Μυκόνου, και να  συνεχίσει το έργο και...

More from Mykonos Ticker

Βαίνει προς κατάργηση ο έλεγχος των καταθέσεων!!

Ως «εφεύρημα» και «παράδειγμα προς αποφυγή» χαρακτηρίζεται, να λειτουργούν τα αποτελέσματα των ελέγχων των τραπεζικών λογαριασμών ως συμπληρωματικά στοιχεία...... Την κατάργηση του ελέγχου των τραπεζικών...

Ποιές αλλαγές εξετάζει το υπουργείο Εργασίας στις Ασφαλιστικές εισφορές, μετά την απόφαση του ΣΤΕ

Σε αξιοσημείωτες αλλαγές στον τρόπο που υπολογίζονται οι εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες προχωρεί άμεσα το αρμόδιο υπουργείο...... Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε...

Νέες ταυτότητες: Εγχρωμες, με πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες για την σταδιακή μετάβαση σε ταυτότητες – application

Στο μοντέλο της Εσθονίας στρέφεται η κυβέρνηση για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων που σχεδιάζει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2021.. Κύριες διαφορές σε...

Ρύθμιση Οφειλών στους Δήμους: Ποια χρέη αφορά – Αποκωδικοποιούμε 7 χαρακτηριστικές πτυχές της διάταξης!!

Με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, πήρε παράταση η ευνοϊκή για τους οφειλέτες, ρύθμιση οφειλών στους Δήμους με το σύστημα των 100 δόσεων..... ...

Wi-Fi: Εντοπίστε αυτούς που σας… κλέβουν το internet!! Πώς θα τους σταματήσετε!!

Wi-Fi στο σπίτι. Καμία φορά η σύνδεσή σας μπορεί να σας προβληματίσει. Σας προβληματίζει η ταχύτητα του ίντερνετ στο σπίτι σας; Μήπως όμως δε φταίει...

Market Hub, ένα innovative marketplace e-commerce πολλαπλών καταστημάτων με πολλαπλά οφέλη

Σ ένα κορεσμένο χώρο, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το Market Hub είναι μια αξιόλογη καινοτόμα πρόταση που διαμορφώνει νέα δεδομένα στο ελληνικό e-commerce, πολλαπλών...

Τα Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Κυριακής 13 Οκτωβρίου 2019

Τι γράφει ο Κυριακάτικος Τύπος  Διαβάστε τα 14 πρώτα Πρωτοσέλιδα και τα Οπισθόφυλλα των Κυριακάτικων Εφημερίδων (η ανάρτηση ανανεώνεται συνεχώς!!)...... ...

Αφορολόγητο: Υποχρεωτική και για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες η συλλογή e-αποδείξεων

Και στους ελεύθερους επαγγελματίες, η επέκταση του μέτρου της υποχρεωτικής συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων, προκειμένου και αυτοί από το επόμενο έτος, όπως οι μισθωτοί και...

Ξεκινά διασύνδεση των συστημάτων ΑΑΔΕ – Κτηματολόγιο, για διπλές διασταυρώσεις στοιχείων των ακινήτων

Σύνδεση κτηματολογίου - εφορίας για διασταυρώσεις στοιχείων ακινήτων Αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα θα βρεθούν ενδεχομένως χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν αποκρύψει το πραγματικό μέγεθος της...
error: Content is protected !!