18.6 C
Mykonos

Web Radio

Weather

18.6 C
Mykonos
16.9 C
Athens

Τι ισχύει με τους Αναπληρωτές Προέδρου-Αντιπροέδρου στα ΝΠΔΔ των Δήμων; Μπορούν να οριστούν Αναπληρωτές; [Έγγραφο]

Έγγραφο για την ανάγκη διόρθωσης των Αποφάσεων “Περί συγκρότησης Διοικητικών Συμβουλίων στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) των Δήμων”, περί ορισμού αναπληρωτή Προέδρου αλλά και ορισμού αναπληρωτή του Αντιπροέδρου στα ΝΠΔΔ…….

Με έγγραφο, που εστάλη στους Δήμους αρμοδιότητάς της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας επισημαίνει την ανάγκη διόρθωσης των Αποφάσεων.

Το έγγραφο εκδόθηκε χθες 6 Νοεμβρίου, εξαιτίας του γεγονότος ότι σε Αποφάσεις συγκρότησης Δ.Σ. ΝΠΔΔ ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, οι οποίες διαβιβάστηκαν για έλεγχο νομιμότητας, παρατηρήθηκε να ορίζεται αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ. του νομικού προσώπου, άλλος από τον νόμιμο αναπληρωτή του που είναι ο Αντιπρόεδρος, αλλά και ορισμός αναπληρωτή του Αντιπροέδρου.

Η Αποκεντρωμένη λοιπόν ζητά τη διόρθωση των Αποφάσεων των Δήμων, επισημαίνοντας ότι «σαφώς συνάγεται ότι τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ΝΠΔΔ των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει μόνο ο Αντιπρόεδρος, δεν προβλέπεται δε ορισμός αναπληρωτή του Αντιπροέδρου».

Ακολουθεί η νομική τεκμηρίωση πάνω στην οποία θεμελιώνει το ανωτέρω συμπέρασμα – οδηγία προς τους Δήμους:

«Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.240 παρ.1 του ν.3463/06 ορίζεται ότι1….. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο”.

Περαιτέρω σύμφωνα με την (σχετ.2) εγκύκλιο ορίζεται ότι:

“…. 2. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε(15) μέλη, που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές τους…. Μετά τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του νομικού προσώπου, το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου……”.

Σύμφωνα επίσης με την αρ. πρωτ.39155/10-10-2014 αρ.52 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης ορίζεται ότι:

“…. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου βάσει των άρ.239 του ΚΔΚ και 103 ν.3852/2010…. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, εκτός της περίπτωσης του δημάρχου ως ορισμένου μέλους που αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου”.

Εξάλλου, με τις διατάξεις του αρ.6 του ν.4623/19, ορίστηκε ότι:

«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις”.

Σύμφωνα τέλος με τις διατάξεις του αρ.177παρ.3 του ν.4635/19, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις της παρ.1 του αρ.6 του ν.4623/2019, ορίζουν ότι:

1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (exofficio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται νόμιμες. Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο.”

Επειδή από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς συνάγεται ότι, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει μόνο ο Αντιπρόεδρος, δεν προβλέπεται δε ορισμός αναπληρωτή του Αντιπροέδρου.

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε για την διόρθωση – απάλειψη από τις εκδοθείσες αποφάσεις περί συγκρότησης των διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητάς σας, του χωρίου περί ορισμού αναπληρωτή του Προέδρου άλλου από τον Αντιπρόεδρο καθώς και τον τυχόν ορισμό αναπληρωτή του Αντιπροέδρου, όπου συντρέχει περίπτωση.

Το σχετικό έγγραφο

Follow Us

Trending Now

Coronavirus – Eurozone: Η ΕΚΤ αυξάνει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων κατά 600 δισεκ. ευρώ

Σειρά νέων μέτρων για τη στήριξη την οικονομία της Ευρωζώνης αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που συνεδρίασε σήμερα...... Συγκεκριμένα: Πρώτον, το έκτακτο...

Hotels Reopening – Health Protocols: Έτσι θα γίνεται η διαχείριση ύποπτου κρούσματος Covid-19 στα Τουριστικά Καταλύματα!! [Έγγραφο – Οδηγίες ΕΟΔΥ]

Οδηγίες προς τους γιατρούς για διαχείριση ύποπτου κρούσματος Covid-19 σε τουριστικό κατάλυμα, δίνει με ενημέρωσή του ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ενόψει της επαναλειτουργίας...

Premium

Entertainment Venues Reopen: Χωρίς πίστες και χορούς – Μόνο με καθήμενους πανηγύρια, συναυλίες και μπουζούκια

Για τα νέα ήθη και έθιμα στην αγορά μετά και την νέα άρση μέτρων μίλησε σε πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος...

Tourism and Transport: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα ταξί από 24% στο 13%

Η μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές προσώπων, από το 24% στο 13%, αποτελεί ένα μέτρο με κοινωνικό πρόσημο, αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών σε σχετική...

Stories for You

Municipality of Mykonos: Με 2 προσλήψεις τακτικού προσωπικού ενισχύεται ο Δήμος Μυκόνου!! Συνολικά 2.909 προσλήψεις στους Δήμους [Έγγραφο]

Με 2 προσλήψεις τακτικού προσωπικού, 1 θέση Ψυχολόγου και 1 Οικογενειακών Βοηθών, ενισχύεται ο Δήμος Μυκόνου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις...

Στα χέρια της αστυνομίας ο δραπέτης – δολοφόνος του Μυκονιάτη επιχειρηματία Μίμη Ζουγανέλη

Συνελήφθη ο δραπέτης που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του γνωστού Μυκονιάτη επιχειρηματία Μίμη Ζουγανέλη..... Ο δολοφόνος του Μίμη Ζουγανέλη στην Μύκονο συνελήφθη την Δευτέρα...

More from Mykonos Ticker

Greece Reopening to Tourism: Tο εκπληκτικό σποτ της καμπάνιας για τον τουρισμό [Video]

Την καμπάνια «Restart Tourism» εγκαινίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αίγλη, με την Ελλάδα να απευθύνει κάλεσμα σε όλο τον κόσμο για το φετινό καλοκαίρι....

Athens: Απαγόρευση μετακίνησης στο κέντρο της Αθήνας!! Μόνο με SMS η πρόσβαση από 15 Ιουνίου!! Τι αλλάζει!!

Από 15 Ιουνίου η διέλευση των αυτοκίνητων στο Κέντρο θα γίνεται μόνο με sms προς τα οργανωμένα πάρκινγκ της περιοχής, ενώ όποιος παραβιάζει τα...

Syros Tourism : Είστε υπόλογοι και υπεύθυνοι στη συνείδηση αλλά και στη ζωή των κατοίκων της Σύρου

Έκπληκτοι παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες, μαζί με τους επιχειρηματίες, τους φορείς και τους δημότες μας, τα όσα τραγικά και ευτράπελα εκτυλίσσονται σχετικά με την...
error: Content is protected !!