14.3 C
Mykonos

Web Radio

Weather

14.3 C
Mykonos
11 C
Athens

Το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για την Αυτοματοποίηση στις Γεννήσεις [Βήμα-Βήμα, Έγγραφο]

Τις δηλώσεις γέννησης, με το νέο θεσμικό πλαίσιο, προς όλα τα Ληξιαρχεία των Δήμων της Χώρας, αποτυπώνει……

η αριθμ. 8/2020 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών.

Ο Θ. Λιβάνιος λοιπόν αναφέρει ότι στο Φ.Ε.Κ. Α’ 21/3.2.2020 δημοσιεύτηκε ο ν.4659/2020 με θέμα «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις» με τον οποίο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα ληξιαρχικών γεγονότων.

Κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 4 και 11 του αρ.13, εκδόθηκε η αριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490 Απόφαση των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας, με θέμα «Ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης γέννησης», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 404/10.2.2020

1) Με τις διατάξεις του αρ.13 του ν.4659/2020, προστίθεται μετά το αρ.21 του ν.344/1976, άρθρο το οποίο αριθμείται ως αρ.21Α, σχετικά με τη δήλωση γέννησης, η οποία λαμβάνει χώρα σε μαιευτήριο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ή σε μαιευτική κλινική τμήματος νοσοκομείου (ιδιωτικό ή δημόσιο), η οποία δήλωση γέννησης καταρτίζεται ηλεκτρονικά με τη χρήση υποσυστήματος δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών.

2) Η ηλεκτρονική δήλωση γέννησης, καταρτίζεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ιδρύματος που έλαβε χώρα ο τοκετός και σε αυτήν καταχωρίζονται τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ.9 και 22 του ν.344/1976, καθώς και της παρ.2 του αρ.3 της προαναφερθείσας ΚΥΑ.

3) Στο υποσύστημα δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών δημιουργείται ψηφιακή δήλωση, η οποία εκτυπώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και παραδίδεται στους γονείς προς επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων και την ιδιόχειρη υπογραφή τους. Η δήλωση υπογράφεται και από τον ιατρό. Η οριστικοποιημένη δήλωση αποστέλλεται μέσω του συστήματος στο αρμόδιο Ληξιαρχείο ως εκκρεμότητα δήλωσης γέννησης με συνημμένη την εντός του συστήματος δήλωση.

4) Με την παραλαβή της εισερχόμενης εκκρεμότητας ο Ληξίαρχος καταρτίζει τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξή της αντλούνται μέσω του υποσυστήματος δήλωσης γέννησης, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών και ο έλεγχος ορθότητας των στοιχείων από το αρμόδιο Ληξιαρχείο.

5) Στην περίπτωση που τα στοιχεία για την κατάρτιση της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης καταχωρίζονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την κατάρτιση της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τον αρμόδιο Ληξίαρχο, εφόσον:

      • εκδίδονται από ελληνικές Δημόσιες Αρχές και
      • θεωρούνται απαραίτητα για τη βεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων της ψηφιακής δήλωσης γέννησης.

6) Στις περιπτώσεις που μέσω της αυτεπάγγελτης ως άνω αναζήτησης δεν ανευρεθούν τα απαραίτητα στοιχεία / δικαιολογητικά και δεν έχουν επισυναφθεί στην ψηφιακή δήλωση γέννησης, το αρμόδιο Ληξιαρχείο υποχρεούται να ζητήσει την προσκόμισή τους από τους υπόχρεους προκειμένου να συνταχθεί η Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του τέκνου τους.

7) Για γεννήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε μαιευτήριο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ή σε μαιευτική κλινική/τμήμα νοσοκομείου εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του αρ.13 του ν. 4659/2020, δηλαδή μόνο με τη χρήση του υποσυστήματος δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών.

8) Στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης αναγράφεται πλέον πέραν των στοιχείων του εδαφ.δ΄ της παρ.1 του αρ.22 του ν.344/1976 και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του νεογνού, ο οποίος αποδίδεται αυτόματα κατά την οριστικοποίηση της πράξης.

9) Τεχνικό Εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης μέσω Ψηφιακής Δήλωσης Γέννησης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) στη διαδρομή:

«Αστική & Δημοτική Κατάσταση» ->

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα “Μητρώο Πολιτών”» ->

«Εκπαιδευτικό Υλικό Μητρώου Πολιτών» ->

«Υποσύστημα Ληξιαρχείου – Διαχείριση Δήλωσης Γέννησης».

Η έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος δήλωσης γέννησης του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση της προαναφερθείσας ΚΥΑ, ήτοι από 10 Φεβρουαρίου 2020.

Η Εγκύκλιος

Follow Us

Trending Now

Super League : Αφαίρεση 7 βαθμών στον ΠΑΟΚ, -12 στην Ξάνθη!

Την αφαίρεση 7 βαθμών σε ΠΑΟΚ και Ξάνθη αποφάσισε το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό της Super League ! Αφαίρεση 7 βαθμών στον ΠΑΟΚ, -12 στην Ξάνθη! Ένοχοι...

Πως θα γίνει η τακτοποίηση αυθαιρέτων, το παράβολο των 250 ευρώ και τα βήματα της διαδικασίας

Οι ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων θα κληθούν να πληρώσουν το ποσό των 250 ευρώ αρχικά προκειμένου να καταθέσουν την αίτηση που θα τους δώσει προσωρινά...

Premium

To «υπερόπλο» της εφορίας: Σύνθετοι έλεγχοι εισοδημάτων, καταθέσεων και ακινήτων

Τι προβλέπει το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την περίοδο 2020 - 2024 Εκτεταμένες διασταυρώσεις των φορολογικών δεδομένων, για εισοδήματα, καταθέσεις,...

Απουσίες μαθητών λόγω Κορονοϊού: Τι ισχύει, πως καταχωρούνται, πως θα προσμετρώνται

Κορωνοϊός στην Ελλάδα: Τι θα ισχύσει με τις απουσίες μαθητών. Με νέα απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ρυθμίζονται οι απουσίες των...

Stories for You

Κορωνοϊός – κρουαζιέρα: Εμφανές το ενδεχόμενο «καραντίνας» για την αγορά της κρουαζιέρας

Σε κομβικό σημείο βρίσκεται η δραστηριότητα της κρουαζιέρας και στην Ελλάδα, μετά τις αλλεπάλληλες πληροφορίες για μεμονωμένα κρούσματα κορωνοϊού (COVID-19) ανά την υφήλιο και...

Αλλαγές στην Καταγραφή των Ατόμων που Ταξιδεύουν με Επιβατηγά Πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από Ελληνικούς λιμένες [ΦΕΚ]

Αλλάζει ο τρόπος καταγραφής ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία!! Για πλήρη ενημέρωση, για καλύτερη εξυπηρέτηση!! Γενικοί όροι ταξιδιού!!...... Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με...

MarketHUB
Το Ελληνικό Marketplace.

Χιλιάδες προϊόντα και καταστήματα από όλη την Ελλάδα με 1 κλικ, χωρίς να ψάχνεις.
markethub.gr

More from Mykonos Ticker

Κορωνοϊός – κρουαζιέρα: Εμφανές το ενδεχόμενο «καραντίνας» για την αγορά της κρουαζιέρας

Σε κομβικό σημείο βρίσκεται η δραστηριότητα της κρουαζιέρας και στην Ελλάδα, μετά τις αλλεπάλληλες πληροφορίες για μεμονωμένα κρούσματα κορωνοϊού (COVID-19) ανά την υφήλιο και...

Επείγουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα κρούσματα και τις «στενές επαφές»

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές Αρχές της χώρας μας μετά τη ραγδαία εξάπλωση του ιού μέσα σε μόλις μία ημέρα.......... Ο κοροναϊός «δείχνει» τα δόντια...

Ποιές αρμοδιότητες των Δημοτικών Συμβουλίων μεταφέρονται στις Οικονομικές Επιτροπές των Δήμων [Έγγραφο]

Λίγο πριν την ψήφιση του Νομοσχεδίου - "σκούπα", με τη 2η πολυτροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών εκπρόθεσμα, αφαιρέθηκαν δύο αρμοδιότητες από τα Δημοτικά...
error: Content is protected !!