12.2 C
Mykonos

web Radyo

13.3 C
Atina
12.2 C
Mykonos

Hava

Ege Adaları – Hadjimarkos: "En sonunda, Yunanistan adası için ayrı program alanı "

Ο Περιφερειάρχης συμμετείχε ως εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ, στη συζήτηση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, για το σχέδιο νόμου «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο»……….

Güney Ege Bölge, George Hadjimarkos, συμμετείχε σήμερα το πρωί, ENPE temsilcisi olarak, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με αντικείμενο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή».

Bu fatura ile, που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να συζητηθεί στην Ολομέλεια, επιδιώκεται μια νέα ολιστική προσέγγιση της νησιωτικότητας μέσω της οποίας εισάγεται η θεσμική υποχρέωση του κράτους για κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής για το νησιωτικό χώρο, net ve ölçülebilir göstergelerle - hedefler, her ikisi de ulusal, yanı sıra bölgesel düzeyde ve belirli bölgesel ada kalkınma politikalarını teşvik etmek. Η στρατηγική αυτή αναφέρεται στο σύνολο των διαθέσιμων πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν και περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των νησιών.

Ο Περιφερειάρχης κατά την παρέμβαση του στις εργασίες της Διαρκούς Επιτροπής, χαιρέτισε την κατάθεση στο σχεδίου νόμου που έρχεται να δώσει νέα εργαλεία, θεσμικά και οικονομικά, για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών της νησιωτικής Ελλάδας.

Bay. Χατζημάρκος ως εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ και των νησιωτικών Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Kuzey Ege ve İyon Adaları, εστίασε σε τρία σημεία του σχεδίου νόμου:

  • en Nearchos Programı (makale 6), που προβλέπει τη χρηματοδότηση έργων δημοσίου χαρακτήρα στους τομείς: liman altyapısı, altyapı ve su yönetimi-iletim ve dağıtım ağları, enerji yönetimi, deniz taşımacılığı. "Nearchos" programının faaliyetleri, Mevduat ve Krediler Fonu tarafından finanse edilecektir., yatırım kredileri yoluyla, με χρηματοδότηση από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή από το ΕΣΠΑ.

– en «Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας» (makale 7), NSRF ve PDE'den gelen kaynaklarla, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες πολύ μικρών, yaşayabilirliklerini sürdürmek için işletme maliyetlerini desteklemeye vurgu yapan, ülkenin ada bölgelerinde bulunan küçük ve orta ölçekli işletmeler.

– en «Ειδικό πρόγραμμα θεσμικής ενδυνάμωσης φορέων της θαλάσσιας οικονομίας» (makale 10), hangi αφορά ιδίως στη χρηματοδότηση ερευνών και μελετών για τη συστηματική παρακολούθηση της αγοράς και την ανάπτυξη επαρκώς τεκμηριωμένων προτάσεων. Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε. Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığı.

Για τα τρία αυτά νέα εργαλεία, ο Περιφερειάρχης είπε πως η νησιωτική Ελλάδα τα είχε ανάγκη και τα περίμενε, και πως οι τρεις νησιωτικές Περιφέρειες θα είναι οι πρώτες που θα κάνουν χρήση των νέων αυτών εργαλείων.

Παράλληλα έκανε την επισήμανση «να παραμείνουν διακριτά τα Προγράμματα αυτά, αυστηρά και μόνο για τον νησιωτικό χώρο και να μην υποκύψει κανένας ξανά στον πολιτικό πειρασμό να διευρύνει την εφαρμογή τους, με τρόπο που να οδηγεί στην γνωστή πολιτική “σαλαμοποίηση”». «Η νησιωτική Ελλάδα έχει ανάγκη από διακριτές πολιτικές και δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να ανταγωνίζεται την ηπειρωτική Ελλάδα στα Προγράμματα αυτά», diye vurguladı.

Το δεύτερο θέμα που έθεσε ο Περιφερειάρχης στην Διαρκή Επιτροπή, στην οποίαν συμμετείχαν 30 ακόμη θεσμικοί φορείς από όλη την Ελλάδα, ήταν η ανάγκη να χτίσουν όλοι μαζί μια μεγάλη συμμαχία, για να αποτυπωθεί επιτέλους με ακρίβεια η βαρύτητα της νησιωτικής οικονομίας στο ΑΕΠ της χώρας, αφού η σημερινή στατιστική εικόνα είναι απολύτως ανακριβής. "O da – όπως τόνισε ώστε την επόμενη μέρα που θα τεθούν σε εφαρμογή τα νέα μέτρα, να μπορέσουν να αποκτήσουν, mümkün olduğu kadar çabuk, το ύψος του προϋπολογισμού που θα απαντήσει δίκαια, σε σχέση με τη συνεισφορά της νησιωτικής οικονομίας και τις ανάγκες αυτής».

Bizi takip et

dakikalar içinde alışveriş yap!

En kolay eshop abonelik platformuna basit adımlarla e-mağazanızı kendi alan adınızla oluşturun.

Bu aralar moda

Ödül

Sizin için Hikayeleri

MarketHUB

Binlerce ürün. Yunanistan'ın her yerinden mağazalar. MarketHUB'da kesinlikle aradığınız bir şey var!

Mykonos Ticker daha fazla

hata: İçerik korunmaktadır !!