26 C
Mykonos

web Radyo

Hava

26 C
Mykonos
28.3 C
Atina

yerel yetkililer ve hükümet belirli süreli alımına ilişkin kurumsal çerçevenin değiştirilmesi [belge]

kurumsal çerçeveyi yeniden tanımlandı, για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου geçici (IDOCH) και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ),…..

ile makale 187 polynomoschediou, Hükümet ilerler.

Οι διατάξεις αφορούν τους Φορείς της παρ.1 του αρ.14 του ν.2190/1994, όπου ρητώς περιλαμβάνονται καιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως Επιχειρήσεις τους.

hedeftir, κατά την Αιτιολογική Έκθεση, “να καταστεί αποτελεσματικότερος ο έλεγχος του αριθμού του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς επίσης και για να διασφαλισθεί η ορθολογικότερη κατανομή arasında” στους εν λόγω Φορείς.

taşımak için, sonra, των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και για τη σύναψη ΣΜΕ θα απαιτείται προηγουμένως έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 olarak uygulanabilir, sağlanan η δαπάνη για τις αποδοχές αυτών:

επιβαρύνει üzerinde’ ολοκλήρου τον κρατικό προϋπολογισμό veya

καλύπτεται από επιχορήγηση του Φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το άρθρο διατηρεί σε ισχύ τις εξαιρέσεις που προβλέπονται ρητά με τις περιπτώσεις (f), (η), (ben), (j), (m), (n), (p), (ιθ), (Bay), (Bayan) ve (κε) της παρ.1 του αρ.4 της ΠΥΣ. 33/2006 olarak uygulanabilir”.

Ενδεικτικά υπενθυμίζουμε ότι η διατηρούμενη εξαίρεση (Bayan) είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.

ek, ορίζει πως από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι κατωτέρω εξαιρέσεις:

bir) οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και οι προσλήψεις προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 2 ή κατεξαίρεση τους 3 ay, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών στους Φορείς της Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.206 (“Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ”) Kod Belediye Çalışanları (n.3584 / 2007)olarak uygulanabilir.

Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ.209 (Προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία”) ve 211 ( υδρονομέων άρδευσης”) Kod Belediye Çalışanları, olarak uygulanabilir.

B) οι προσλήψεις προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα αρ.20 του ν.2190/1994 και 212 (“Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες “) Kod Belediye Çalışanları,

C) το προσωπικό που προσλαμβάνεται με απασχόληση έως 5 ημερομίσθια το μήνα, όπως προβλέπεται στο αρ.210 (“Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού“) του ίδιου Κώδικα,

D) το προσωπικό που προσλαμβάνεται για τους ειδικά προβλεπόμενους στην παρ.2 του αρ.206 του ν.3584/2007 λόγους, durumunda απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου.

uç, το Ν/Σ με σαφήνεια ξεκαθαρίζει ότι κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις νέες διατάξεις και ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα που διευθετούνται από αυτό, yürürlükten.

makale 187 Polynomoschediou

yükleyici Yükleniyor...
EAD Logosu Çok uzun sürüyor?

Tekrar yükle Belgeyi yeniden yükle
| Açık Yeni sekmede aç

Bizi takip et

Siparişe Tara

QR Kod ile temassız siparişler sistemi. Katalog yok, çok dilli ve doğrudan ürün bilgisi!

Bu aralar moda

Turizm İçin Sınırların Yeniden Açılması: Salgından sonra yolculara NEREDE uyarı!! Güncelleme talimatları!!

DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü gezginlere uçaklarda koruyucu maske takmalarını ve sürekli bilgilendirilmelerini tavsiye etti., καθώς υπάρχει ξανά έξαρση κρουσμάτων νέου...

Turizmin Yeniden Açılması: azaltmak 60% sektöründe ücret dışı maliyetlerin oranı

Ücret dışı maliyetlerde önemli azalma 60% üç aydır mevsimlik işletmeler için yeni destek paketini içeriyor, το οποίο εξαγγέλθηκε την Παρασκευή....

Ödül

Koronavirüs Testi: Eserlerde Yunan bilim adamlarının moleküler testleri!! İthal davalar nereden geldi?!!

Ερευνητικές προσπάθειες ώστε η χώρα μας να έχει αυτάρκεια στη διαχείριση της πανδημίας προχωρούν οι επιστήμονες...... Yakında açıklanacak, altında ...

Yaz izni – tatil ödeme 2020: Kim yetkilidir?, Nasıl hesaplanır ve ne zaman ödenmesi gerekir

Yaz izni ve izin izni için ayrıntılı talimatlar GSEE tarafından verilmiştir.. Πως υπολογίζεται το επίδομα και πότε πρέπει να καταβληθεί.... Όλες τις λεπτομέρειες...

Sizin için Hikayeleri

Mykonos – F. Vigliaris: Bölgedeki hasarı onarmak için su temini kesintisi “Baca”

Yarın Çarşamba günü sizi bilgilendirmek istiyoruz 8 Temmuz, DEYA mürettebatı. Mykonos, θα προβεί σε αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης στην...

Mykonos: tutuklamalar (2) yerliler, izinsiz olarak plajın bir bölümünü işgal etmek

Mikonos'ta şezlonglu plaj bölümlerini işgal ettiği için iki yerli tutuklandı, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής..... Την 04 Bayan 05-07-2020 Mykonos tutuklandı, από αστυνομικούς...

Mykonos Ticker daha fazla

Koronavırusu – Kilise Kısıtlamaları: Kiliseler için yeni önlemler - Mesafeler ve inananların sayısı için ne geçerli olacak

Με νέα ΚΥΑ το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μαζί με το Υπουργείο Υγείας αποφάσισαν την διατήρηση των ίδιων ακριβώς μέτρων που ισχύουν έως σήμερα...

Turizm İçin Sınırların Yeniden Açılması: Finlandiya sınırlarını Yunanistan ve ötesine açıyor 16 Avrupa ülkeleri

Finlandiya bugün sınırlarının turistlere açıldığını duyurdu 17 Avrupa devletleri, düşük kolon enfeksiyonu oranları ile, εκ των οποίων η...

Coronavirus sırasında restoranlar: Özel akşam yemeği…. seralar

Los Angeles'taki bir restoran otoparkını özel seralarla doldurdu, müşterilerinin kendi yemeklerini güvende hissetmeleri için,...
hata: İçerik korunmaktadır !!