17.7 C
Mykonos

web Radyo

Hava

17.7 C
Mykonos
18.1 C
Atina

yerel yetkililer ve hükümet belirli süreli alımına ilişkin kurumsal çerçevenin değiştirilmesi [belge]

kurumsal çerçeveyi yeniden tanımlandı, για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου geçici (IDOCH) και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ),…..

ile makale 187 polynomoschediou, Hükümet ilerler.

Οι διατάξεις αφορούν τους Φορείς της παρ.1 του αρ.14 του ν.2190/1994, όπου ρητώς περιλαμβάνονται καιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως Επιχειρήσεις τους.

hedeftir, κατά την Αιτιολογική Έκθεση, “να καταστεί αποτελεσματικότερος ο έλεγχος του αριθμού του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς επίσης και για να διασφαλισθεί η ορθολογικότερη κατανομή arasında” στους εν λόγω Φορείς.

Για την κίνηση, sonra, των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και για τη σύναψη ΣΜΕ θα απαιτείται προηγουμένως έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 olarak uygulanabilir, sağlanan η δαπάνη για τις αποδοχές αυτών:

επιβαρύνει εξολοκλήρου τον κρατικό προϋπολογισμό veya

καλύπτεται από επιχορήγηση του Φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το άρθρο διατηρεί σε ισχύ τις εξαιρέσεις που προβλέπονται ρητά με τις περιπτώσεις (f), (η), (ben), (j), (m), (n), (p), (ιθ), (Bay), (Bayan) ve (κε) της παρ.1 του αρ.4 της ΠΥΣ. 33/2006 olarak uygulanabilir”.

Ενδεικτικά υπενθυμίζουμε ότι η διατηρούμενη εξαίρεση (Bayan) είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.

ek, ορίζει πως από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι κατωτέρω εξαιρέσεις:

bir) οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και οι προσλήψεις προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 2 ή κατεξαίρεση τους 3 ay, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών στους Φορείς της Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.206 (“Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ”) Kod Belediye Çalışanları (n.3584 / 2007)olarak uygulanabilir.

Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ.209 (Προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία”) ve 211 ( υδρονομέων άρδευσης”) Kod Belediye Çalışanları, olarak uygulanabilir.

B) οι προσλήψεις προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα αρ.20 του ν.2190/1994 και 212 (“Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες “) Kod Belediye Çalışanları,

C) το προσωπικό που προσλαμβάνεται με απασχόληση έως 5 ημερομίσθια το μήνα, όπως προβλέπεται στο αρ.210 (“Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού“) του ίδιου Κώδικα,

D) το προσωπικό που προσλαμβάνεται για τους ειδικά προβλεπόμενους στην παρ.2 του αρ.206 του ν.3584/2007 λόγους, σε περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου.

uç, το Ν/Σ με σαφήνεια ξεκαθαρίζει ότι κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις νέες διατάξεις και ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα που διευθετούνται από αυτό, yürürlükten.

makale 187 Polynomoschediou

Bizi takip et

Mykonos Hava

Mykonos
açık
17.7 ° C
18.3 °
16.7 °
93 %
4.1kmh
0 %
koleksiyon
20 °
Cuma
19 °
Oturdu
19 °
Güneş
19 °
Pazartesi
20 °

İleri Oku Ne ...

İlgili hikayeleri Hoşunuza Gidebilecek

OAED – Kamu Yararı Çalışır?: Tüm Specialties için Nitelikleri & evraklar,...

, Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου σε ΟΤΑ και Δημόσιο [Έγγραφο]
OAED: Yeni toplum hizmeti programı 35.000 Yüzlerce puan alan tüm belediyelerde işsiz, Çalışma Bakanlığı belediyelerden istekler, Tüm ...

Facebook Mobile: Değişiklikler bana sürpriz için geçerli olacaktır!!

, Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου σε ΟΤΑ και Δημόσιο [Έγγραφο]
Facebook mobil versiyonu için bir basamak değişikliğine ilerler, Kullanıcılar bildirimlerini devre dışı bırakabilir hangi dayalı ...

Durumda sen It Cevapsız

okullar Noel tatili için kapalı olduğunda & ne zaman açılış!!

, Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου σε ΟΤΑ και Δημόσιο [Έγγραφο]
17 Kasım kapatılmasının ardından, Öğrencilerin Noel tatili için geri sayım başlar!!....... Noel tatili gereğidir 24 Aralık ...

Vroutsi Kouka için olumlu yanıt özerk kurulması için istekte ...

, Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου σε ΟΤΑ και Δημόσιο [Έγγραφο]
Belediye Mikonos Konstantin Koukas tarafından gündeme isteğine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı cevap, görüşmede bugün, için ...

Mykonos Ticker daha fazla

X. THEOCHARIS: Turizmde Ulusal Stratejik Plan ana eksenleri

gelişimin kalbinde Turizm, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας Την τεράστια δυναμική του τουριστικού τομέα ως μοχλού ανάπτυξης ανέδειξε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης...

okul Koruyucular: İlgili belediyeler prosedürleri ifade Dönüş için [fatura]

Varolan hükümlerin ihlal niteliğindeki belediyelerin transferlerin olasılığı ", veren okul korumalar hastanelere sevk edildi, διάταξη νομοσχεδίου του ΥΠΕΣ που δόθηκε...

nesnel değerler artmış ve ticari ile eşitlenmiştir, içinde 2020 [Mykonos] – Büyüyen ve azalan

ilk ay 2020 αναμένεται να αλλάξουν οι αντικειμενικές αξίες και να εξισωθούν με τις εμπορικές....... Μέσα στους πρώτους μήνες του 2020 will ...

Arazilerin Nihayet Bürokrasi!! Akredite mühendisliğinin kurumu Comes!!

dörde, en azından, μήνες αναμένεται να μειωθεί από το επόμενο έτος ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές στο Κτηματολόγιο..... είτε λόγω...

işverenler iş dönüşüne işçileri gerektirebilir zaman

kanun 4635/2019 - makale 59 - Μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης Το δικαίωμα να αλλάξει το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων έχει ο εργοδότης...

ENFIA icra vergi tabanını genişletmek, Planı Mülkiyet Land ek olarak

Διευρύνεται η φορολογική βάση επιβολής του ΕΝΦΙΑ και στα εκτός σχεδίου ακίνητα και οικόπεδα αναμένεται να γίνει με το τρίτο κύμα αλλαγής των αντικειμενικών...

Kurumsallaşmış Kayıt Çevrimiçi Yerel Veri [fatura]

Στη δημιουργία ενός "Μητρώου Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης" Hükümet ilerler,με στόχο "τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"...... Madde olarak 24...
hata: İçerik korunmaktadır !!