27.5 C
Mykonos

web Radyo

Hava

27.5 C
Mykonos
29 C
Atina

Mikonos Kilisesi: Panagia Tourliani Kutsal Manastırı'nda St. Matthew Pazarının İlahi Liturjisi

Pazar günü, 02 Ağustos 2020, Tourliani Manastırı, Orthros, ecstasy ve ihtişamla gerçekleştirildi, ardından Pazar İlahi Ayini Matta, Panosiologiotatos Archimandrite p Kutsal Manastırı Profesörü rahip. Alexios Papadopoulos, varlığı ile…….. birlikte dua etmeye gelen dindar Mikonyalılar ve tatilciler.

Apostolik okuma

1. Kor. ilk 10-17
"Kardeşler, παρακαλῶ ὑμᾶς, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿ησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. Ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, μλφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι. Λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει · Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ ποΑπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. Mesih paylaştı; Μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; Ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάῑον, ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα. Ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον · λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. Οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾿ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ ».

Protestan Okuma

Matthew. n ' 14 - 22
«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ᾿ ηησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτούς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. Ὀψίας δὲ γενομένης, προσῆλθον αὐτῷ οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες · Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος, ·αὶ ἡ⁇ ρα ἤδη παρῆλθεν · ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας, ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. Ὁ δὲ ηησοῦς εἶπεν αὐτοῖς · Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν · δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ · Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. Ὁ δὲ εἶπε · Φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν, ελόγησε · ὶαὶ klasσας, ἔδωκε τοῖς Μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ Μαθηταὶ τοῖς ὅχλοις. Καὶ ἔφαγον πάντες, καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ᾿ ηησοῦς τοὺς Μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον, καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους ».

görünüm görüntüleri:

Bizi takip et

Siparişe Tara

QR Kod ile temassız siparişler sistemi. Katalog yok, çok dilli ve doğrudan ürün bilgisi!

Bu aralar moda

Coronavirus Salgını -Γώγος: Vakalar azaltılmazsa tedbirler uzatılacak!! Sokakta maske olma ihtimali açık!!

«Με τις μάσκες προστατεύει ο ένας τον άλλο» Τα νέα μέτρα που πάρθηκαν λόγω αύξησης των κρουσμάτων, maske kullanımı ve ek önlemler olasılığı,...

Kısıtlayıcı Önlemler: Yeni JMC'ler mağazalar için ne sağlıyor?, düğünler, vaftizler ve cenazeler-Para cezaları ve "asma kilitler" 20 günler [evraklar]

Hükümet, koronavirüsün yayılmasını sınırlamak için katı önlemler aldı, Sivil Koruma Bakan Yardımcısı tarafından dün açıklanan, Nikos Hardalias ve ...

Ödül

Mykonos: Panhellenic Yarı Maraton Şampiyonasında Katerina Asimokopoulou

Katerina Asimakopoulou, A.O.'nun izini temsil edecek.. Pazar günü spor sahasında yapılacak Pan-Yunan yarı maraton şampiyonasında Mikonos ...

Yeni KOK – Çocukların güvenli taşınması: sonra 16 motosikletteki çocuk yolcular, kadar özel bir koltukta 12 arabada yıllar!!

Yeni KOK'ta devrildi!! Ebeveynler için "Tuzaklar" KOK!! Kadar koltuk 12 ve sonra 16 motosikletli çocuklar!!..... KOK'a göre ...

Sizin için Hikayeleri

Yeni KOK – Çocukların güvenli taşınması: sonra 16 motosikletteki çocuk yolcular, kadar özel bir koltukta 12 arabada yıllar!!

Yeni KOK'ta devrildi!! Ebeveynler için "Tuzaklar" KOK!! Kadar koltuk 12 ve sonra 16 motosikletli çocuklar!!..... KOK'a göre ...

Sigara içme yasağı:Avrupa Konseyi esnafların sigara yasağının iptali talebini reddetti

Danıştay, Panhellenic Dükkanlar ve Yemek ve Eğlence Tüketicileri Derneği'nin başvurusunu temelsiz olduğu gerekçesiyle reddetti., iptal edilmesini istediği ...........

Mykonos Ticker daha fazla

Medicane: Akdeniz siklonu "Ianos" un seyrini CANLI izleyin

Siklonun seyrini canlı izleyin!! "Ianos" tarafından vurulacak ilk alanlar. Akdeniz kasırgası "Janos" nerede ve ne zaman vuracak ....

Koronavirüs Pandemik: Eli Lilly deneysel antikor ilacı Covid-19'a karşı koruma sağlıyor gibi görünüyor

Deneysel bir Eli Lilly monoklonal antikoru, birkaç gün sonra uygulanan insanlarda koronavirüs seviyelerini ve semptomlarını önemli ölçüde azalttı,...

Ege Adalarında Sağlık: Kiklad Adaları'ndaki mobil birimlerden Ruh Sağlığı hizmetleri için finansmanı artırın

Τριπλάσια χρηματοδότηση δράσεων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από κινητές μονάδες στις Κυκλάδες, Bölgenin Avrupa kaynakları ile ........ NSRF kaynakları ile güçlendirilmiştir ...
hata: İçerik korunmaktadır !!