23.8 C
Mykonos

web Radyo

Hava

23.8 C
Mykonos
23 C
Atina

Corovanirus – Reopen Restoranları: Catering'in çalışma şartları ve koşulları hakkında açıklamalar [belge]

Kalkınma ve Yatırım Bakanlığı, εξέδωσε Νέα Εγκύκλιο με διευκρινίσεις για τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης. Bir rapor var, şunlar da dahil, üzerinde καταστήματα που είναι εγκατεστημένα σε στοές και σχετικά με το τι νοείται ως ημιυπαίθρια επιφάνεια…….

Σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση στη Διαύγεια, σε συνέχεια της δημοσίευσης των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων ikinci 1982 (22.05.2020), ikinci 1987 (23.05.2020) ve ikinci 1988 (23.05.2020), Bakanlık. Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους στον κλάδο της εστίασης και των ποτών για τα ακόλουθα:

 1. bir. Ως εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια νοείται ο χώρος που πρέπει να έχει πλευρά ή πλευρές σε επαφή με υπαίθριο εξωτερικό χώρο ή αίθριο, που διαθέτει κουφώματα (kapılar, αρθρωτά τζάμια, παράθυρα κ.ο.κ.), τα οποία μπορούν να ανοίγουν ή να αφαιρεθούν.
  B. Στην «εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια» θα πρέπει να διατηρούνται τα παράθυρα, οι πόρτες και τα αρθρωτά τζάμια διαρκώς ανοιχτά κατά την λειτουργία του καταστήματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος αερισμός του χώρου.
  C. Στο χώρο της «εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας» επιτρέπεται μόνο η λειτουργία ανεμιστήρα.
  D. Εάν ένα κατάστημα έχει στην ίδια πλευρά ανοίγματα που άλλα έχουν ύψος μεγαλύτερο των 2μ. και άλλα μεγαλύτερο του 1μ., το βάθος της εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας υπολογίζεται με συντελεστή 1,6 στην προβολή προς την εσωτερική πλευρά των ανοιγμάτων με ύψος μεγαλύτερο των 2 m. και με συντελεστή 0,8 στην προβολή προς την εσωτερική πλευρά των ανοιγμάτων με ύψος μεγαλύτερο του 1μ.
 2. Σε περίπτωση που ένα κατάστημα εξυπηρετεί τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό καθήμενων πελατών εντός της Συνολικής Ωφέλιμης Επιτρεπόμενης Επιφάνειας Λειτουργίας (ΣΩΕΕΛ) και εφόσον δεν έχει υπερβεί τον μέγιστο αριθμό πελατών που επιτρέπει η άδεια λειτουργίας του, μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα και take away μέχρι πέντε (5) müşteriler, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων ως προς τις αποστάσεις.
 3. Μπροστά από το μπαρ δύναται να τοποθετούνται σκαμπό ώστε να κάθονται πελάτες υπό τους περιορισμούς και τις αποστάσεις που ισχύουν για τα τραπέζια.
 4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση stands στα καταστήματα με τη δυνατότητα οι πελάτες να μην καταλαμβάνουν καρέκλες (συνεπώς να στέκονται όρθιοι), με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι αποστάσεις που ισχύουν για τα τραπεζοκαθίσματα.
 5. Καταστήματα εγκατεστημένα σε στοές που αναπτύσσουν τα τραπεζοκαθίσματα ή stands στο χώρο της στοάς νοούνται ως τοποθετημένα σε υπαίθριο χώρο. Bu durumda, τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις εστίασης με υποχρεωτική χρήση ανεμιστήρων.
 6. Η αναλογία λουόμενων ανά τετραγωνικό μέτρο που ορίζονται στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. D1A / GP.oik. 31972/22.5.2020 Ortak Bakanlık Kararı (Β΄1982), αφορά μόνο τις οργανωμένες παραλίες που έχουν ελεγχόμενη είσοδο. Οι λοιποί κανόνες, ως προς τα όρια των αποστάσεων μεταξύ ομπρελών κλπ, παραμένουν σε ισχύ για όλες τις οργανωμένες παραλίες.

daha erken, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (EFET) Yunan Gıda Endüstrileri Birliği ile işbirliği içinde (ΣΕΒΤ) ve Yunan Organize İkram Şirketleri Birliği (ΕΠΟΕΣ) εξέδωσε τον «Οδηγό Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση» με σκοπό την παροχή απλών και πρακτικών οδηγιών προσαρμογής στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας.

Kurallar, virüsün ikram tesisleri için risk profilinin analizine ve uluslararası ve ulusal önerilerde belirtilenler gibi en iyi uygulamalara dayanmaktadır..

Şirket yöneticileri için yönergelerde daha fazla ayrıntı şunları içerir::

 • Çalışma alanını yeniden düzenleyerek ve açık ve kapalı alanların masa koltuklarını yetkili organların tavsiyelerine göre yeniden düzenleyerek uyum ve "mesafe" gerekliliklerine uymaktan kaçının.
 • Aralarında sınırlı bir etkileşim olması için çalışma grupları oluşturarak çalışanların kademeli menşei / ayrılma programının oluşturulması.
 • Ortak alanlarda şirketin çalışanları için kontrollü bir erişim programının oluşturulması (ara boşlukları, soyunma odası, hamam, tuvaletler vb.)
 • Nakit işlemleri:

1. ενθάρρυνση πραγματοποίησης ανέπαφων συναλλαγών,

2. Antiseptiklerin kasiyer yerine ve müşterinin yerine yerleştirilmesi,

3. Müşteri kuyruğu oluşumunu önlemek için mesafeleri sınırlamak üzere yere işaretleme yapmak ve sürekli denetim için bir denetçi atamak,

4. Gerekirse pleksiglas yerleştirme.

 • Müşterileri ve çalışanları merdivenleri kullanmaya ve asansörlerden mümkün olduğunca kaçınmaya teşvik edin.
 • Bilgi panolarını yayınlama – tüm alanlar için kişisel hijyen ve önleyici tedbirlerin hatırlatılması (uygun eldiven kullanımı, maskelemek, uygun el yıkama ve tutma mesafesi).
 • Üçüncü tarafların katılımının ayarlanması (ortaklar, distribütörler vb.) aşırı kalabalıklaşmayı önlemek ve gerekli mesafelere uyulmasını ve kişisel koruyucu önlemlerin kullanılmasını sağlamak için.
 • Rehber bilgileri, tedarikçileri, harici ortaklar, müşteriler, yetkili devlet makamlarının talimatlarına uygun olarak ziyaret edenler.
 • Yeterli havalandırma için bakım (doğal havalandırma ağırlıklı) tüm alanlarda ve yeterli hava yenilemesi olmadan kapalı alanlarda insanların toplanmasından kaçınılması. Havalandırma / klima sistemlerinin düzenli bakımı gereklidir.
 • Tüm aşamalardaki eczaneler koruyucu kıyafetler kullanarak işyerine girmelidir. (tek kullanımlık plastik önlük, maskeler ve eldivenler).
 • Düzenli bir atık yönetimi programı için bakım.
 • Personelin sağlığı ve hijyeni için önlemler alınması, alan ve ekipman. Bu önlemler şunları içerir:, şunlar da dahil, sabun yıkama noktalarında tedarik ve tedarik, el kurutma makineleri, antiseptik çözümler ve giyim ve eldiven işçilerine hizmet.
 • Servis için özel önlemler alın, mağazadan makbuz (paket servisi), teslim (teslim), tedarikçiler ve bakım ekipleri.
 • Kişisel hijyenle ilgili yazılı talimatlar ile personel eğitimi de gereklidir., el yıkama, uygun eldiven ve maske kullanımı, eş-morbiditenin önlenmesi ve hastalığın semptomları üzerine rehberliği, böylece onları erken tanıyabilir ve tıbbi yardım ve muayeneler arayabilir..
 • Bir çalışan COVID-19 hastalığı ile uyumlu semptomlar gösteriyorsa, Operasyondan sorumlu kişi şüpheli olayı izole etmelidir, talimatlar için EODY'yi aramak için, diğer çalışanları bilgilendirmek ve işyerinin dezenfeksiyonuna dikkat etmek.
 • İş istasyonu temizleme programlarının güçlendirilmesi gereklidir, çünkü yüzeyler virüs bulaşma kaynağı olabilir.. Tüm yüzeylerin ve ortak alanların sık sık temizlenmesi sağlanmalıdır., ideal olarak mümkün olan her iki saatte bir. Στα σημεία καθαρισμού/απολύμανσης περιλαμβάνονται, şunlar da dahil, anahtarlar, kapı kolları, küpeşte, επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και τουαλέτες προσωπικού/πελατών.

Dairesel

Εγκύκλιος Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή με διευκρινίσεις για τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

yükleyici Yükleniyor...
EAD Logosu Çok uzun sürüyor?

Tekrar yükle Belgeyi yeniden yükle
| Açık Yeni sekmede aç

Bizi takip et

Siparişe Tara

QR Kod ile temassız siparişler sistemi. Katalog yok, çok dilli ve doğrudan ürün bilgisi!

Bu aralar moda

Turizm İçin Sınırların Yeniden Açılması: Salgından sonra yolculara NEREDE uyarı!! Güncelleme talimatları!!

DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü gezginlere uçaklarda koruyucu maske takmalarını ve sürekli bilgilendirilmelerini tavsiye etti., καθώς υπάρχει ξανά έξαρση κρουσμάτων νέου...

Turizmin Yeniden Açılması: azaltmak 60% sektöründe ücret dışı maliyetlerin oranı

Ücret dışı maliyetlerde önemli azalma 60% üç aydır mevsimlik işletmeler için yeni destek paketini içeriyor, το οποίο εξαγγέλθηκε την Παρασκευή....

Ödül

Koronavirüs Testi: Eserlerde Yunan bilim adamlarının moleküler testleri!! İthal davalar nereden geldi?!!

Ερευνητικές προσπάθειες ώστε η χώρα μας να έχει αυτάρκεια στη διαχείριση της πανδημίας προχωρούν οι επιστήμονες...... Yakında açıklanacak, altında ...

Yaz izni – tatil ödeme 2020: Kim yetkilidir?, Nasıl hesaplanır ve ne zaman ödenmesi gerekir

Yaz izni ve izin izni için ayrıntılı talimatlar GSEE tarafından verilmiştir.. Πως υπολογίζεται το επίδομα και πότε πρέπει να καταβληθεί.... Όλες τις λεπτομέρειες...

Sizin için Hikayeleri

Mykonos – F. Vigliaris: Bölgedeki hasarı onarmak için su temini kesintisi “Baca”

Yarın Çarşamba günü sizi bilgilendirmek istiyoruz 8 Temmuz, DEYA mürettebatı. Mykonos, θα προβεί σε αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης στην...

Mykonos: tutuklamalar (2) yerliler, izinsiz olarak plajın bir bölümünü işgal etmek

Mikonos'ta şezlonglu plaj bölümlerini işgal ettiği için iki yerli tutuklandı, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής..... Την 04 Bayan 05-07-2020 Mykonos tutuklandı, από αστυνομικούς...

Mykonos Ticker daha fazla

Koronavırusu – Kilise Kısıtlamaları: Kiliseler için yeni önlemler - Mesafeler ve inananların sayısı için ne geçerli olacak

Με νέα ΚΥΑ το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μαζί με το Υπουργείο Υγείας αποφάσισαν την διατήρηση των ίδιων ακριβώς μέτρων που ισχύουν έως σήμερα...

Turizm İçin Sınırların Yeniden Açılması: Finlandiya sınırlarını Yunanistan ve ötesine açıyor 16 Avrupa ülkeleri

Finlandiya bugün sınırlarının turistlere açıldığını duyurdu 17 Avrupa devletleri, düşük kolon enfeksiyonu oranları ile, εκ των οποίων η...

Coronavirus sırasında restoranlar: Özel akşam yemeği…. seralar

Los Angeles'taki bir restoran otoparkını özel seralarla doldurdu, müşterilerinin kendi yemeklerini güvende hissetmeleri için,...
hata: İçerik korunmaktadır !!