14.4 C
Mykonos

web Radyo

11.1 C
Atina
14.4 C
Mykonos

Hava

Covid-19 Finansal destek: Nisan için tüm destek önlemleri – Paskalya hediyesi ne olacak?

üzerinde 14 milyar. avro, ή σχεδόν διπλάσιο από αυτό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό (7,5 milyar. avro), θα είναι σε πλήρη εξέλιξη εφέτος το κόστος των μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.

Ειδικά για τον Απρίλιο, οι πρόσθετες παρεμβάσεις με την παράταση των μέτρων στήριξης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, tutarı 1 milyar. avro…………

özellikle, οι εν λόγω παρεμβάσεις έχουν ως εξής:

1. Για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, αναστέλλεται η πληρωμή δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών εισφορών. Ayarlamanın sonunda doz aktarılır.

özellikle, Nisan ayı, kısıtlayıcı önlemlere tabi olan ve Mart ayının sonundan etkilenen şirketlere uygulanacaktır., perakende dahil, ikramın, turizm, kültür, spor, ulaşım, ve kapalı kalan diğer sektörler.

2. Kısıtlayıcı önlemlerin uygulandığı ve doğrudan etkilendiği şirketler, tarafından zorunlu kira indirimi hakkına sahiptir: 100% ticari gayrimenkullerinde ve Nisan için. Bu şirketlere gayrimenkul kiralayan gerçek ve tüzel kişiler için, tazminat ödenecek 80% ve 60% αντίστοιχα του μισθώματος.

Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή ανά την επικράτεια, δίδεται η δυνατότητα έκπτωσης ενοικίου 40% bu bağımlı üyelerin ana ikametgahı ve öğrenci yurdu için.

Για τον Απρίλιο, θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται στα τέλη Μαρτίου, perakende dahil, ikramın, turizm, kültür, spor, ulaşım, ve kapalı kalan diğer sektörler. Ειδικά για τον Απρίλιο, συνεχίζεται για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στη διευρυμένη λίστα πληττόμενων ΚΑΔ Απριλίου η υποχρεωτική έκπτωση ενοικίου 40%.

3. Yönlendiriliyor, şartlı, η καταβολή διπλής αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του βδεκαήμερου του Απριλίου, τόσο για τον Φεβρουάριο όσο και για τον Μάρτιο.

özellikle, mart için, και για μισθώσεις που έχουν συναφθεί έως τις 31/1/2021, θα διενεργηθεί προκαταβολή αποζημιώσεων με βάση τη δήλωση «COVID Φεβρουαρίου», aşağıdaki koşulların karşılanması şartıyla:

Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

– Kiraya veren- νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

O μισθωτής- επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

Ο μισθωτής- εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Μάρτιο.

– Bu kiralamalar için Şubat ayında bir "COVID Beyanı" gönderilmiş olmalıdır.

ve, ayrıca, diğer yasal koşullar karşılandı.

Kamu yararını korumak için, Gereksiz tazminatın devlete iade edilmesi için bir çerçeve oluşturulacaktır..

Geçen haftanın ödemeleri ile, Toplam ofset ve tazminat sayısı yaklaşık olarak 971.000, ve mülk sahiplerine ödenen toplam tutar 180 milyon. avro.

iken, açıldı ve şu tarihe kadar açık kalacak 19 Nisan, η πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ώστε να διορθωθούν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

4. Αναστέλλονται για τις πληττόμενες επιχειρήσεις οι προθεσμίες λήξης, onlar nedeniyle menkul kıymetlerin ortaya çıkışı ve ödenmesi (çekler, döviz, γραμματίων σε διαταγή) karşı 30 ημέρες από την αναγραφόμενη- σε κάθε αξιόγραφο- tarih, για προθεσμίες που λήγουν έως τις 30 Απριλίου εφέτος.

sırasıyla, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ για τους κομιστές αξιογράφων, kriterlere göre.

Ο υπουργός Οικονομικών υπενθύμισε, iken, ότι με με αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί:

Μετατίθεται, için 1/7/2021, Elektronik Kitaplar platformunda zorunlu dijital yayının başlangıcı- MyDATA.

Τα παραστατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις κατά το α’ yarısı 2021, θα πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA έως τις 31/10/2021.

-Η ηλεκτρονική υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 2020 uzatıldı 17/5/2021, και η διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών παρατείνεται έως τις 18/6/2021.

Η απόσυρση και αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών παρατείνεται έως τις 30/6/2021.

Bay göre. Staikoura, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία και την κοινωνία όσο το επιβάλλει η κρίση, ενώ η χρηματοδότηση των συνολικών παρεμβάσεων ύψους 38 milyar. ευρώ για την περίοδο 2020- 2021, στηρίζεται, başlıca, στη διορατική, ορθολογική και συνετή χρήση των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας. özellikle, O anlattı, πως ενώ η εκτέλεση του προϋπολογισμού καταγράφει επί μήνες δημοσιονομικά ελλείμματα, είναι εφικτή η στήριξη της οικονομίας μέσω της συστηματικής και με χαμηλό κόστος δανεισμού χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές (συνολικό ύψος 22 milyar. avro). ancak, επέστησε την προσοχή ότι το κόστος δανεισμού μιας χώρας εξαρτάται από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, που άλλοι μπορεί να ελεγχθούν και άλλοι όχι. Και για τον συγκεκριμένο λόγο, ulaştı, «οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και συνετοί», για να μην υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός.

K. Hacıdakis: Τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας τον ΑπρίλιοΔιατηρούμε σε ισχύ τις προστατευτικές ρυθμίσεις για εργαζόμενους και ανέργους

«Με τα μέτρα που ανακοινώνουμε σήμερα και όσα προηγήθηκαν το τελευταίο δωδεκάμηνο, η ελληνική Πολιτεία στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας που δημιούργησε η πανδημία» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, ανακοινώνοντας σήμερα τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας τον Απρίλιο.

Bay. Hacıdakis, αφού υπενθύμισε ότι η χώρα μας είχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη στη συγκράτηση της ανεργίας τον τελευταίο χρόνο, ανέφερε ότι αυτό επιτεύχθηκε χάρη στα μέτρα που υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση συνολικά και το υπουργείο Εργασίας ειδικότερα.

«Ενώ προετοιμαζόμαστε για την επόμενη ημέρα και τηναποσωλήνωση” ekonomi, διατηρούμε σε ισχύ και για τον προσεχή μήνα Απρίλιο τις προστατευτικές ρυθμίσεις για εργαζόμενους και ανέργους, καθώς τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν επιτρέπουν ακόμα την άρση τους. Με τα μέτρα που ανακοινώνουμε σήμερα για τον Απρίλιο, ο προϋπολογισμός για το “koruma ağı” μόνο από το υπουργείο Εργασίας υπερβαίνει τα 7,1 milyar, ενώ οι ωφελούμενοι μόνο από τις δράσεις του υπουργείου Εργασίας ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια» τόνισε ο υπουργός Εργασίας.

Τα μέτρα στήριξης

söylediği gibi, «τα μέτρα για τον Απρίλιο έχουν εκτιμώμενο κόστος 695 milyon. ευρώ και περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ανά την επικράτεια που πλήττονται σημαντικά, δύναται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού αναλογικά για το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενη επί ποσού 534 ay euro. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού.

Για τον Απρίλιο θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται η διευρυμένη λίστα των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (OTOMOBİL) Μαρτίου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις με τα ίδια κριτήρια που ίσχυαν κατά το μήνα Μάρτιο και για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής, χωρίς να ισχύουν κριτήρια υπαγωγής στο μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους. maliyet 330 milyon. avro.

Δίνεται δώρο Πάσχα επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επί αναλογία των ημερών αναστολής, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021. maliyet 210 milyon. avro.

2. Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις θα ανασταλεί για έναν μήνα η καταβολή όχι μόνο βεβαιωμένων φορολογικών, αλλά και βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών.

3. Επιδοτούνται οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων σε ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας έως και τον Ιούνιο 2021. Κόστος για επιπλέον τρεις μήνες: 3 milyon. avro.

4. Οι καλλιτέχνες, που είναι ενταγμένοι στο μητρώο καλλιτεχνών, θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού και για τον Μάρτιο 2021. maliyet 16 milyon. avro.

5. Συνεχίζεται η επιδότηση του πολιτισμού για κενές θέσεις σε θέατρα, sinemalar, μουσικές σκηνές και χώρους συναυλιών και παραστάσεων έως και τον Μάρτιο του 2021. Το κόστος των επιπλέον τριών μηνών ανέρχεται σε 19 milyon. avro.

6. Επαγγέλματα ειδικών κατηγοριών του τουρισμού (kılavuzlar, τουριστικοί συνοδοί, vb) θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ κατά τον Μάρτιο 2021. Κόστος περί το 1 milyon. avro.

7. Στα επιδόματα ανεργίας που λήγουν έως τέλη Μαρτίου δίνεται παράταση δύο μήνες. maliyet 77 milyon. avro.

8. Επεκτείνεται το μέτρο “İŞBİRLİĞİ” έως και τον Ιούνιο 2021. Δίνεται δώρο Πάσχα επί της καταβαλλόμενης ενίσχυσης σε όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021. Εκτιμώμενο κόστος: 38 milyon. euro ".

«Ελπίζουμε ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα θα επιτρέψουν το επόμενο διάστημα την επανεκκίνηση δραστηριοτήτων της οικονομίας που σήμερα υπολειτουργούν ή παραμένουν κλειστές. Ως τότε και για όσο διάστημα χρειαστεί, η κυβέρνηση θα διατηρήσει τις παρεμβάσεις που απαιτούνται, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις» υπογράμμισε ο κ. Hacıdakis.

Bizi takip et

dakikalar içinde alışveriş yap!

En kolay eshop abonelik platformuna basit adımlarla e-mağazanızı kendi alan adınızla oluşturun.

Bu aralar moda

Ödül

Sizin için Hikayeleri

Mykonos Ticker daha fazla

hata: İçerik korunmaktadır !!