26.9 C
Mykonos
17/08/2019

web Radyo

26.9 C
Mykonos

Hava

29 C
Atina

Mykonos & Bölge İçin Haber Kaynağı Öncü

tatil ödeme 2019!! başlıklı ne!! hesaplamak, Online uygulamayla!!

Posta tarihi:

Kategori:

Temmuz ayında zaten!! Yaz zaten ortada geldi!! Οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να προγραμματίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές κατά τις ημέρες άδειας, hak ettikleri….

iken, çalışanların çoğu, Onlar yaz yararı veya tatil ücret yakalamak için pusuya yatmak.

işbirliği içinde, sonra, İşçi ve İşsiz Kaynak Merkezi (CIF), Konfederasyonu yetki yolu hakkında bilgi verir, segmentasyon için;, yanı yararlanıcıyı alabilir izin parası gibi - işçi.

Başvuru sahipleri de var bilmelidir şimdi ve hat uygulama CIF, bu açıklığın içinden izni başlıklı kendilerini ölçebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi:

CIF / GSEE: Yıllık izinde Açıklamalar – Hesaplamalar online başvuru

Nedeniyle GSEE tarafından alınan soru ve şikayetlerini yığınına kadar, İşçi Bilgi Merkezi & işsiz (KE.P.E.A. / GSEE) işçiler için yıllık izinde açıklamalar yapmak.

LİSANS BAŞVURU İLE TAHMİNİ çevrimiçi

Çalışanlar kendileri için linkler aşağıda başlıklı lisansı hesaplamak için CIF web sitesi yarattı Online uygulaması üzerinden fırsat var:

Tam istihdam:

https://www.kepea.gr/calc-epidoma-adeias.php

iş rotasyonu için:

https://www.kepea.gr/calc-adeia-ek-peritropis.php

bir. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

kamu politikası çalışanlarının yıllık izin ilişkin kurumsal düzenlemeler, ve böylece herhangi bir aykırı veya zımni anlaşmayı geçersiz izin verilmez, ve ilgili istemlerin gelen çalışanın istifası. Yıllık izin sırasında çalışanın işten çıkarma yasaktır.

B. ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ

– çalışanın yıllık izin çalışanı tarafından teslim iki ay içinde verilir zaman açısından işverenle ve her durumda danışarak verilir.
– Bir şirket çalışanlarının en az yarısı zaman içinde izin almak zorundadır 1 Mayıs 30 Eylül.
– işçi çalıştıran işverenler, çocukları korumak 16 yıl (doğal ya da benimsenen) üzerinde ve çocukların 16 yokluğunda onların personeli, yıllık izninin verilme süresi programlarken engelli yıl dikkate almak bu işçilerin ihtiyaçlarını gereklidir.
– İşverenler işçi söz konusu takvim yılı sonundan önce hakkı olduğunu yıllık izin vermeleri gerekmektedir.

C. YILLIK LİSANS SÜRESİ

– personel ücreti ile yıllık izin verilmesi, bir takvim yılı üzerinden hesaplanır.
– İşçinin çalıştığı hafta sistemi altında yaptığı istihdam baştan yıllık izin oranını hakkına sahiptir (Beş günlük veya altı günlük), işvereninden özgü servis süresini tamamlamak için gerekli olmadan.
– özellikle, Çalışan işvereni işe edildiği ilk takvim yılı için hibe etmek zorundadır 31 ücretli izne hak günlerinin Aralık oranı, istihdam aylara göre. belirsiz veya sabit süreli bir iş ilişkisi ile Her çalışan, Sağ işin başından itibaren oniki tamamladıktan kadar lisans yüzdesini almak. Bu oran bazında hesaplanır 20 Beş gün çalışanlar için yıllık izin iş günü ve 24 altı gün çalışanlar için iş günü.
– ikinci takvim yılı süresince, Çalışan tamamlanan yıllık iş sonrası, başlıklı lisans 21 günler (Beş günlük çalışma) ve 25 günler (Altı günlük çalışma).
– istihdam üçüncü ve daha sonraki yıllar boyunca çalışan 1 Ocak ücretli her yıl olağan yıllık izin dan hakkına sahiptir, yani 22 günler (Beş günlük çalışma) ve 26 günler (Altı günlük çalışma).
– tamamlanmasından sonra, 10 aynı işveren veya hizmet ile istihdam yıllar 12 herhangi işverene yıl çalışan hak lisans 25 işgünü (Beş günlük çalışma) ve 30 işgünü (Altı günlük çalışma).
– Herhangi işverenin çalışanlara 25 hizmet yılını tamamladıktan sonra kapalı fazladan süresi tanınır, yani 26 günler (Beş günlük çalışma) ve 31 günler (Altı günlük çalışma).
– Yıllık izin günlerinde sadece işgünü hesaplanır. Bu nedenle Pazar günleri hariç, resmi tatil, alışılmış tatil, Hasta günler ve onunla denk eğer diğer hükümleri uyarınca özel lisanslar (mesela evlenme izni, Çocuk doğum lisans, hamilelik izni)

D. Yıllık lisans YÖNTEMİ

– Çalışan hakkı olduğunu temel kuralı kıdemiyle göre yıllık izin gün sayısı için sürekli verilir olmasıdır.
– elverişli koşullar geçerliyse (örneğin BIP dan, İşçi Yönetmelikler, İş alışkanlık veya özel) Çalışanların yıllık izin ve hakim tatil ücreti üzerinde.
– işçiler için yıllık izin verilmesi ile ilgili tüm veriler Form E11 sunulması yoluyla Ergani Bilgi Sistemi içinde işveren tarafından tescil mecburen (yıllık izin verilerinin açıklanması).
Στο Έντυπο Ε11 καταχωρίζονται τον Ιανουάριο κάθε έτους τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό Βιβλίο Αδειών.

segmentasyon PAZARLAMA

– İzin verilen kat` istisna, İki dönemlerde aynı takvim yılı içerisinde izin süresinin segmentasyon, çünkü özellikle ciddi veya acil girişimin. Her durumda lisansın ilk periyodu az altı içeremez (6) altı günlük çalışma haftası ve beş iş günü (5) beş günlük çalışma haftası veya on iki iş günü (12) işgünü, yasal olarak çalışmak küçükleri ilgilendiren nerede.
– işveren çalışanın yazılı talebi üzerine. iki yıldan fazla izin izin süresinin segmentasyon, bu gruptan olan bir ihtiva eder, en az on iki (12) on altı günlük çalışma haftasında iş günü (10) işgünü, beş gün içinde, ya da on iki (12) işgünü, yasal olarak çalışmak küçükleri ilgilendiren nerede.
– özellikle, vakalar şirketlerinde düzenli ve mevsimsel personel istihdam nedeniyle doğa ya da iş nesnesine işin büyük bir birikimi sergilemek, Yılın belirli bir süre içinde, Düzenli personel için, işveren lisans bölümünü verebilir 10 çalışma günü için beş gün veya 12 altı gün boyunca, zaman takvim yılı içinde.
– Kaydetti çalışanın talebi, ve işverenin kararı, artık rağmen APR yetkili departmanı tarafından onaylanması gerekebilir, Ancak beş iş korudu (5) yaş ve İş Teftiş Kurulu'na kullanılabilir olmalıdır.

E. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

– Tatil ayrıca maddesinde güvence altına alınan öde 2 Ulusal Genel Toplu Sözleşme 2010, hangi okur:
"Çalışan, normal eğlence lisansı için uygun hale, tek tek veya nakit olarak almak ve ödenek ayrılmak hakkına sahiptir , hangi düzenli maaş olduğunu, onlar hesaplanır aynı şekilde hesaplanır ve ücretli izin ve aynı kurallara tabidir.
toplamına eşit izni parası aslında sıradan lisans düzenli maaşları ödenen, düzenlemeler ile maaşları geçemez 15 aylık maaş ödenen olanlar için gün ve 13 ücret veya çalışma birimi veya yüzdeleri ya da başka şekilde ödenen olanlar için günler.
Önceden gelen tatil ödemesi eğlence lisans veya tatil ücretli herhangi bir bölümünü yaparken.
yasaların genel ya da belirli hükümler, kararnameler, kararnameler, toplu sözleşmeler, Hakem Ödüller, emek yönetmelik ve diğer düzenleyici eylemler, daha uygun hesaplama yöntemleri tanımlayan, Ödeme ve genellikle hakim izin yardımı sağlanması ve muhafaza.
makale 6 EGSSE 1997 İş ilişkisinin erken sona ermesi durumunda izin ödeneği verilmesi geçerli kalır , Çalışan önce kelimeleri" Tebeşir oradaki işveren ekli ulaştığında oniki ay sürekli istihdam edilecek" şeklinde, çünkü bir lisans "elde etmek için koşullar takip eden modifikasyon.

– İşveren çalışanı tarafından talep edilen yetki vermez ise, takvim yılı sonuna kadar, ücret ödemek zorundadır zaman artışı izin borçlu 100%, artı tatil ödemesi.

Bizi takip et

Sen Tüccar;
Ürünlerinizi ekle MarketHUB
Hiçbir çevrimiçi mağaza olsa bile mağaza girin ve ürünleri.
Yunanistan'da ilk e-shop birden depolar

Mykonos Hava

Mykonos
az bulutlu
26.9 ° C
27 °
26.7 °
57 %
10.8kmh
20 %
Oturdu
27 °
Güneş
25 °
Pazartesi
25 °
Sal
25 °
evlenmek
26 °

Etiket Bulutu

İleri Oku Ne ...

İlgili hikayeleri Hoşunuza Gidebilecek

Polis operasyonu tutuklama, πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο για την καταπολέμηση της...

, Επίδομα αδείας 2019!! Τι δικαιούστε!! Υπολογίστε το, με online εφαρμογή!!
tutuklandı -3- kaçakçılığı amacıyla uyuşturucu bulundurmaktan insanlar!! üzerinde ele geçirilen -1- esrar kg, kokain, hassas terazi, 3.280€ vb ...... özel Altında ...

yetkilendirme ilkesi: "Zili" sıkılaştırır!! Kütle birleşme ve birleştirilen elemanlar, από...

, Επίδομα αδείας 2019!! Τι δικαιούστε!! Υπολογίστε το, με online εφαρμογή!!
vergi kaçıranlar için "zil" sıkılaştırır - veri kapısı ile Mücadele vergi kaçakçılığı - Kim .... "mikroskop" dir. ilk sonuçları 2014, Zaten iletilen ...

Durumda sen It Cevapsız

Mikonos ve Santorini çeken popüler tatil ...

, Επίδομα αδείας 2019!! Τι δικαιούστε!! Υπολογίστε το, με online εφαρμογή!!
villalar 23 inci. Metrekare başına Euro. Mykonos - yukarıdaki 20 inci. Santorini kare. Yazlık fiyatları ...

Mykonos Sağlık Merkezi'nde Halk Sağlığı için bir simgesel bölüm

, Επίδομα αδείας 2019!! Τι δικαιούστε!! Υπολογίστε το, με online εφαρμογή!!
-CT 16 τομών στο Κέντρο Υγείας διασφαλίζει πρόσβαση σε υπερσύγχρονη υγειονομική περίθαλψη -Το Κέντρο Υγείας Μυκόνου διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της Π.Φ.Υ στις...

Mykonos Ticker daha fazla

Mykonos yukarı Kardeşlik siz "Anomeritis" etkinliklerine katılmak üzere davet, 17 -21 Ağustos 2019

Kültür Derneği Kardeşlik memba Mykonos " Παναγία Τουρλιανή", Size kültürel etkinliklere katılmaya davet, genel başlığı altında "Anomeritis", που θα διοργανωθούν...

Özel güvenlik için yetki İlkesinin Mykonos bar ve denetçi içinde Bölüm, polisin yardımı ile “asma kilit”

Sahibi önceki ihlali nedeniyle sabıkalı olduğu için asma kilit dört gün sürecek ....... Mykonos barda yetki epizodik kontrol Prensibi - ile ...

Facebook'un yeni hedefi, aklımızı okumak ve ondan alınan bilgilerden istifade

Το Facebook θέλει να διαβάσει το μυαλό σας και να το κάνει νέα πηγή δεδομένων σας Το κοινωνικό δίκτυο χρηματοδοτεί έρευνα που αναπτύσσει μηχανισμούς για...

Caiaphas Mars sergi «duyguların Rahatsızlığı», Sirioti Hall KDEPPAM içinde

Mars Caiaphas, Διαταραχή των συναισθημάτων – Disturbance of emotions» Ο Άρης Καϊάφας τα τελευταία χρόνια έχει εστιάσει τη δημιουργική του ανησυχία στη ζωγραφική, aracılığıyla arayan ...

Mykonos Belediye Selamlar, Miltiades Atzamoglou Varsayım

Bugün Yunanistan kutluyor. Bugün kutlamak tüm. Mutlu yıllar ve her biri ayrı ayrı ve İyi Lady. Ben Heart'a da dilek, Tüm ...

Tebrik mesajı Antiperifereiarchi Güney Ege, Stelios Bringou Varsayım

tüm kutlama ve ünlü Mutlu yıllar. Bugün nüfusu yarım Yunanistan kutluyor. Grace tüm gerçeği ve saflık aydınlatmak için ...

Τα 1620 Virgin takma adları

Notre Portaitissa - Yoğun Our Lady Virgin ama için yüz

Mykonos: 5 ulaştırma işleri kapma için operasyon O.E.P.T.A tutuklamalarla

arasında Tutuklandı gece sabah saat 13/14 Ağustos 2019 Mykonos, Trafik Kazalarını Önleme Kontrol Grubunun polis tarafından (O.E.P.T.A.).... Attika Trafik Polisi Bölümü, Beş ...

bakire, Yunanistan'da Omnipresent

özelliğine Meryem adanmış bir kilise
hata: İçerik korunmaktadır !!