24.1 C
Mykonos

web Radyo

Hava

24.1 C
Mykonos
25.3 C
Atina

C. Şubat – H Επόμενη Μέρα: 12 δράσεις ανάπτυξης, διαφυγής από την κρίση και μερικής αντιμετώπισης των πληγμάτων

Η επόμενη μέρα μετά την πρωτόγνωρη κρίση του Covid-19 που ακόμα εξελίσσεται και ουδείς γνωρίζει την διάρκεια, το τέλος και τις επιπτώσεις της, θα είναι μια δύσκολη μέρα. Απαιτούνται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ορθές αποφάσεις……….. Εξίσου δυσχερές, επικίνδυνο και αινιγματικό είναι το ενδιάμεσο στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα και αφορά την σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών, την αντίστοιχη άρση των γενικών προληπτικών μέτρων και το «άνοιγμα» των επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων.

Η μάστιγα της πανδημίας έπληξε την ανθρωπότητα στο σύνολό της θέτοντας τον «σύγχρονο κόσμο» του 21ου αιώνασε καραντίνα και το διεθνές σύστημα υγείας σε μια τρομακτική και ασύμμετρη δοκιμασία και αμφισβήτηση. Αποτελεί δεδομένο ότι η κατάσταση που ζούμε θα σημαδέψει όχι μόνο την κοινωνία και την οικονομία αλλά και τον προσανατολισμό κρατών, συνασπισμών και Ενώσεων χωρών προκαλώντας ισχυρές πολιτικές ανακατατάξεις και επαναπροσανατολισμό στόχων και προτεραιοτήτων. Bu, büyük değişimlerin çok seviyeyi etkilediği ve bunu fark etmeyen herkesin kısa görüşlü bir bakış açısına sahip olduğu için gelişmelere jeopolitik parametrelerin bile bir etki dinamikini verir..

Bu krizde, Hükümetlere ek olarak önemli bir rol oynamak, uluslararası organizasyonlar ve görünmeyen düşmanla ve kurumların her birinin hizmet ettiği alt çizgiden üstesinden gelmek için ortak çaba.

Güney Ege Bölgesi, Bölge, το Πολιτικό προσωπικό και τα στελέχη που την υπηρετούν από την πρώτη στιγμή εργάστηκαν για να οργανώσουν την άμυνα των νησιών μας απέναντι στην πανδημία. Ενισχύθηκε με άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειες ο τομέας της Δημόσιας Υγείας, εν μέσω ενός παγκόσμιου ανταγωνισμού και ακήρυχτου πολέμου προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού και απαιτούμενων υλικών. Συντονίστηκαν οι φορείς.

Συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες και τα έργα αφού ούτε η πανδημία μπόρεσε να διακόψει την δυναμική της Περιφερειακής Αρχής. Tam aksine. Ο Περιφερειάρχης βγήκε μπροστά για να διεκδικήσει αυτό που είναι το ζητούμενο σήμερα. Μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας, μέτρα επανεκκίνησης, μέτρα ανάπτυξης, προοπτικής και νησιωτικότητας.

Μπορούμε να διεκδικήσουμε την λήψη σωτήριων μέτρων για τα νησιά μας που θα δώσουν παράλληλα προοπτική ανάπτυξης, διαφυγής από την κρίση και μερικής αντιμετώπισης των ισχυρών πληγμάτων που υπέφερε η πανδημία χωρίς απαραίτητα να υπάρχει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ή με μικρό κόστος που σίγουρα μπορεί να απορροφήσει η Ελληνική Οικονομία. Σε κάθε περίπτωση τα προτεινόμενα μέτρα και μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι κοστολογημένα. Δέον είναι να αποφευχθεί η πλειοδοσία εισηγήσεων για δράσεις πέρα από τις δυνατότητες και τις αντοχές του Ελληνικού Κράτους.

Οι δράσεις αυτές μπορούν να είναι:
1. Η επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά μας για να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος του τόπου χωρίς πραγματικά οφέλη για την Ελληνική Οικονομία. Η Περιφερειακή Αρχή από την πρώτη στιγμή δεν έπαψε να αξιώνει και να διεκδικεί την αποκατάσταση της αδικίας. Δεν υπάρχει ουσιαστική επιβάρυνση του Τουρισμού καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα του αντινησιωτικούμέτρου της προηγούμενης κυβέρνησης υπήρξαν πενιχρά και ανάξια λόγου.

2. Ένα επιτακτικό μέτρο, ζωτικής σημασίας χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού είναι η άμεση αναστολή των δασικών χαρτών προκειμένου να αναμορφωθούν σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές για προστασία της ιδιωτικής περιουσίας και του εθνικού συμφέροντος να παραμείνουν τα νησιά μας κατοικημένα με οικονομικές δραστηριότητες και με καλλιεργήσιμη γη. Η Περιφέρεια πρωτοστατεί εξαρχής ενώ πραγματοποίησε ειδική συνεδρίαση για το θέμα στην Αθήνα. Σήμερα συνεχίζει με στοχευμένη παρέμβαση ενόψει της νομοθετικής ρύθμισης περιβαλλοντικών ζητημάτων.

3. Eğitim, gerektiğinde paralel geleneksel ve çevrimiçi ders öğretim fırsatını kaçırmamalıdır. (öğrenci hastalığı) koşullar izin verir etmez. Elektronik ortam kullanarak uzaktan eğitimin geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması ve finansal açıdan en zayıfın sağlanması, bilgisayar sağlama olasılığı. Ειδικά στα μικρότερα και αραιοκατοικημένα νησιά μας μια τέτοια εξέλιξη θα δώσει λύσεις και θα κρατήσει παιδιά και γονείς στον τόπο τους πράγμα που αποτελεί εθνική ανάγκη και αναγκαίοστόχο ενός σχεδόν αρχιπελαγικού και πολυνησιακού κράτους με υπαρκτό τον ρητώςδιατυπωμένο εξ Ανατολών κίνδυνο. Δεν υπάρχει βάρος στον προϋπολογισμό αλλά αντίθετα πολλαπλά και σύνθετα είναι τα οφέλη.

4. Στον τομέα της υγείας εκτός από την έκφραση της ευγνωμοσύνης προς τους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας που δίνουν την μάχη στα νοσοκομεία και στα ιατρεία τους, πρέπει θεσμικά να αναβαθμιστεί ότι ο νησιωτικός χώρος με δημιουργία της δικής του Υγειονομικής Περιφέρειας (RAL) με έδρα την Ρόδο όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο Γενικό Νοσοκομείο 400 yataklar, που αποτελεί το πλέον απομακρυσμένο νοσηλευτικό ίδρυμα με ιδιαίτερα γεωγραφικά πλεονεκτήματα που πρέπει να ενισχυθεί και να στελεχωθεί πλήρως. Λειτουργεί ως νοσοκομείο περιφερειακού τύπου εξυπηρετώντας τον πληθυσμό της Δωδεκανήσου και εθνικές ανάγκες. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο βάρος στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι εγκαταστάσεις και οι προϋποθέσεις υπάρχουν ενώ η θωράκιση της δημόσιας υγείας στις ακριτικές νησιωτικές περιοχές είναι αναγκαία.

5. Μετακύληση των φορολογικών υποχρεώσεων μετά την λήξη της πανδημίας και συμψηφισμός τους με μεταγενέστερες τμηματικές καταβολές ούτως ώστε να διευκολυνθούν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ο εμπορικός κόσμος στο σύνολό του με έκτακτη εφαρμογή και του μέτρου έκπτωσης – απομείωσης φόρων λαμβανομένης υπόψη της ανεπανόρθωτης ζημιάς. Επιδότηση ενοικίου των εμπορικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που θίγονται για το διάστημα που θα διαρκέσουν τα περιοριστικά μέτρα όπως συμβαίνει με τις αστικές μισθώσεις κατοικιών όπου συχνά λήπτες της επιδότησης τυγχάνουν αλλοδαποίμε ιδιόκτητες κατοικίες και καταστήματα στις χώρες προέλευσης τους, που τους αποφέρουν εισοδήματα χωρίς αυτό να διερευνάται. Είναι η ώρα που ο εμπορικός κόσμος, οι επαγγελματίες, οι καταστηματάρχες, οι τουριστικές επιχειρήσεις, işçiler, οι άνεργοι και γενικότερα όσοι θίγονται ζητούν αποτελεσματική στήριξη για να επιβιώσουν. Υπάρχει κόστος στον προϋπολογισμό όμως δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Τα χρήματα μπορούν και πρέπει να εξασφαλιστούν από Ευρωπαϊκούς πόρους καθώς τώρα πρέπει να ενεργοποιήσει κάθε αναγκαίο χρηματοδοτικό μηχανισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα Κράτη Μέλη της που δοκιμάζονται. Η διαχείριση μίας τέτοιας κρίσης απαιτεί υπερβάσεις.

6. Να παραμείνει και να διευρυνθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μετά την επιστροφή στην κανονικότητα. Μπορεί να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία, οι άσκοπες μετακινήσεις, η ταλαιπωρία των πολιτών και η επιβάρυνση των Υπηρεσιών. Οι μέρες της κρίσης έδειξαν ότι μπορούμε και πρέπει να λειτουργήσουμε διαδικτυακά καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των σύγχρονων υποχρεώσεων των διοικουμένων. Το μέτρο αυτό με παράλληλη θεσμοθέτηση της δυνατότητας τα αιτήματα προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου να διατυπώνονται και σε επιλεγμένεςξένεςγλώσσες όπως η αγγλική, η ενδεχομένως και η γαλλική ή η γερμανική θα κάνει τη χώρα μας πιο φιλική προς τους επενδυτές και τους πολίτες άλλων χωρών που την επιλέγουν ως τόποδιαμονής τους η έδρα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Το ίδιο θα μπορεί να συμβεί με τα δικαιολογητικά που εκδίδονται. Σε τελικήανάλυση για πρόσληψη στο Δημόσιο ζητείται από το ΑΣΕΠ η γνώση ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών όσων διαγωνίζονται. Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτό το προσόν όσων τοδιαθέτουν τώρα που υπάρχει ανάγκη η χώρα να κάνει ένα βήμαμπροστά. Ειδικά στα νησιά μας που πρέπει να αποτελούν τόπο έλξηςμεγάλων ή μικρώνεπενδύσεων το μέτρο αυτό θα είναι ευεργετικό. Δεν υπάρχει βάρος του προϋπολογισμού αλλά αντίθετα πλήρης αξιοποίηση των γνώσεων των (yeni) υπαλλήλων της δημοσίαςδιοίκησης.

7. Η χορήγηση συντάξεων προς νέους συνταξιούχους, τόσο των κύριων όσο και των επικουρικών ταμείων που σήμερα περισσότερο από ποτέ τις έχουνε ανάγκη πρέπει να επιταχυνθεί με πάταξη της γραφειοκρατίας και των περιττών δικαιολογητικών, καθώς οι άνθρωποι αυτοί που εργάστηκαν σκληρά μια ζωή πρέπει να πάρουν άμεσα τις συντάξεις τους αφού τις δικαιούνται και έχουν υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά. Υπάρχει διάχυτο το παράπονο στους δικαιούχους ότι οι συντάξεις καθυστερούν. Aynı zamanda, kriz süresi boyunca sigorta fonlarından tüm sigortalılara kadar tesisler bulunmalıdır..

8. Bir bütün olarak ve özellikle adalarımız için çalışanlar otel çalışanlarıdır ve turizmde istihdam edilmektedir. ve işsizler aşı bulunana ve gerekli sayılar verilinceye ve ekonomi yavaş yavaş geri dönene kadar desteklenmelidir. İşsizlik, memoranda ve IMF'nin son ekonomik krizinin ötesinde eşi görülmemiş seviyelere fırladı. Απαιτεί αναπτυξιακά μέτρα, διευκόλυνση της εισαγωγής συναλλάγματος και επενδύσεις, όχι μόνο στον τουρισμό αλλά και στις υποδομές, τη βιομηχανία, τις μεταφορές και τον πρωτογενή τομέα.

9. Με αφορμή την αναγκαία στροφή στο κοινωνικό κράτος και τις μεταρρυθμίσεις που θα επακολουθήσουν σε διεθνές επίπεδο, πρέπει και στην χώρα μας να ενισχυθούν οι ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τα ΑΜΕΑ.

10. Όπως έδειξε η ταχύτατη επένδυση για κατασκευή ιατρικής φύσεως εξοπλισμού (προστατευτικές μάσκες) Larissa bölgesinde, lisanslama sistemi basitleştirilmelidir. Bunu devlet bütçesine zorlamadan yapmanın bir yolu var. Bu konu doğrudan bir Lisans ve kontrol mekanizması olarak ülkenin Bölgeleri ile ilgilidir.. Girişimciler ve yatırımcılar, özel mühendisler ve diğer bilim adamlarını imzalayarak ve sorumluluk alarak yasalaşabilirler., να ολοκληρώνουν τον απαιτούμενο φάκελο και να ξεκινά άμεσα η επένδυση με δημιουργία θέσεων εργασίας και αναπτυξιακού περιβάλλοντος. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο και η Διοίκηση θα διατηρήσει τον εποπτικό της χαρακτήρα. Ενεργό ρόλο μπορούν να παίξουν τα Εμπορικά Επιμελητήρια, οι αρμόδιοι Επιστημονικοί Σύλλογοι και Φορείς καθώς και τα Εργατικά Κέντρα όσον αφορά τα εργασιακά θέματα. Σε κάθε Περιφέρεια πρέπει να διατεθεί προσωπικό με προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας για λειτουργία Γραφείου Επενδύσεων όπου θα ενημερώνονται διαδικτυακά οι ενδιαφερόμενοι για επενδύσειςστη χώρα για τα θέματα που τους απασχολούν και να διευκολύνεται η είσοδοςκεφαλαίων. Ελάχιστοκόστος για τον προϋπολογισμό η λειτουργεία 13 γραφείωνξένωνεπενδύσεων, τεράστιο όμως το όφελος για την εθνική οικονομία.

11. Πρέπει να θεραπευτούν οι πληγές του τραυματισμένου από την πανδημία τουρισμού μας με μείωση φορολογίας και επιμέρους συντελεστών καθώς και με φοροαπαλλαγές ούτως ώστε να αντέξει το οικοδόμημα την σεισμική δόνηση του Covid-19, οι ζημιές της οποίας δεν έχουν καταχωρηθεί. Ως χώρα διαθέτουμε τα φυσικά μας ασύγκριτα πλεονεκτήματα. Η θάλασσά μας είναι πάντα στην θέση της και μας περιμένει μαγευτική και θελκτική. Μαζί με τον ήλιο, την φιλοξενία μας και τις τουριστικές υποδομές που διαθέτουμε μπορεί να σώσει το μέρος της τουριστικής περιόδου που είναι δυνατόν να διασωθεί υπό τα δραματικά δεδομένα της πανδημίας και της πραγματικής αδυναμίας πολλών ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων να ανοίξουν και να λειτουργήσουν κανονικά. Σε όλα τα νησιά δυνατές φωνές ζητούν την άμεση έναρξη της τουριστικής περιόδου. Από σήμερα αν είναι δυνατόν. Tabii ki, bu birçok parametrenin ve koşulun bir kombinasyonunu gerektirir, çünkü doğa turizmi ile zor ve zorlu bir denklemdir.. Görünüşe göre dikkatlice açıklığa doğru yürüyoruz. Sınırların açılması gerekiyor, referans otellere sahip olmak, ziyaretçi ve çalışanların sağlığını ve yönetiminde ve işleyişinde büyük sorumluluk sağlamak. Turizm için, Bölge'nin en iyisi olduğunu iddia ederek destekleyeceği özel bir plan gerekmektedir..

12. Η Ελλάδα και τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ακολουθούν την Χριστιανική πίστη και τις παραδόσεις τους και αυτό ισχύει για την Ορθοδοξία και όλα τα δόγματα και τις θρησκείες. Η θρησκευτικότητα αποτελεί έμφυτη ανάγκη των πιστών και ο χώρος του Αιγαίου με το Μεσογειακό κλίμα ευνοεί την ανοιχτή τέλεση λειτουργιών και λατρευτικών εκδηλώσεων, με τήρηση των απαιτούμενων μέτρων. Πολλοί πιστοί ζητούν από σήμερα τη χαλάρωση του αυστηρού πλαισίου στο θέμα αυτό για τους εξωτερικούς χώρους.
Όλο αυτό το διάστημα των περιορισμών και των απαγορεύσεων η διαβούλευση και η ανταλλαγή θέσεων και σκέψεων με φορείς, εκπροσώπους εργαζομένων και επαγγελματιών, αλλά και απλούς πολίτες μαζί μου ήταν συνεχής, γόνιμη. Το συμπέρασμά μου είναι ότι παρά το σκληρό χτύπημα της πανδημίας τα νησιά μας και οι άνθρωποί τους έχουν την δύναμη να αγωνιστούν και να αντέξουν. Στήριξη χρειάζονται και αυτό ζητούν. Η Περιφέρεια είναι κοντά τους και το δείχνει. Η στάση της Πολιτείας μπορεί και πρέπει να κάνει την διαφορά.
Ήρθε η ώρα, τα συγχαρητήρια και οι φιλοφρονήσεις για τις επιδόσεις και τις πρωτιές της τοπικής μας οικονομίας και της συνεισφοράς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, να δώσουν την θέση τους στην έμπρακτη ανταπόδοση, στήριξη και αναγνώριση…

Bizi takip et

Siparişe Tara

QR Kod ile temassız siparişler sistemi. Katalog yok, çok dilli ve doğrudan ürün bilgisi!

Bu aralar moda

başlıkları ve Pazar gazetelerinin arka 12 Temmuz 2020

Τι γράφει ο Κυριακάτικος Τύπος Διαβάστε τα 14 Önemli birinci ve Pazar Gazeteler Arka Kapak (Süspansiyon, sürekli yenilenen!!)...... ...

Eğitim & Sınavlar - Panhellenic 2020: Notlar açıklandı [Burada skorları göreceksiniz]

GEL ve EPAL'deki adayların skor performansı kamuya açıktır!! Milli Eğitim Bakanlığı bu yılki puanların istatistiklerini yayınladı..

Ödül

Mikonos Kilisesi: Megali Panagia'daki Athos Dağı Aziz Paisios Bayramına Davet

En Saygıdeğer Yaşlı Fr.. Petros Marangos ve "Büyük Bakire" Kutsal Büyükşehir Kilisesi Din Konseyi ,........ προσκαλούν τους ευσεβείς Μυκονίους και παραθεριστές...

Thanasis Megas: İyi arkadaşımız Giannis Kontaratos'a

Sevgili sevgili arkadaşım Giannis, Değerli ortağımız, İyi ve değerli bir arkadaşınıza aniden veda ettiğinizde gerçekten çok zor bir zaman, mükemmel bir ortak,...

Sizin için Hikayeleri

Yunanistan'da araç vergisi: Yeni arabaların vergileri azalıyor – Kirletmeyen otomobiller için uygun durum

Hibrit ve kullanılmış araçlar için ne geçerlidir!! Αναλυτικοί πίνακες με τις μεταβολές των τελών ταξινόμησης Ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης για τα νέα μη ρυπογόνα Ι.Χ. arabalar ...

Mykonos – F. Vigliaris: Bölgedeki hasarı onarmak için su temini kesintisi “Baca”

Yarın Çarşamba günü sizi bilgilendirmek istiyoruz 8 Temmuz, DEYA mürettebatı. Mykonos, su şebekesine verilen hasarı onaracak ...

Mykonos Ticker daha fazla

başlıkları ve Pazar gazetelerinin arka 12 Temmuz 2020

Τι γράφει ο Κυριακάτικος Τύπος Διαβάστε τα 14 Önemli birinci ve Pazar Gazeteler Arka Kapak (Süspansiyon, sürekli yenilenen!!)...... ...

Mykonos: Ulusal şampiyonada Popi Elaban için gümüş madalya

Popi Elaban amacına ulaştı ve Panhellenic K16 Şampiyonasında bir madalya kazanmayı başardı. 150 μέτρων........ Η σπρίντερ του...

Mikonos Kilisesi: Megali Panagia'daki Athos Dağı Aziz Paisios Bayramına Davet

En Saygıdeğer Yaşlı Fr.. Petros Marangos ve "Büyük Bakire" Kutsal Büyükşehir Kilisesi Din Konseyi ,........ προσκαλούν τους ευσεβείς Μυκονίους και παραθεριστές...
hata: İçerik korunmaktadır !!