11.4 C
Mykonos

web Radyo

Hava

11.4 C
Mykonos
7.9 C
Atina

Ποινικά υπόλογη η Λυδία Κονιόρδου, για την παραχώρησηι προς εκμετάλλευση της παραλίας της Φτελιάς στη Μύκονο

Ποινικά υπόλογη καθίσταται πλέον η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λυδία Κονιόρδου, για την απόφασή της να παραχωρήσει προς εκμετάλλευση σε ιδιώτες την παραλία της Φτελιάς στη Μύκονο…………

Και αυτό, διότι σήμερα κατατέθηκε η πρώτη μήνυση κατά της Λυδίας Κονιόρδου, αλλά και κατά παντός άλλου υπευθύνου στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Σύρου από τον δικηγόρο κ. Στέλιο Γκαρίπη.

Η παραλία της Φτελιάς παρέμενε, μέχρι την απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, μία από τις τελευταίες παραλίες της Μυκόνου, που δεν είχαν τραπεζοκαθίσματα, ξαπλώστρες και ομπρέλες, διατηρώντας έτσι αναλλοίωτο το φυσικό κάλλος της και συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Με την μήνυσή του, ο κ. Γκαρίπης ζητά από την Εισαγγελία της Σύρου να προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της κυρίας Κονιόρδου -κάτι που θα το αποφασίσει η Βουλή, εφόσον η δικογραφία διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο- για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Παράλληλα, ο μηνυτής-δικηγόρος επιφυλάσσεται να προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ζητώντας την ακύρωση της «παράνομης», όπως την χαρακτηρίζει, απόφασης της υπουργού Πολιτισμού, με την οποία άναψε το «πράσινο φως» για την παραχώρηση της Φτελιάς σε «μονοπρόσωπη εταιρεία, που εδρεύει στο Λονδίνο».

Όπως αναφέρει στη μήνυσή του ο κ. Γκαρίπης, η ευρύτερη περιοχή της Φτελιάς, εκτός του ότι έχει χαρακτηριστεί ως «περιοχή προστασίας φυσικού τοπίου», αποτελεί και αρχαιολογικό χώρο, καθώς στο κέντρο της ομώνυμης παραλίας σώζovται λείψαvα πρώιμης πρωτoκυκλαδικής εγκατάστασης (3200 – 2800 π.Χ).

«Ο λόφoς ταυτίζεται με τov Τύμβo τoυ Αίαvτoς τoυ Λoκρoύ. Δυτικά τoυ λόφoυ σώζεται λατoμείo ελληvιστικώv χρόvωv γvωστό απo αρχαίες επιγραφές» αναφέρει χαρακτηριστικά στη μήνυσή του ο κ. Γκαρίπης.

Επικαλούμενος την ισχύουσα νομοθεσία, ο δικηγόρος επισημαίνει ακόμη στη μήνυσή του πως στην παραλία της Φτελιάς «απαγoρεύεται σύμφωνα με τη ρητή επιταγή του Προεδρικού Διατάγματος 243/2005 «κάθε δόμηση – εγκατάσταση ή δημιoυργία εγκαταστάσεωv ιχθυoκαλλιέργειας και oπoιαδήπoτε εξoρυκτική – λατoμική δραστηριότητα, κάθε αλλoίωση τoυ φυσικoύ περιβάλλovτoς (εκσκαφές, μπαζώματα, εκχερσώσεις – καταστρoφή καλαμιώvωv και αυτoφυoύς βλάστησης, απoστραγγίσεις υδάτωv κ.λ.π.) καθώς και η ρύπαvση τυχόv ρεμάτωv πoυ διέρχovται ή καταλήγoυv στις περιoχές αυτές».

Επιπλέον, όπως λέει, στην προκειμένη περίπτωση, η κυρία Κονιόρδου προχώρησε στην παραχώρηση της παραλίας της Φτελιάς, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

«Παρακάμφθηκε ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας που ορίζεται στο υπ’ αριθ. 243/2005 προεδρικό διάταγμα, αφού δίδεται η έγκριση για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας της Φτελιάς χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) κατά παράβαση των άρθρων 14 παρ.5 και 50 παρ.5 του Νόμου 3028/2002» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γκαρίπης. Όπως, δε, επισημαίνει «για κάθε εργασία, επέμβαση, αλλαγή χρήσης σε ακίνητα μνημεία, απαιτείται έγκριση που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου».

«Ειδικός δόλος»

Ο κ. Γκαρίπης καταλογίζει μάλιστα «ειδικό δόλο» στην υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς όπως υπογραμμίζει: «Η απόφαση της μηνυόμενης για παραχώρηση της παραλίας της Φτελιάς σε ιδιώτη για εγκατάσταση ομπρελών και ξαπλωστρών δεν αποτελεί μία (ακόμα) παράνομη και ακυρωτέα πράξη της Διοίκησης. Η απόφαση της μηνυόμενης συνιστά παράβαση των υπουργικών καθηκόντων της με ειδικό δόλο.

Η μηνυόμενη με την απόφασή της δεν παραβιάζει μόνο μία σειρά από διατάξεις νόμων για την έκδοση μιας νόμιμης πράξης. Η παραλία της Φτελιάς εδώ και άνω των δέκα ετών έχει τύχει της προστασίας των κατοίκων της νήσου Μυκόνου, οι οποίοι πέρα από πολιτικές ή επιχειρηματικές διαφορές, συμφωνούν πως στην παραλία της Φτελιάς πρέπει να απαγορευθεί οποιαδήποτε επέμβαση και οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα».

Σύμφωνα με την μήνυση, η κυρία Κονιόρδου «δεν έπραξε σε καμία περίπτωση προς όφελος του Δημοσίου, αφού το όφελος του Δημοσίου από την παραχώρηση της παραλίας για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40.000€ το έτος, δεδομένου ότι το ανώτατο κομμάτι παραλίας στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν ομπρέλες είναι 500 τ.μ. και η ανώτατη τιμή εκμίσθωσης ανά τ.μ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 80€ το τ.μ.».

Επομένως, υπογραμμίζει ο κ. Γκαρίπης στη μήνυσή του: «Το όφελος του Δημοσίου είναι μηδαμινό, ενώ είναι ανυπολόγιστης αξίας για όποιον αποκτήσει ή ήδη διαθέτει κάποιο ακίνητο πλησίον της παραλίας στο οποίο θα αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα».

«Αποφάσισε χωρίς το ΚΑΣ»

Ακόμη, ο δικηγόρος αναφέρει: «Η παραλία της Φτελιάς παρέμενε μέχρι την απόφαση της μηνυόμενης της μία από τις τελευταίες παραλίες του νησιού της Μυκόνου που δεν είχαν τραπεζοκαθίσματα, διατηρώντας αναλλοίωτο το φυσικό κάλλος της και την πολιτιστική μας κληρονομία.

Η μηνυόμενη παρά το γεγονός ότι για την τρέχουσα τουριστική περίοδο είχαν περάσει όλες οι προθεσμίες για την εκμίσθωση παραλιών, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος επείγοντος, αφού κάθε απόφασή της θα αφορούσε την τουριστική περίοδο του 2018, εν μέσω του μηνός Αυγούστου και σε μόλις 22 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του αιτήματος για παραχώρηση της Φτελιάς από μία αγγλική μονοπρόσωπη εταιρία που εδρεύει στο Λονδίνο, αλλά το διοικητικό της συμβούλιο συνεδριάζει γενικά και αόριστα στο Ψυχικό Αττικής με ένα και μόνο μέλος, αψήφησε το γεγονός ύπαρξης αρχαίου οικισμού και φυσικού τοπίου ιδιαίτερου κάλλους (με βράχια, ρέμματα, κρινάκια), χωρίς να ζητήσει τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, χωρίς να διατάξει την προηγούμενη σύνταξη ειδικής και εμπεριστατωμένης έκθεσης της Αρχαιολογίας, χωρίς έστω να προσδιορίσει στην απόφαση ποια συγκεκριμένα σημεία της παραλίας της Φτελιάς παραχωρούνται, χωρίς να επισυνάψει στην απόφαση, ως οφείλεται, σχετικά συνταχθέν τοπογραφικό διάγραμμα, εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης της παραλίας, παραχώρηση της οποίας η διάρκεια θα αρχίσει το 2018 και δύναται να λήξει το έτος 2021».

Μάλιστα, προκειμένου να αποδειχθεί ο «ειδικός δόλος» της μηνυόμενης υπουργού, «να ωφελήσει συγκεκριμένη εταιρία και μάλιστα αγγλική, η οποία ενόψει Brexi, δε θα υπάγεται στο καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ο κ. Γκαρίπης ζητά από την Εισαγγελία Σύρου, να του χορηγήσει:

– Αντίγραφα με βέβαιη χρονολογία των αιτημάτων της μηνυόμενης για σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος.

– Αντίγραφα με βέβαιη χρονολογία των αιτημάτων της μηνυόμενης για διενέργεια αυτοψίας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, του ορισμού των Αρχαιολόγων που κλήθηκαν να διενεργήσουν την αυτοψία καθώς και αντίγραφα των οδοιπορικών τους στη νήσο Μύκονο για τη διενέργεια της αυτοψίας.

«Με τα στοιχεία που παραθέτω στη μήνυσή μου αποδεικνύεται ο δόλος της υπουργού να παραβεί τα υπουργικά της καθήκοντα για να ωφελήσει συγκεκριμένη εταιρεία και ιδίως αποδεικνύεται ο δόλος της κυρίας Κονιόρδου να παρακάμψει τη βούληση όλων των κατοίκων της Μυκόνου για να παραχωρήσει μια παρθένα παραλία σε εξωχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα» καταγγέλλει o κ. Γκαρίπης, μιλώντας στο protothema.gr.

Οι αποφάσεις του Δήμου Μυκόνου

Στο παρελθόν, ο Δήμος Μυκόνου έχει λάβει ομόφωνες αποφάσεις προστασίας της Φτελιάς και εξαίρεσής της από την εκμετάλλευση και τοποθέτηση ομπρελών. Συγκεκριμένα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου της 24ης Μαρτίου 2015 συζητήθηκε αίτηση 1050 κατοίκων της νήσου Μυκόνου, με πρωτοβουλία του κυρίου Αναστασίου Ξυδάκη, για την προστασία των παραλιών του νησιού που σύμφωνα με προηγούμενες δημοτικές αποφάσεις δεν διατίθενται για εκμετάλλευση και τοποθέτηση ομπρελών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου με την απόφασή του υπ’ αριθ. 76/1999 είχε αποφασίσει πως η παραλία της Φτελιάς δεν ενοικιάζεται για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων με σκοπό να προστατευθεί και να διατηρηθεί η φυσική της ομορφιά.

Ο Δήμος Μυκόνου με την υπ’ αριθ. 48/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε ομόφωνα την προστασία της παραλίας της Φτελιάς και την αυστηρή τήρηση της ισχύουσας υπ’ αριθ. 76/1999 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου.

Πηγή:  protothema.gr

Newsroom MykonosTicker

Bizi takip et

Bu aralar moda

İnternet üzerinden με το Taxisnet οι ταμειακές μηχανές!! Αποσύρονται όσες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ΑΑΔΕ!! [Έγγραφο]

Δείτε τις 179 μάρκες που αποσύρονται. Αναλυτικές λεπτομέρειες και καταληκτικές προθεσμίες ανακοίνωσε η Αρχή. Τι οφείλουν να κάνουν οι ιδιοκτήτες των ταμειακών μηχανών, πού...

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενέκρινε τα δρομολόγια Golden Star Ferries και Hızlı Feribot

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έκτακτη ανακοίνωση πού εξέδωσε πριν από λίγο σχετικά με την αποδοχή της......... ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου...

Ödül

Δυνατότητα επανένταξης 35.000 οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθμιση των 120 δόσεων στα Ταμεία

Δεύτερη ευκαιρία να επανενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων έχουν 35.000 οφειλέτες των ταμείων, οι οποίοι την έχασαν...... Ο λόγος για εκείνους τους εργοδότες και...

Εποικοδομητική συνάντηση Λεονταρίτη – Λειβαδάρα για το “Κυκλαδικόν” και την αξιοποίηση εμβληματικών κτιρίων της Σύρου

Ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης κ. Νικόλαος Λειβαδάρας, συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γεώργιο Λεονταρίτη , την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020, με επίκεντρο...

Sizin için Hikayeleri

Δήλωση Ζοζέπ Μπορέλ στο Der Spiegel: Η ΕΕ είναι έτοιμη να στείλει στρατό στη Λιβύη εάν είναι απαραίτητο

Ο νέος επικεφαλής διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ, καλεί την ΕΕ να στείλει στρατιώτες στη Λιβύη,......... εάν είναι απαραίτητο,...

Διάλειμμα Εργαζομένων: Διευκρινήσεις στο νόμο για το Διάλειμμα στα καταστήματα, Υποχρεώσεις εργοδοτών, Δυνατότητα να απομακρυνθούν από την εργασία τους

Πότε μπορεί να παίρνει ένας εργαζόμενος διάλειμμα στην εργασία του. Το υπουργείο Εργασίας προχωρά σε διευκρινήσεις καθώς οι καταγγελίες για για αυθαιρεσίες εργοδοτών πολλαπλασιάζονται....... Κατά...

Ποινές & Πρόστιμα για παραβιάσεις του ΚΟΚ σε Παραλία & Αιγιαλό – Πως θα αποδίδονται στους Δήμους [Έγγραφο]

Πως θα αποδίδονται στους Δήμους τα πρόστιμα για παραβάσεις ΚΟΚ στην παραλία-αιγιαλό Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση αναφορικά με τα πρόστιμα από παραβάσεις...

Mykonos Hava

Mykonos
hafif yağmur
11.4 ° C
12 °
11 °
66 %
10.3kmh
74 %
Oturdu
12 °
Güneş
11 °
Pazartesi
11 °
Sal
11 °
evlenmek
11 °

İleri Oku Ne ...

Το Απόλυτο μακιγιάζ των Γιορτών!!

Η περίοδος των γιορτών των Χριστουγέννων θέλει, λίγο ή περισσότερο, να έχουμε κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις!!....... Είτε πρόκειται για ένα πάρτι στο γραφείο, είτε για...

Γιορτινά χτενίσματα πολλών αστέρων!! Güzel, Klasik & şık!!

Το συγκεκριμένο χτένισμα δεν είναι περίπλοκο σαν το σινιόν!!

60+1 Ιδέες για να φτιάξετε μόνες σας, Χριστουγεννιάτικα στολίδια

και η ικανοποίηση να στολίσετε με φτιαγμένα από τα χέρια σας αντικείμενα.

45+1 Ιδέες Χριστουγεννιάτικης Διακόσμησης για το Σαλόνι, που ασκούν γοητεία!!

Με πολύ μικρά πράγματα που μπορείτε να βάλετε τριγύρω στο σαλόνι με τα διαφορετικά χρώματα τους

pencereler 10: Η μυστική υπηρεσία NSA αποκάλυψε σοβαρό κενό ασφαλείας στο λειτουργικό σύστημα της Microsoft,

Η μυστική υπηρεσία NSA των ΗΠΑ αποκάλυψε για πρώτη φορά ένα κενό ασφαλείας στα pencereler 10 της Microsoft,. Σε μια πρωτοφανή για μυστική υπηρεσία κίνηση...

İnternet üzerinden πλέον η μεταβίβαση αυτοκινήτου!!

İnternet üzerinden οι μεταβιβάσεις ΙΧ, «Büyük kardeş» σε nokta sistemi, εξεταστές και Ταξί!! Σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναβαθμίζονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες...

Τελείωσε η υποστήριξη της Microsoft, για τα pencereler 7: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η υποστήριξη των pencereler 7 τελειώνει επίσημα σήμερα. Μετά την ολοκλήρωση της υποστήριξης, το λειτουργικό σύστημα δεν θα λαμβάνει πλέον ενημερώσεις ασφαλείας, τεχνική υποστήριξη ή...

Τίθεται σε εφαρμογή η χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης από τη μέρα της εξέτασης

Στο υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών για την αδειοδότηση υδατοδρομίων προβλέπεται διάταξη για την χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης μετά από την...

İlgili hikayeleri Hoşunuza Gidebilecek

Παραγράφηκαν οι ανέλεγκτες φοροϋποθέσεις χρήσης 2003, 2008, 2010 και 2013!! Ευνοημένοι...

, Ποινικά υπόλογη η Λυδία Κονιόρδου, για την παραχώρησηι προς εκμετάλλευση της παραλίας της Φτελιάς στη Μύκονο
Παραγράφηκαν χιλιάδες ανέλεγκτες φοροϋποθέσεις!! Τυχεροί όσοι είχαν ανοιχτές υποθέσεις για τα έτη 2013, 2010, 2008 και 2003 και δεν έλαβαν ραβασάκι ελέγχου.... Χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις...

2ος ο Αλέξανδρος Μπόλιας του Α.Ο. Μυκόνου στον 7ο ημιμαραθώνιο Ευρώτα...

, Ποινικά υπόλογη η Λυδία Κονιόρδου, για την παραχώρησηι προς εκμετάλλευση της παραλίας της Φτελιάς στη Μύκονο
Πιστοποίησε την καλή αγωνιστική του κατάσταση ο Αλέξανδρος Μπόλιας καθώς με επίδοση 1 ώρα 18 λεπτά ήταν δεύτερος στη γενική κατάταξη στον 7ο ημιμαραθώνιο...

Durumda sen It Cevapsız

Επιμηκύνεται η προθεσμία για την 3η φάση του Μεταφορικού Ισοδύναμου

, Ποινικά υπόλογη η Λυδία Κονιόρδου, για την παραχώρησηι προς εκμετάλλευση της παραλίας της Φτελιάς στη Μύκονο
Επιμηκύνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για τη 3η φάση 2019 του Μεταφορικού Ισοδύναμου και ορίζεται....... νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης η...

Οι σπρίντερς και οι άλτες του Α.Ο.Μυκόνου ετοιμάζονται για τους πρώτους...

, Ποινικά υπόλογη η Λυδία Κονιόρδου, για την παραχώρησηι προς εκμετάλλευση της παραλίας της Φτελιάς στη Μύκονο
Οι μικροί αθλητές και οι αθλήτριες του στίβου του Α.Ο.Μυκόνου ετοιμάζονται για τους πρώτους αγώνες της χρονιάς, που όπως κάθε χρόνο διεξάγονται στον κλειστό...

Mykonos Ticker daha fazla

Ακίνητα: Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την δήλωση των πραγματικών τετραγωνικών στους Δήμους

Το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει την δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δηλώσουν αδήλωτα τετραγωνικά στους Δήμους, ώστε να αποφευχθεί η...

Bloomberg: Ενας λάθος υπολογισμός ή ένα στραβοπάτημα, μπορεί να οδηγήσει σε θερμό επεισόδιο Ελλάδας και Τουρκίας

Η ανταπόκριση του πρακτορείου Bloomberg από τις Βρυξέλλες επισημαίνει τους κινδύνους στην Μεσόγειο από τις κινήσεις Ερντογάν. Αφορμή οι δηλώσεις Ερντογάν για αποστολή πλοίου...

İnternet üzerinden με το Taxisnet οι ταμειακές μηχανές!! Αποσύρονται όσες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ΑΑΔΕ!! [Έγγραφο]

Δείτε τις 179 μάρκες που αποσύρονται. Αναλυτικές λεπτομέρειες και καταληκτικές προθεσμίες ανακοίνωσε η Αρχή. Τι οφείλουν να κάνουν οι ιδιοκτήτες των ταμειακών μηχανών, πού...

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενέκρινε τα δρομολόγια Golden Star Ferries και Hızlı Feribot

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έκτακτη ανακοίνωση πού εξέδωσε πριν από λίγο σχετικά με την αποδοχή της......... ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου...

Συνάντηση Φίλιππου Φόρτωμα με τον Διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ Χρ. Ροϊλό για την βελτίωση των Κέντρων Υγείας Μήλου και Άνδρου

Η δυσλειτουργία και η υποστελέχωση των Κέντρων Υγείας Μήλου και Άνδρου τέθηκαν επί τάπητος σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε....... με πρωτοβουλία του Βουλευτή Κυκλάδων, Φίλιππου...

Δήλωση Ζοζέπ Μπορέλ στο Der Spiegel: Η ΕΕ είναι έτοιμη να στείλει στρατό στη Λιβύη εάν είναι απαραίτητο

Ο νέος επικεφαλής διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ, καλεί την ΕΕ να στείλει στρατιώτες στη Λιβύη,......... εάν είναι απαραίτητο,...

Ο Πούτιν θα συμμετάσχει στη διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη στις 19 Ιανουαρίου

Οι βασικές συμφωνίες θα αντικατοπτρίζονται στο τελικό έγγραφο που θα υπογραφεί στη διάσκεψη, ανέφερε το Κρεμλίνο........ Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί το Βερολίνο...

ΚΥΣΕΑ : Ορίστηκε η νέα ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Αμυνας (ΚΥΣΕΑ) , που συνεδρίασε, την Παρασκευή, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη προχώρησε σε αλλαγές στους αρχηγούς των Ενόπλων...

Ν. Δένδιας: Ο Χάφταρ σύμφωνος με όλες τις παρατηρήσεις της Ελλάδος – Ετοιμοι να βοηθήσουμε την επόμενη μέρα στη Λιβύη

Ο στρατάρχης Χαφτάρ συμφώνησε με όλες τις παρατηρήσεις τής Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης αναγνώρισης της ακυρότητας των παράνομων μνημονίων ανάμεσα στην Τουρκία και την...
hata: İçerik korunmaktadır !!