20.1 C
Mykonos

web Radyo

Hava

20.1 C
Mykonos
20.5 C
Atina

Başkanlar ve Toplulukları Danışmanları: Toplulukların çalışması ile ilgili konularda açıklamalar ve bilgiler ile Manuel [dairesel]

Posta tarihi:

Kategori:

Αναλυτικό εγχειρίδιο για τηΛειτουργία των Κοινοτήτωνεξέδωσαν με Εγκύκλιό τους ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εσωτερικών…..

bununla, Yeni Kendi kendini yöneten dönemin görünümü [1 Eylül 2019 - 31 Aralık 2023], vermeye çalışacağım tüm olası açıklama ve bilgilendirme konularında Toplulukların seçildi.

Hatırlanacağı, Kleistenes çünkü (n.4555 / 2018), καταργήθηκε η διάκριση Κοινοτήτων σε “belediyeye ait” ve “Τοπικέςκαι εισήχθη ως ενιαία δομή ενδοδημοτικής αποκέντρωσης η “toplum”.

Toplulukların yönetim organları ayırt nüfusa göre onların.

özellikle, Küçük Topluluklar, yani bu. Kalıcı nüfus up ile 300 sakinleri, sağlanan Tek kişilik yönetim birimi, οΠρόεδρος της Κοινότητας”.

tersine, Daha büyük topluluklarda, üzerinde Bunlar kalıcı nüfus 300 sakinleri, varlığı olarak tahmin edilmektedir toplu [“Συμβούλιο Κοινότητας”], kadar ve Monoprosopi [“Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας”] kurulu.

herkesin bildiği gibi, Son yerel ve bölgesel seçimlerde Toplulukların yönetim organları 26inci Mayıs 2019 Onlar ayrı bir oylama ile ortaya çıkan.

Kalıcı nüfus up ile Başkan Topluluğu 300 sakinleri başarılı aday en toplanan tek oylama gelen aşabilen [18B n.3852 göre / 201 018 uygulanabilir].

olarak, bu nedenle, Başkan Topluluk kanunen açıkça tanımlanmış ve seçmenler tarafından doğrudan seçilir, göreve başlama göreve başladı sonra, herhangi bir ek işlemi gerektirmez.

Başkan Topluluğu'nun yokluğunda veya yetkisiz olduğu, O Belediye Başkanı tarafından kendi görevlerinin ifası sırasında yerini.

Topluluk Konseyi Başkanı üzerinde 300 ikamet ilk Danışmanı Seçim iktidarda Kombinasyon Topluluk, hangi O en haçları aldı tercih, Eşitlik halinde Kararı ilk yazıldığı bir yetkili Mahkemesinin seçim kararının geçerliliği göre.

Görev süresi belediye dönemi boyunca uzanır.

Konsey, bu nedenle, toplum, üyelerinin açılışı ve kurulumdan sonra, HEMEN AÇIK ve hiçbir işleme gerek kalmaksızın, αφού ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ρητά από το νόμο.

Başkan bulunmadığı veya rahatsız olduğunda, Topluluk Konseyi'nin bir üyesi tarafından onun görevleri, designee, vekili olarak.

Bu uygulama düzenleyici olduğunu, bu nedenle yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak yayınlanmalıdır [yani. Belediye Ofisi ve Toplum Dairesi dolu içeriği sırasında, ve Clarity yayınlanacak].

Topluluk Konsey, Mayor yazılı açıklamada ile, bağımsız hale bağlantılı olarak hangi seçilen.

Olmalı Başkan bağımsızlığı, Cumhurbaşkanının görev düşülür, ama konumunu Topluluk Danışmanı korur.

Topluluklar Danışmanlar fikirlerini ifade ve vicdanlarına göre oy, hep Topluluğun tüm sakinlerinin çıkarları hizmetiyle, ve sağlamalıdır tarafsız yargı garantileri Onların yetkisinin kullanılmasında.

ayrıca, var Yükümlülük ve sorumlulukları Belediye meclis Üyeleri.

Επομένως:

– Hepsi katılmakla yükümlüdürler toplantılar Konsey Onların yokluğunda Başkan yılında bilgilendirmek ve,

– Onlar herhangi gerçekleştirmek zorunluluğu var Konsey delegesi ile gerçekleştirmek gözaltı onların diğer görevleri, yasayla öngörülen,

– ilkelerine uymayı görev performansını sağlamak için yasallık, arasında şeffaflık, arasında karlılık ve iyi idare.

Director uygulamasında gelen haksız yere yoktur kim 3 ardışık toplantılar, empoze edilebilir, n.3852 / 2010 ar.234 altında, indirim nüks durumunda süspansiyon disiplin cezası.

aşan bir süre için yükümlülüklerini yerine getirmek için değil istediği Danışman 30 günler, Konsey onayı olmalıdır.

Yönlendirici içinde kim aşan bir süre için onun yükümlülüklerini yerine getirmemesi 3 ardışık ay, Kurulun izni olmadan, empoze edilebilir, ar.234 n.3852 / 2010 prosedürüne göre, Merkezi olmayan İdaresi Kararı ile askıya alınması veya diskalifiye disiplin cezasının disiplin cezası.

Topluluk Konseyi Başkanı ciltli durumunda haksız yokluğu Memuru için merkezi olmayan yazılı olarak bilgilendirmek 3 ardışık toplantılar, ve daha fazlası için yükümlülükler Danışmanı herhangi vaka olmayan performans 3 ardışık ay.

Başkan tarafından bu yükümlülüğün ihmal olduğunu vazifeyi suiistimal ve karşılık gelen sonuçları yapma.

Belediye Başkanının Kararı ile unutmayın, İcra Komitesinin önerisi üzerine, dışarı Belediye yetkilileri Toplulukların kurumların sekreterlik hizmetleri için, για τη στελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου που εδρεύουν σε Κοινότητες και την παροχήδιοικητικής βοήθειας” sakinleri, mevcuttur Uygun tesisler ve ekipman Toplulukların ihtiyaçları için.

ayrıca, Kent Konseyi oturumunun gündemi ilgili toplulukları ilgili konuları dahil zaman vurgulamaktadır, davet ve toplantıya katılmak oylama, Toplumlar Başkanlar ve Kurullar Başkanları Topluluklar.

Başarısızlık davetiye, İlgili Belediye Meclisi, geçersizlik uğrar.

arithm.88 / 2019/08/21 genelgede, Yukarıdakilere ek olarak, Eğer ilgili bilgileri görüntüleyebilir

τις güçler Topluluklar'ı egzersiz,

– toplantılar Topluluk Konseyleri [toplantı, nisap, kararlar, toplantı tutanağı, Yönetmen mani katılım toplantılar],

τη yayın ve uygulanabilirliği Commons yönetim organlarının Karar Verme,

τον kontrol yasallık,

– süreç uygulama Topluluk kurumları Yapımı,

– kullanım mühür ve protokol vb.

Dairesel

Bizi takip et

Sen Tüccar;
Ürünlerinizi ekle MarketHUB
Hiçbir çevrimiçi mağaza olsa bile mağaza girin ve ürünleri.
Yunanistan'da ilk e-shop birden depolar

Mykonos Hava

Mykonos
az bulutlu
20.1 ° C
21.1 °
18.3 °
94 %
1.5kmh
20 %
koleksiyon
24 °
Cuma
23 °
Oturdu
21 °
Güneş
21 °
Pazartesi
22 °

Ne bir kadın sizi kolluyor;

fani şeyler arayan kadınlar görünüyor ki odaklanır 5 Bireysel özellikler tamamı yerine kişi, Dergisi'nde araştırmaya göre ...

serin, parlak, Karpuz ile pürüzsüz cilt!! 4 süper ipuçları!!

İşlem basittir: karpuz eti doğrayın, bir parça sarın

6 serin yaz içecekler ve düz karın ...!!

O çiy verecektir ötesinde ... göbek pansiyon!!

Gerek değil, bizim de cilt parlamasını!! Τα 5 genellikle yaz güzellik hatalar!!

güzellik yol istediği için ve zahmet, Eğer yok ama büyümeye hataları yapmamaya dikkat ...

Instagram: Adımlar takip etmek durumunda Hakkari Hesap !!

Sosyal medyada chakarisma hesapları herkesin başına gelebilir!! Anında verileri kurtarmak için bazı basit adımlar ...

Google'ın Yeni Algoritma, irade “cezalandırır” kesinlikle kopya & yapıştırmak

Google aramaları otantik ve orijinal içerik yüksek yükseltecek - Ara orijinal haberlerini Kaldırma - Google orijinal belgeyi darbeleme ...

Facebook'un yeni işlev, Kullanıcıların tarihini "temizler", ancak silmez!!

yeni bir araç uygulama kullanıcıya alınan bilgiye, Şirket üzerinde bazı kontrol sağlar ........ Yeni bir özellik Facebook uygular ...

Facebook'un yeni hedefi, aklımızı okumak ve ondan alınan bilgilerden istifade

Το Facebook θέλει να διαβάσει το μυαλό σας και να το κάνει νέα πηγή δεδομένων σας Το κοινωνικό δίκτυο χρηματοδοτεί έρευνα που αναπτύσσει μηχανισμούς για...

İleri Oku Ne ...

İlgili hikayeleri Hoşunuza Gidebilecek

Öğrenciler taşı: Belge Ayarları için gerekli 2019-2020...

, Πρόεδροι και Σύμβουλοι Κοινοτήτων: Εγχειρίδιο με διευκρινίσεις και πληροφορίες για θέματα που άπτονται της λειτουργίας των Κοινοτήτων [Εγκύκλιος]
Ενημέρωση προς τις Περιφέρειες της Χώρας για τη μεταφορά μαθητών απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών...... και συγκεκριμένα για τον τρόπο με τον οποίο μεταβατικά ρυθμίστηκε...

Google'ın Yeni Algoritma, irade “cezalandırır” kesinlikle kopya & yapıştırmak

, Πρόεδροι και Σύμβουλοι Κοινοτήτων: Εγχειρίδιο με διευκρινίσεις και πληροφορίες για θέματα που άπτονται της λειτουργίας των Κοινοτήτων [Εγκύκλιος]
Google aramaları otantik ve orijinal içerik yüksek yükseltecek - Ara orijinal haberlerini Kaldırma - Google orijinal belgeyi darbeleme ...

Durumda sen It Cevapsız

mod tüzel kişiler Belediyeler ve Bölgeler dioikithoun edecektir ...

, Πρόεδροι και Σύμβουλοι Κοινοτήτων: Εγχειρίδιο με διευκρινίσεις και πληροφορίες για θέματα που άπτονται της λειτουργίας των Κοινοτήτων [Εγκύκλιος]
İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 16 Eylül'de yayınlanan, Hayır.' arithm.102 / 2019/09/13, CTA A Corporate ve Yönetim Kurulu kurulmasına yönelik ...

Infostorms: yüksek olan güven açıklıyor bir fenomen ...

, Πρόεδροι και Σύμβουλοι Κοινοτήτων: Εγχειρίδιο με διευκρινίσεις και πληροφορίες για θέματα που άπτονται της λειτουργίας των Κοινοτήτων [Εγκύκλιος]
Bu zihin sel bilgiler günlük fırtına ve duyular olduğu. infostorms bir fenomen 21. yüzyılın ve değildir ...

Mykonos Ticker daha fazla

Vergilendirilmemiş ve devirmek değişiklikler!! Size "inşa" şeklini değiştirir!! E-kanıt Hedefleme

baskın senaryo gerekli elektronik işlemlerin etmektir 15% veya 20% gelir beyan edilen gelirin 10.000 Euro ..... hükümet tarafından planlanan Büyük değişiklikler ...

N feribot hatlarının kapsama ve kalite yükseltme için İşbirliği Plakiotakis ve Hadjimarcou. Ege

C. Hadjimarkos: “Ικανοποιείται το πάγιο αίτημα των νησιών για κάλυψη και ποιοτική αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών γραμμών” Αυξάνονται τα κονδύλια για τις ακτοπλοΐκές “άγονες γραμμές” κατά...

Mykonos Town Konseyi Olağanüstü Toplantısı Daveti - pozisyonunda Yatırım "Karapetis"

Kent Konseyi özel toplantısında Mykonos nesne, Belge P.N.AI sonra Mykonos "Karapetis" Belediye nehir sınır Kabul Edilmesi çalışma ...... Özel ...

Kayıtlar birinci sınıf: Elektronik ve Cuma gününe kadar sürecek olan bu günü başlayan 27 Eylül

Cuma gününe kadar elektronik birinci kayıtları 27 Σεπτεμβρίου Από σήμερα, 18 Eylül başarılı öğrenci kayıtlarında için uygulamanın çalışmasını başlatır ...

kamusal alanlar için sigara karşıtı yasanın Sıkı icra

Bir sonraki ayın başından bu yana Sağlık Bakanlığı, Sigara karşıtı yasanın titiz uygulamayı deneyecek .... Bakan bugün söylediği gibi, Vassilis Kikilias, içinde ...

paket 6 Kabus ve acı tedbirler Kadastro Ofisleri katılmak olmayanlar getirmek

ayına cezaları ısırıcı, transferlerinde blokajlar, inşaat izinleri, Tarımsal sübvansiyonların ve kiralık ...... Bu tamamlanma kadar mümkün olduğunu tahmin 2020 ve ...

yokluğunda veya engel durumunda Toplulukların Başkanlar İkmali [dairesel]

Kim Topluluklarında Başkanı doldurabilir, Topluluk nüfusunun bağlı olarak değişir,....... tarafından geliştirilen yeni kurumsal çerçeve göre ...

Mikonos Havaalanı, İlk Avrupa'nın en gecikmeler ile listede AirHelp

Geç Mikonos havaalanından iki uçuşlarda tane çıkış yapan, İlgili Avrupa listenin en üstüne getirir bir performans ...... Göre ...

Bütün okulların kapalı, kurslar olacak, Cuma 27 Eylül!! [dairesel]

Με σύνθημα «Αγαπώ την Άθληση – Αγαπώ την Υγεία μου» Χωρίς τις τσάντες τους θα πάνε στα σχολεία την Παρασκευή 27 Eylül öğrenciler, iyi ...
hata: İçerik korunmaktadır !!