16.9 C
Mykonos

Web Radio

Weather

16.9 C
Mykonos
12.1 C
Athens

Βιβλίο Αναφοράς Καπνίσματος: Υποχρεωτικό σε όλα τα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος!! Τα απαραίτητα δικαιολογητικά [Έγγραφο]

Στα πλαίσια της εφαρμογής του αντικαπνιστικής Νομοθεσίας, οι επαγγελματίες καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι υποχρεωμένη να προμηθευτούν και να τηρούν στην επιχείρηση τους «Βιβλίο Αναφοράς (Καπνίσματος) για την εφαρμογή του Ν.3868/2010 και Ν.4633/2019»…….

Το βιβλίο αυτό πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2 της υπ.απ. Δ2β/Γ.Π. οικ.80727/15-11-2019 ΚΥΑ, δηλαδή να είναι ένα βιβλίο 100 φύλλων (αριθμημένο) με οριζόντια διαγράμμιση σελίδων, μεγέθους Α4 και με χοντρό εξώφυλλο.

Η αρίθμηση του βιβλίου Αναφοράς γίνεται ανά σελίδα  από τον υπεύθυνο του καταστήματος και η θεώρηση του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή (Αυτ. Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου), στην πρώτη και την τελευταία σελίδα αυτού, όπου θα αναγράφονται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η Ταχυδρομική Διεύθυνση και ο Αριθμός Άδειας Λειτουργίας της Επιχείρησης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά την θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς είναι:

1) Φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας του καταστήματος

2) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

3) Μια μηδενική ταμειακή απόδειξη  με το ΑΦΜ της επιχείρησης του.

Αρμόδιες Αρχές και Όργανα Ελέγχου για την διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας,είναι αυτές που ορίζονται στο άρθρο 1 της υπ. αρ. Δ2β/Γ.Π. οικ. 80727/15-11-2019 ΚΥΑ

Η μη τήρηση του Βιβλίου Αναφοράς  αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά την διεξαγωγή ελέγχου»), συνεπάγεται δε πρόστιμο, όπως ορίζεται στην περ. 5 του Παραρτήματος Α της ανωτέρω Κ.Υ.Α. 500€

Ειδικότερα στα Κ.Υ.Ε. όπου αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα στον εσωτερικό τους χώρο: σε δημοτικά διαμερίσματα κάτω των 2000 κατοίκων το πρόστιμο είναι 500  €  και σε δημοτικά διαμερίσματα άνω των 2000 κατοίκων το πρόστιμο είναι 600 € .

Διαδικασίες Ελέγχων- Πιστοποίηση παραβάσεων

Οι αρμόδιες Αρχές μέσω των Οργάνων Ελέγχου τους διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου κατά του καπνίσματος.

Τακτικοί έλεγχοι και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας από τα ελεγκτικά όργανα:

α. Τακτικοί έλεγχοι διεξάγονται σε μηνιαία, ή διμηνιαία βάση με κριτήρια όπως:

i) ανάλογα με τον αριθμό των καταγγελιών,
ii) ανάλογα με τη συχνότητα παραβάσεων ανά περιοχή και
iii) ανάλογα με το εύρος της περιοχής ελέγχου.

β. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται δίνοντας προτεραιότητα σε χώρους στους οποίους έχουν ήδη διαπιστωθεί επαναλαμβανόμενες παραβάσεις. Σε περίπτωση καταγγελιών κινητοποιείται η διαδικασία έκτακτου ελέγχου.

Για το ύψος του προστίμου κριτήρια αποτελούν:

Α. O χώρος εντός του οποίου διαπιστώνεται η παράβαση κατά σειρά προτεραιότητας ως ακολούθως:

1. νοσηλευτικά – προνοιακά ιδρύματα όλων των ειδών και των βαθμίδων, χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας,

2. εκπαιδευτικά ιδρύματα, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, ειδικά σχολεία, χώροι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των τύπων, χώροι παροχής παντός τύπου ιδιωτικής εκπαίδευσης, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, παιδότοποι,

3. πανεπιστημιακά ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χώροι παροχής κάθε είδους τεχνικής εκπαίδευσης, χώροι παροχής παντός τύπου ιδιωτικής εκπαίδευσης,

4. χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων, κλειστοί και υπαίθριοι χώροι διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων, κλειστοί χώροι ομαδικών αθλημάτων και κλειστοί χώροι αθλητικών εκδηλώσεων,

5. καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ίντερνετ- καφέ, θέατρα, κινηματογράφοι, καζίνο, καταστήματα τυχερών παιγνίων,

6. κέντρα διασκέδασης.

Β. Η μη ανάρτηση σήματος για την απαγόρευση του καπνίσματος. Οι υπεύθυνοι των χώρων εργασίας ή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή κάθε αρμόδιος θα πρέπει να φροντίζει για την ανάρτηση απαγορευτικού σήματος στο χώρο ευθύνης του και μάλιστα σε εμφανή σημεία αυτού και να επαναλαμβάνει τη σήμανση για κάθε δεκαπέντε τετραγωνικά μέτρα του χώρου, καθώς και για τη λήψη μέτρων αποτροπής των παραβάσεων, όπως ενδεικτικά η μη απομάκρυνση των σταχτοδοχείων.

Γ. Η έλλειψη ανταπόκρισης του υπεύθυνου λειτουργίας του καταστήματος σε διαμαρτυρία, για την πραγματοποίηση παράβασης, η παράλειψη πραγματοποίησης συστάσεων στους παραβάτες και η παράλειψη κλήσης των αρμοδίων οργάνων.

Δ. Η απουσία συνεργασίας του υπεύθυνου της επιχείρησης με τα αρμόδια όργανα, κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου.

Ε. Η υποτροπή, ήτοι η επανάληψη της παράβασης στον ίδιο χώρο. Για την παρούσα ως επαναλαμβανόμενη παράβαση ή υποτροπή νοείται η επανάληψη της ίδιας παράβασης σε μεταγενέστερο χρόνο ή η πλέον της μίας παράβασης, που βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές στον ίδιο δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο ή στο ίδιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επιβολή προστίμων

1. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται ανά περίπτωση είναι:

Α. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν καπνικά προϊόντα, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση, όπως εξειδικεύεται στον πίνακα 1 της παρούσας, που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Β. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων ή σε όποιον παραβιάζει τις διατάξεις άρθρου 2 του ν. 3730/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου είναι από 500 έως 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, όπως εξειδικεύεται στον πίνακα 1 της παρούσας, που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Γ. Απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης.

Επιπλέον στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο.

Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών ποινών γίνεται από τα αστυνομικά όργανα. Για τη διαδικασία είσπραξης των προστίμων και τη διάθεση των εσόδων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας.

Δ. Απαγορεύεται η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων και κλειστούς χώρους αθλητικών εκδηλώσεων.

Για κάθε παράβαση της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ στους καπνίζοντες και πεντακοσίων (500) ευρώ στους υπεύθυνους διαχείρισης των παραπάνω χώρων.

2. Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η παράβαση βεβαιώνεται σε «Βιβλίο Αναφοράς του ν. 3868/2010 και 4633/2019», το οποίο οφείλει να προμηθευτεί και να τηρεί ο υπόχρεος. Πρόκειται για κοινό 100φυλλο βιβλίο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο και με αριθμημένες σελίδες, ριγέ, μεγέθους Α4, θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή. Επιπροσθέτως, η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό τριπλότυπο έντυπο, που τιτλοφορείται «ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ», ως συνημμένο Παράρτημα.

Ένα αντίγραφο επιδίδεται στον παραβάτη, ένα λαμβάνει η Αρμόδια Αρχή και στέλεχος – το οποίο αποτελεί τον νόμιμο τίτλο βεβαίωσης – αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του παραβάτη για την εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας.

Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διαβιβάζεται από, και με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας προς όλες τις Αρχές Ελέγχου.

Φέρει ανάγλυφο το Εθνόσημο και τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας σε κάθε αριθμημένο φύλλο του προκειμένου να εξασφαλίζεται η γνησιότητά του.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται υποτροπή σε επανέλεγχο, αυτή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου για κάθε παράβαση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους συνημμένους πίνακες.

Σε περίπτωση 4ης και 5ης υποτροπής ορίζονται επιπροσθέτως στους συνημμένους στην παρούσα πίνακες οι επιπτώσεις στο καθεστώς λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση διαπίστωσης τέταρτης παράβασης σε χώρο ή κατάστημα, κατόπιν διενέργειας τακτικού ή έκτακτου ελέγχου ή και ελέγχου κατόπιν καταγγελίας από τα αρμόδια Όργανα Ελέγχου, η αρμόδια Αρχή Ελέγχου πέραν του νέου προστίμου που θα επιβάλλει, κοινοποιεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών την Πράξη Επιβολής Προστίμου στην Ε.Α.Δ. για ενημέρωσή της και στις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι αρμόδιες για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, προκειμένου με σχετική απόφαση τους εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη μέρα που θα ενημερωθούν, να προβούν σε προσωρινή σφράγιση του καταστήματος για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

Σε περίπτωση διαπίστωσης πέμπτης παράβασης, η αρμόδια ελεγκτική αρχή πέραν του προστίμου, που θα επιβάλλει, κοινοποιεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών την Πράξη Επιβολής Προστίμου στην Ε.Α.Δ. για ενημέρωσή της και στις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι αρμόδιες για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, προκειμένου με σχετική απόφαση τους εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη μέρα που θα ενημερωθούν, να προβούν σε οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας και οριστική σφράγιση του καταστήματος.

3. Ο παραβάτης υποχρεούται να δώσει στο Όργανο Ελέγχου οποιοδήποτε από τα προσωπικά του στοιχεία ή τα στοιχεία της επιχείρησης ζητηθούν, όπως: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΦΜ επιχείρησης, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή Αριθμό Διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και να προσκομίσει στο πλαίσιο του ελέγχου, αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας του ή οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιας αρχής εκ του οποίου προκύπτει η επιφάνειά του.

Σε περίπτωση που ο παραβάτης αρνηθεί να δώσει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε το Όργανο Ελέγχου δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή της αστυνομίας.

Οι αστυνομικές αρχές υποχρεούνται να παρέχουν άμεσα τη συνδρομή τους προκειμένου να συμπληρωθεί άρτια η Πράξη Επιβολής Προστίμου.

4. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα του Πίνακα 1 δεν μπορούν να υπερβούν τα οριζόμενα κατά περίπτωση ανώτερα ποσά.

5. Οι Διοικήσεις των φορέων της Γενικής κυβέρνησης, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Ν.Π.Ι.Δ και των φορέων εκείνων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα οφείλουν να καταρτίσουν εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος εντός του φορέα και να ορίσουν υπεύθυνο/ους για την εφαρμογή του.

6. Στους υπεύθυνους των ανωτέρω Φορέων επιβάλλεται πρόστιμο 500 € σύμφωνα με τα κατωτέρω αναλυτικά εκτιθέμενα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) για παραβάσεις όπως:

i. Μη Κατάρτιση Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος και ορισμό υπευθύνων.
ii. Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων).
iii. Απουσία ανταπόκρισης του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης.
iv. Παράλειψη κλήση των αρμόδιων Οργάνων Ελέγχου.
v. ‘Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Παραβάσεις που αφορούν στο κάπνισμα
Χώροι κλειστοί και υπαίθριοι με παρουσία ανηλίκων, (Ενδεικτικά παιδικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία κλπ, internet cafe κλπ ), χώροι ψυχαγωγίας ανηλίκων, χώροι αθλητικών εκδηλώσεων, κλειστοί χώροι ομαδικών αθλημάτων, χώροι άσκησης ανηλίκων (παιδότοποι, παιδικές χαρές, γήπεδα κλπ)Σε κάθε περίπτωση επανάληψης της παρούσας παράβασης (υποτροπής) διπλασιάζεται το αμέσως προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο 200€ πρόστιμο για τον καπνιστή500€ πρόστιμο για τον υπεύθυνο Διαχείρισης.

Παραβάσεις:

 • Ανοχή ή μη επέμβαση του υπευθύνου
 • Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων).
 • Απουσία ανταπόκρισης του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης, μη πραγματοποίηση συστάσεων
 • Παράλειψη κλήσης των αρμόδιων οργάνων ελέγχου.
 • Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου.
IX αυτοκίνητα, παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων, στα οποία επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών. 1500€ για τον καπνιστή επιβαίνοντα ή οδηγό IX ιδιωτικής χρήσης ανά παράβαση

3000€ για τον καπνιστή οδηγό οχήματος δημοσίας χρήσης και αφαίρεση της άδειας ικανότητος οδήγησης του καπνιστή οδηγού, ή του οδηγού του οχήματος που διαπιστώθηκε η παράβαση του συνεπιβάτη για διάστημα ενός (1) μηνός. Η αφαίρεση άδειας οδήγησης για το ανωτέρω χρονικό διάστημα ισχύει ανά διαπιστωθείσα παράβαση.

Κλειστοί χώροι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Σε κάθε περίπτωση επανάληψης της παρούσας παράβασης-υποτροπής διπλασιάζεται το αμέσως προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο 100 € πρόστιμο για τον καπνιστή

500 € πρόστιμο για τον Υπεύθυνο Διαχείρισης.

Παραβάσεις:

 • Ανοχή ή μη επέμβαση του υπευθύνου.
 • Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων).
 • Απουσία ανταπόκρισης του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης, μη πραγματοποίηση συστάσεων
 • Παράλειψη κλήσης των αρμόδιων οργάνων ελέγχου.
 • Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου.
Κλειστοί ιδιωτικοί χώροι εργασίας. Σε κάθε περίπτωση επανάληψης της παρούσας παράβασης-υποτροπής διπλασιάζεται το αμέσως προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο 100 € πρόστιμο για τον καπνιστή ανά παράβαση500 € πρόστιμο για τον Υπεύθυνο Διαχείρισης ανά παράβαση.

 • Ανοχή ή μη επέμβαση του υπευθύνου.
 • Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων).
 • Απουσία ανταπόκρισης του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης, μη πραγματοποίηση συστάσεων
 • Παράλειψη κλήσης των αρμόδιων οργάνων ελέγχου.
 • Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου.
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς*, σταθμοί μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων, και αεροδρόμια εκτός των χώρων καπνιστών

Σε κάθε περίπτωση επανάληψης της παρούσας παράβασης – υποτροπής διπλασιάζεται το αμέσως προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο

(*με την επιφύλαξη της υπό 2 κατηγορίας ΜΜΜ στα οποία επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών, οπότε και τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως ανωτέρω υπό περίπτωση 2 ορίζεται)

100 € πρόστιμο για τον καπνιστή ανά παράβαση500 € πρόστιμο για τον Υπεύθυνο Διαχείρισης ανά παράβαση

 • Ανοχή ή μη επέμβαση του υπευθύνου.
 • Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων).
 • Απουσία ανταπόκρισης του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης, μη πραγματοποίηση συστάσεων
 • Παράλειψη κλήσης των αρμόδιων οργάνων ελέγχου.
 • Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου.
Δημόσιοι χώροι εργασίας, χώροι αναμονής δημοσίων υπηρεσιών

Σε κάθε περίπτωση επανάληψης της παρούσας παράβασης – υποτροπής διπλασιάζεται το αμέσως προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο

100 € πρόστιμο για τον καπνιστή500 € πρόστιμο για τον Υπεύθυνο Διαχείρισης-Προϊστάμενο

 • Μη Κατάρτιση Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος και ορισμό υπευθύνων.
 • Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων).
 • Απουσία ανταπόκρισης του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης.
 • Παράλειψη κλήση των αρμόδιων οργάνων ελέγχου.
 • Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου.
Κλειστοί χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος και πάσης φύσεως κλειστοί χώροι κατά την έννοια των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Υ1γ / Γ.Π. / οικ. 47829 / 2017 Υγειονομικής Διάταξης (Β’ 2161, ενδεικτικά κέντρα διασκέδασης, χώροι εστίασης, καφετέριες, μπαρ), εκτάσεως κάτω των 100 τμ

Η επίταση του προστίμου σε περίπτωση υποτροπής ορίζεται ρητά ως τον παρακείμενο πίνακα

100 € πρόστιμο για τον καπνιστή
Πρόστιμο υπευθύνου διαχείρισης
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΠΟΤΡΟΠΗ
500 € 1η φορά
1.000 € 2η φορά
2.000 € 3η φορά
4.000€ προσωρινή σφράγιση/αναστολή λειτουργίας επιχείρησης διάρκειας 10 ημερών 4η φορά
8.000 € και Οριστική ανάκληση αδείας 5η φορά
Κλειστοί χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, και πάσης φύσεως κλειστοί χώροι κατά την έννοια των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Υ1 γ / Γ. Π. / οικ. 47829 / 2017 Υγειονομικής Διάταξης (Β’ 2161, ενδεικτικά κέντρα διασκέδασης, χώροι εστίασης, καφετέριες, μπαρ) άνω των 100τμ

Η επίταση του προστίμου σε περίπτωση υποτροπής ορίζεται ρητά ως τον παρακείμενο πίνακα

100€ πρόστιμο για τον καπνιστή
Πρόστιμο υπευθύνου διαχείρισης
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΠΟΤΡΟΠΗ
2.000 € 1η φορά
4.000 € 2η φορά
6.000 € 3η φορά
8.000€ και προσωρινή σφράγιση/αναστολή λειτουργίας διάρκειας 10 ημερών 4η φορά
10.000 € και Οριστική ανάκληση αδείας 5η φορά
Κλειστοί χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος και πάσης φύσεως κλειστοί χώροι κατά την έννοια των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Υ1 γ / Γ. Π. / οικ. 47829 / 2017 Υγειονομικής Διάταξης Β’ 2161, (ενδεικτικά κέντρα διασκέδασης, χώροι εστίασης, καφετέριες, μπαρ), άνω των 300τμ

Η επίταση του προστίμου σε περίπτωση υποτροπής ορίζεται ρητά ως τον παρακείμενο πίνακα

100 € πρόστιμο για τον καπνιστή
Πρόστιμο υπευθύνου διαχείρισης
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΠΟΤΡΟΠΗ
6.000 € 1η φορά
7.000 € 2η φορά
8.000 € 3η φορά
9.000€ και προσωρινή σφράγιση/αναστολή λειτουργίας διάρκειας 10 ημερών 4η φορά
10.000 € και Οριστική ανάκληση αδείας 5η φορά

Το ΦΕΚ με την 80727/15-11-2019 ΚΥΑ

Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Follow Us

Trending Now

Aegean Islands: Επέκταση των περιορισμών στις μετακινήσεις προς και μεταξύ των νησιών και διαφύλαξη της Ελληνικής ακτοπλοΐας ζητούν Περιφερειάρχης και Δήμαρχος Ρόδου

Δεν επιτρέπεται ουδεμία χαλάρωση ή επανάπαυση Με κοινή επιστολή τους προς την κυβέρνηση διαβεβαιώνουν την απόλυτη αναγκαιότητα των δύο προτάσεων..........  Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος...

Coronavirus Mykonos : Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού στην Μύκονο

Ασθενής που προσήλθε στο Κέντρο Υγείας με συμπτώματα λοίμωξης κατώτερου αναπνευστικού διαγνώστηκε με COVID-19 και αναμένεται η διακομιδή της τις επόμενες ώρες....... Η ασθενής προσήλθε...

Premium

Coronavirus : Οι χειρουργικές μάσκες θα μπορούσαν να μειώσουν την εξάπλωση του ιού COVID-19

Οι χειρουργικές μάσκες προσώπου εμποδίζουν αποτελεσματικά την εξάπλωση των εποχιακών κορωνοϊών στα αναπνευστικά σταγονίδια, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι μάσκες θα μπορούσαν να αποτρέψουν...

Coronavirus : Νέο πειραματικό φάρμακο δίνει ελπίδες -Τι δήλωσε ο Τσιόδρας

Στην καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία της νόσου στην Ελλάδα, ο λοιμωξιολόγος έκανε ειδική μνεία σε νέο πειραματικό φάρμακο, που φέρνει ελπίδες στην καταπολέμηση...

Stories for You

Coronavirus Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Μας συγχωρείτε, τώρα η ΕΕ είναι μαζί σας»

Αν και αυτό δεν συνέβαινε πάντα, σήμερα η Ευρώπη κινητοποιείται επιτέλους μαζί με την Ιταλία: θα διαθέσουμε νέους πόρους για τη χρηματοδότηση του ταμείου...

Coronavirus: Παρατείνεται το κλείσιμο των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο σύνολο της Επικράτειας έως την 11η Απριλίου [Έγγραφο]

Δημοσιεύθηκε νέα ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται το κλείσιμο ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα...

MarketHUB
Το Ελληνικό Marketplace.

Χιλιάδες προϊόντα και καταστήματα από όλη την Ελλάδα με 1 κλικ, χωρίς να ψάχνεις.
markethub.gr

More from Mykonos Ticker

Γιάννης Φλεβάρης : Συνεχής η παρουσία του Τμήματος Εμπορίου στην τοπική αγορά

Την κεντρική λαχαναγορά της Ρόδου επισκέφτηκε το Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για να διαπιστώσει την διαμόρφωση των τιμών και την επάρκεια των...

Coronavirus Pandemic: Der Spiegel – Μικροπρεπής και δειλή η άρνηση του Βερολίνου για ευρωομόλογα

«Μη-αλληλέγγυα, μικρόψυχη και δειλή» χαρακτηρίζει την άρνηση της γερμανικής κυβέρνησης στο αίτημα για έκδοση ευρωομολόγων προκειμένου να ξεπεραστούν οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του...

Coronavirus-Golden Star Ferries: Τροποποίηση Πολιτικής Ακυρώσεων Εισιτηρίων

Η GOLDEN STAR FERRIES σας ανακοινώνει ότι λόγω της πανδημίας COVID-19 και μετά τις σχετικές αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης για περιορισμό των μετακινήσεων με...
error: Content is protected !!