21.5 C
米科诺斯

网络收音机

天气

21.5 C
米科诺斯
20.2 C
雅典

改变体制框架定期招募地方当局和政府 [文件]

重新定义了制度框架, για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 临时 (IDOCH) και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ),…..

文章 187 该polynomoschediou, προχωρά η Κυβέρνηση.

Οι διατάξεις αφορούν τους Φορείς της παρ.1 του αρ.14 του ν.2190/1994, όπου ρητώς περιλαμβάνονται καιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως Επιχειρήσεις τους.

目标是, κατά την Αιτιολογική Έκθεση, “να καταστεί αποτελεσματικότερος ο έλεγχος του αριθμού του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς επίσης και για να διασφαλισθεί η ορθολογικότερη κατανομή 的” στους εν λόγω Φορείς.

Για την κίνηση, 然后, των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και για τη σύναψη ΣΜΕ θα απαιτείται προηγουμένως έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 适用, 提供 η δαπάνη για τις αποδοχές αυτών:

επιβαρύνει εξολοκλήρου τον κρατικό προϋπολογισμό

καλύπτεται από επιχορήγηση του Φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το άρθρο διατηρεί σε ισχύ τις εξαιρέσεις που προβλέπονται ρητά με τις περιπτώσεις (˚F), (该), (我), (Ĵ), (米), (ñ), (p), (ιθ), (先生), (女士) 和 (κε) της παρ.1 του αρ.4 της ΠΥΣ. 33/2006 适用”.

Ενδεικτικά υπενθυμίζουμε ότι η διατηρούμενη εξαίρεση (女士) είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.

另外, ορίζει πως από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι κατωτέρω εξαιρέσεις:

一) οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και οι προσλήψεις προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 2 ή κατεξαίρεση τους 3 个月, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών στους Φορείς της Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.206 (“Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ”) 代码市政雇员 (n.3584 / 2007)适用.

Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ.209 (Προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία”) 和 211 (雇用 υδρονομέων άρδευσης”) 代码市政雇员, 适用.

乙) οι προσλήψεις προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα αρ.20 του ν.2190/1994 και 212 (“Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες “) 代码市政雇员,

ç) το προσωπικό που προσλαμβάνεται με απασχόληση έως 5 ημερομίσθια το μήνα, όπως προβλέπεται στο αρ.210 (“Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού“) του ίδιου Κώδικα,

d) το προσωπικό που προσλαμβάνεται για τους ειδικά προβλεπόμενους στην παρ.2 του αρ.206 του ν.3584/2007 λόγους, σε περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου.

结束, το Ν/Σ με σαφήνεια ξεκαθαρίζει ότι κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις νέες διατάξεις και ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα που διευθετούνται από αυτό, 废除.

文章 187 该Polynomoschediou

跟着我们

天气在米科诺斯

米科诺斯
晴,少云
21.5 ° C
22 °
21 °
60 %
6.7公里每小时
20 %
星期三
21 °
20 °
周五
19 °
星期六
19 °
太阳
19 °

新交通法规. – 罚款变天, 驾驶员的不良的驾驶行为的惩罚性操作

来到KDR彻底改变, 它包括. 在严格的严重侵犯. 罚款变天, απαλείφονται εξοντωτικές κυρώσεις....Ριζική ανατροπή στον Κώδικα Οδικής...

读什么书下...

相关的故事你可能喜欢

呼叫教育中小学教育: Οδηγίες του Υπουργείου για την...

, Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου σε ΟΤΑ και Δημόσιο [Έγγραφο]
说明呼叫的教师在小学和中学教育的正确应用!! Εγκύκλιο με οδηγίες και επισήμανση της αυστηρής τήρησης των, 为...

Μήνυμα Δημάρχου Νίκου Λειβαδάρα για την «Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη...

, Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου σε ΟΤΑ και Δημόσιο [Έγγραφο]
自11月25日成立至今 1999, 联合国大会, ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά...

以防你错过了它

如果学校当天关闭了圣诞假期 & 当开幕!!

, Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου σε ΟΤΑ και Δημόσιο [Έγγραφο]
11月17日关闭后, 学生们开始倒计时圣诞假期!!....... 圣诞假期是 24 十二月...

到Vroutsi弘化积极响应,请求建立自主...

, Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου σε ΟΤΑ και Δημόσιο [Έγγραφο]
劳动和社会保障部部长由米科诺斯市长康斯坦丁Koukas提出请求的回复, 在今天的会议上, 为...

更多来自米科诺斯北京时间

当雇主可要求工人岗位轮换

法律 4635/2019 - 文章 59 - Μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης Το δικαίωμα να αλλάξει το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων έχει ο εργοδότης...

扩大ENFIA执法的税基, 除了规划用地性质的土地

Διευρύνεται η φορολογική βάση επιβολής του ΕΝΦΙΑ και στα εκτός σχεδίου ακίνητα και οικόπεδα αναμένεται να γίνει με το τρίτο κύμα αλλαγής των αντικειμενικών...

在基克拉迪艺术博物馆考古周期为演讲歧管行动发掘克里特岛

Αξιοσημείωτες επιστημονικές ανακοινώσεις για ανασκαφικά ευρήματα και ερευνητικά προγράμματα στην Κρήτη φέρνει στο φως ο νέος κύκλος αρχαιολογικών διαλέξεων που διοργανώνει το Μουσείο Κυκλαδικής...

在转让逆转, 薪水和休假的公务员晋升由内政部

Με τις εισηγούμενες διατάξεις, 行动不便的年度周期从三比二, 和程序加速. 什么样的变化,以发牌制度. Μεταβολές στο...

^ h欧洲之翼加强与两条新航线圣托里尼岛和科斯的希腊存在

H Eurowings προσθέτει δύο νέες απευθείας πτήσεις της Eurowings σε Σαντορίνη και Κω από Ντίσελντορφ και Στουτγάρδη και αυξάνει τις πτήσεις για Θεσσαλονίκη για...
错误: 内容受到保护 !!