21.5 C
米科诺斯

网络收音机

天气

21.5 C
米科诺斯
22 C
雅典

希腊冠状病毒 – Staikouras: 哪里减少增值税,这是什么? 15 员工和企业措施

财政部长克里斯托斯·斯泰科库拉斯宣布该计划 4 φάσεων για την επανεκκίνηση της οικονομίας παρουσιάζοντας τα δεκαπέντε νέα μέτρα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις από τον Ιούνιο…….
Χρονοδιάγραμμα ανοίγματος και τα μέτρα στήριξης

Πρώτη φάση: 三月到四月
Περιορισμοί στην οικονομική δραστηριότητα

Δεύτερη φάση: 五月
Σταδιακή επάνοδος στην κανονικότητα και την οικονομική δραστηριότητα

Τρίτη φάση: Ιούνιος και μέχρι τον Οκτώβριο
Προοδευτική ανάκαμψη της οικονομίας

Τέταρτη φάση
Πλήρης ανάκαμψη της οικονομίας σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναζωπύρωση της πανδημίας

Στη φάση που διανύουμε σήμερα, η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις -Επεκτείνει το δικαίωμα αναστολής σύμβασης εργασίας – Συνεχίζεται η μείωση των ενοικίων στο σύνολο των πληττόμενων επιχειρήσεων».

先生. Σταϊκούρας ανέφερε στη συνέχεια:

  • «Επεκτείνεται η αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων μέχρι και στο 100% σε τουρισμό εστίαση πολιτισμό αθλητισμό και μεταφορές. 特殊目的的补偿也扩大到这些公司.
  • 给将不被雇用的季节性雇员的失业救济.
  • 暂停对那些在六月仍然关闭的公司的纳税债务的支付
  • 上述类别受影响企业6月的租金减少. 以及学生和员工.
  • 根据营业额损失发放第二笔可退还押金-减少预付款.
  • 减少运输增值税 13% 从 1 六月 31 Οκτωβρίου – στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά – στα εισιτήρια των κινηματογράφων.
  • Δημιουργείται εθνικό μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Υποστηρίζεται το σύνολο των «κόκκινων» δανειοληπτών που επλήγησαν από την πανδημία – Ενισχύονται οι συνεπείς δανειολήπτες -Καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών».

该 15 πολιτικές έχουν ως εξής:

1. Επεκτείνεται, για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το δικαίωμα αναστολής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων, η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών τους. 中止劳动合同的可能性还在继续, 高达 100%, 旅游业的工人总数, 餐饮业, 交通运输, 文化体育.

2. 正在建立新的短期就业支持机制, 维持工作和支持企业家精神.

3. 向在当前旅游季节期间不会被雇用的季节性雇员提供失业救济. 而, 为季节性兼职雇员提供保险金.

4. 可以暂停向仍关闭的公司支付向税务机关支付的认证债务的分期付款。, 以及旅游业, 餐饮业, 交通运输, 文化体育, 和六月. 合同中止的员工, 有权中止认证债务的分期付款.

5. 减租的可能性正在扩大 40% 在六月, 所有仍然关闭的企业和属于旅游业的企业, 餐饮业, 交通运输, 文化体育. 另外, 那些在五月开业的公司也获得了同样的机会, 包括零售. 除了, 在属于旅游业的企业中, 交通运输, 文化体育, 在七月和八月的几个月内可以减少租金.

结束, 减少首套房和其受扶养人学生宿舍租金的权利, 保留所有雇佣合同暂时中止的雇员.

6. 对于将房地产出租给受影响的企业和员工的所有者, 暂停确认债务的偿还期限. 还, 对于这些所有者,可以预见抵消部分收入损失的可能性, 七月以后有应纳税额.

7. 授予第二次“可退还押金”, 根据三月份营业额的损失, 四月和五月. 第一阶段的可用余额, 刚刚完成, 将在第二阶段添加, 因此,到6月底已发放的总金额, 形成于 2 十亿. 欧元.

8. 计划减少预付款. 对于三月份营业额下降的公司, 4月和5月累计超过1%, 将提供以减少他们需要在其中支付的预付款税 2020 为 2021, 按百分比. 百分比将在7月确定, 根据公司上期提交的营业额数据.

9. 减少运输增值税 24% 在 13%, 期间 1 六月- 31 十月 2020. 涵盖火车旅客运输, 乘坐地铁和电车, 乘坐城市和城际巴士, 与飞机, 乘船, 联合运输. 市民, 部长说, 尤其是较弱的收入阶层, 将大大受益于该州规定.

10. 降低咖啡和非酒精饮料的增值税 24% 在 13% 期间 1 六月- 31 十月 2020.

11. 旅游套餐的增值税从 80/20 (80% 同 13% 和 20% 同 24%) 在 90/10 期间 1 六月- 31 十月 2020.

12. 电影票的增值税减少了 24% 在 13% 期间 1 六月- 31 十月 2020.

13. 从增加的企业总收入中扣除科学技术研究支出 100%, 针对 30% 今天是, 从9月1日开始产生的费用.

14. 建立了国家新业务登记册, 根据国际标准, 以便有一个一致的框架来制定有针对性的生态系统支持政策. 奖励给为初创企业贡献投资资金的个人, 以投资金额的税收减免形式.

15. 正在建立一个由州政府补贴的计划, 在一段时间内, 受冠状病毒影响且第一套房子有抵押贷款的人的每月分期付款的很大一部分.

程序, 涵盖所有“红色贷款”, 两者都是在结束之前创建的 2018, 以及后来的那些, 最新, 为受健康危机影响的公民涌现. 但这涵盖了, 以及受到大流行影响的我们同胞的服务贷款. 而, 放安全阀, 这样策略性违约者就不会从补贴中受益.

据先生. 太古浦, 使用新程序, 除了扩展现有框架:

* 他们得到加强, 第一, 始终如一的借款人, 偿还贷款, 受到大流行影响的人.

* 支持所有受健康危机影响的借款人, 甚至在到期后也有“红色”贷款 2018.

* 培育支付文化.

* 降低了创建新一代“红色”贷款的风险.

* 社会凝聚力增强.

* 涉及现有框架的多个借款人.

总体设计的四个阶段

部长特别提到了应对危机计划的四个阶段, 具体如下:

在第一阶段, 政府已将保护人类生命和公共卫生列为优先事项并予以关注. 为此,它加强了卫生部的预算, 约 275 百万. 欧元.

而, 进行水平及时的干预, 在家庭和企业中传播广泛的“安全网”.

* 他着手中止缴纳税收和保险义务.

* 它向雇员和雇主提供税收优惠.

* 减少企业租金, 员工和学生.

* 他开始向员工支付特别赔偿, 专业人士和企业, 支持更多的较弱的经济阶层.

* 它提供了额外的失业救济金并支持了长期失业者.

整体, 加强 2.000.000 公民.

在第二阶段, 今天我们要经历的, 随着经济活动的逐步开放:

* 暂停缴纳税收和保险义务的可能性正在扩大, 给雇员和雇主.

* 暂停就业的权利得到延长, 特殊目的的报销和保险费的覆盖范围.

* 继续减少所有受影响公司的租金.

* 完成“可退还押金”的支付. 以上 53.000 公司, 主要是中小型, 最终确定了他们的申请,迄今为止 34.000 大量钱记入他们的帐户. 在接下来的几天中,他们将被记入其余的贷方.

而, 利率补贴工具正在发展, 营运资金, 保障机制, 形成小企业贷款的新体制框架, 旨在提高业务流动性.

在第三阶段, 从六月到十月, 经济逐步复苏阶段, 干预措施, 基于四个支柱:

1. 继续和扩大就业支持措施.

2. 进一步提高业务流动性.

3. 获得针对性的税收措施.

4. 处理私人债务.

结束, 在第四阶段, 从秋天开始, 只要经济稳定和重组, 如部长所说, “我们拥有更多具有更多永久性特征的政策的机会, 这样,该国才能从大流行前的状态继续发展. 一致的政策, 指示性, 在绿色经济领域, 外向型, 创新技术, 这将被纳入我们的经济发展战略计划中”.

跟着我们

扫描订购

带有QR码的非接触式订单系统. 没有目录, 多语言和直接的产品信息!

现在趋势

冠状病毒大流行: 最后的节日和其他群众活动直到七月底!!

最后的节日和其他群众活动直到七月底!! 在马克西莫斯宫和卫生部专家委员会会议上作出的决定!!....... 制动...

希腊海岸警卫队: “由于希腊水域的天气,土耳其渔船”

Δεν ψαρεύουν εντός των Ελληνικών χωρικών υδάτων Τουρκικά αλιευτικά Απάντηση σε δημοσιεύματα περί δήθεν αλίευσης από αλιευτικά σκάφη σημαίας Τουρκίας εντός των Ελληνικών χωρικών υδάτων,...

额外费用

圣索菲亚大教堂失落的声音: 这是以前听到圣索菲亚大教堂的圣歌的方式 1.000 年-斯坦福研究 (视频)

Μετά από πολλά χρόνια ερευνών, αναλύσεων και μελετών το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ αναβίωσε τον τρόπο με τον οποίο ακούγονταν οι ψαλμωδίες στην Αγία Σοφία...

塔纳西斯·梅加斯(Thanasis Megas): 致我们的好朋友Giannis Kontaratos

亲爱的亲爱的詹妮丝(Giannis), 我们值得的合作伙伴, 当您突然与一个好人值得的朋友道别时,这确实是一个非常困难的时刻, 优秀的合作伙伴,...

故事你

希腊的车辆征税: 新车税收减少 – 无污染汽车的良好地位

什么适用于混合动力和二手车!! Αναλυτικοί πίνακες με τις μεταβολές των τελών ταξινόμησης Ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης για τα νέα μη ρυπογόνα Ι.Χ. 汽车 ...

米科诺斯 – ˚F. 维利亚里斯: 供水中断以修复该地区的破坏 “烟囱”

我们想通知您,明天星期三 8 七月, DEYA的船员. 米科诺斯, 将修复..供水网络中的故障。.

更多来自米科诺斯北京时间

圣索菲亚大教堂失落的声音: 这是以前听到圣索菲亚大教堂的圣歌的方式 1.000 年-斯坦福研究 (视频)

Μετά από πολλά χρόνια ερευνών, αναλύσεων και μελετών το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ αναβίωσε τον τρόπο με τον οποίο ακούγονταν οι ψαλμωδίες στην Αγία Σοφία...

冠状病毒大流行: 再次检测到城市废水中存在SARS-CoV-2

在四月的最后几天 2020, 也就是说,当限制冠状病毒传播的严格措施仍然有效时,...

冠状病毒大流行: 最后的节日和其他群众活动直到七月底!!

最后的节日和其他群众活动直到七月底!! 在马克西莫斯宫和卫生部专家委员会会议上作出的决定!!....... 制动...
错误: 内容受到保护 !!