17.9 C
米科诺斯

网络收音机

天气

17.9 C
米科诺斯
17.7 C
雅典

e-ΕΦΚΑ: Απλοποιούνται όλες οι διαδικασίες συναλλαγής!! Με μία απλή αίτηση Εγγραφή και Διαγραφή από τα μητρώα!!

从3月1日所有简化交易流程与新 使用E-柴油, 根据法律草案,改革养老金制度,…..

劳动和社会事务.

指定在招生直接或间接投保的保险记录 使用E-柴油 和个人数据的变化是由EFKA的网站上提交申请,如果万一满足指定条件做.

注册或改变间接参保会员所需应用程序的单独的元件的电子. 凡申请是通过电子方式互相为了提交未成年成员从一个家长和批准敲定.

沿着现代化, 该过程合理化,并提高由应用阶段发出养老金决定的阶段. 实现所有利益直接和同时给药 (主要养老金, 补充养老和块) 并介绍了数字汇编.

写入和删除会员

对于注册直接或间接保险投保人注册电子国家机构的社会保障 (电子消费税。) 和个人数据的变化进行, 然后识别, 应用从“SSN-EMAES”的寄存器取得的电子消费和必要的数据的网站以电子方式, 受提供了一种用于自动登记特别安排的例外.

Provevaiosi为自由职业者

该provevaiosi其中自由职业者, 个体户和农民都必须提供独立税务局相关部门 (A.A.D.E.) 启动或更改活动电子发行. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, μετά από ταυτοποίηση, ηλεκτρονική αίτηση στο δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία καταχωρείται κωδικός αριθμός δραστηριότητας (CAR) της προς έναρξη δραστηριότητας, καθώς και τα απαιτούμενα απογραφικά στοιχεία για τον προσδιορισμό της ιδιότητας του ασφαλισμένου.

Έως την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων «Α.Α.Δ.Ε.» αποστέλλει στον e-Ε.Φ.Κ.Α ηλεκτρονικό αρχείο με τις αιτήσεις έναρξης ή διακοπής επαγγέλματος ή επιτηδεύματος ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών μέχρι την πέμπτη (5该) εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Για κάθε νέα εγγραφή ή διαγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE), στον οικείο Δικηγορικό, Ιατρικό και Φαρμακευτικό Σύλλογο ή διαγραφή μέλους καταχωρίζεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (SSRN). Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE) και οι οικείοι Δικηγορικοί, Ιατρικοί και Φαρμακευτικοί Σύλλογοι αποστέλλουν μηνιαίως ηλεκτρονικό αρχείο με εγγραφές ή διαγραφές μελών στον e-Ε.Φ.Κ.Α, έως την ανάπτυξη απευθείας διασύνδεσης των πληροφοριακών τους συστημάτων με τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Σε περίπτωση θανάτου άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου, η διαγραφή από τον e-Ε.Φ.Κ.Α πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα με την αναγγελία της ληξιαρχικής πράξης θανάτου μέσω του Συστήματος Αριάδνη του ν.4144/2013 και ισχύει από την ημερομηνία θανάτου.

Αίτηση για οικοδομικά έργα

Η απογραφή των Ιδιωτικών Οικοδομικών Έργων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με αίτηση του ιδιοκτήτη στο δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε προθεσμία 15 ημερών από την έκδοση της άδειας, για την οποία δεν απαιτείται η καταβολή προκαταβολής εισφορών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (如. άδειες μικρής κλίμακας, 48ωρη άδεια, 他人), 在任何情况下前开工建设工作.

私人建筑工程的库存, για τα οποία απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι η καταβολή προκαταβολής και η έκδοση του εντύπου e-Ε.Φ.Κ.Α. “存款注贡献建筑许可发放”, 发生在电子消费网站. πριν από την έκδοση της άδειας.Η απογραφή των νομικών προσώπων και των εκ του νόμου υπευθύνων γίνεται και από πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).

Στα στοιχεία των εκ του νόμου υπευθύνων του νομικού προσώπου περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (SSRN) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (TIN).

跟着我们

现在趋势

中超联赛 : 减法 7 标记PAOK, -12 克桑西!

切除 7 在克桑西和PAOK度决定一审纪律超级联赛 ! 减法 7 标记PAOK, -12 克桑西! 内疚...

如何使任意的结算, 的费用 250 欧元和工艺步骤

任意森林所有者将不得不支付的金额 250 原本预留提交申请,这将使临时...

额外费用

Η απελευθέρωση προσφορών φέρνει το τέλος των ενδιάμεσων εκπτώσεων

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που θα αφορά στο παρεμπόριο ενδέχεται να περιλαμβάνεται και ρύθμιση για την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων και...

税务机关的«超级武器”: 综合收入检查, 存款和房地产

什么独立税务局的新战略计划期间 2020 - 2024 税收数据的广泛交叉点, 收入, 存款,...

故事你

冠状病毒 – 巡航: 显而易见的可能性“隔离”邮轮市场

集线器是希腊的巡航活动, 冠状病毒的个案重复信息后, (COVID-19) 世界和...

更改人的登记上航行客船操作或从希腊港口 [GG]

它改变了船上客船的方式记录人帆船!! 有关完整信息, 为更好的服务!! 一般出行条件!!...... 人事登记处航行...

MarketHUB
希腊市场.

Χιλιάδες προϊόντα και καταστήματα από όλη την Ελλάδα με 1 点击, 不看.
markethub.gr

更多来自米科诺斯北京时间

Η απελευθέρωση προσφορών φέρνει το τέλος των ενδιάμεσων εκπτώσεων

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που θα αφορά στο παρεμπόριο ενδέχεται να περιλαμβάνεται και ρύθμιση για την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων και...

24小时营业的酒吧PHEA为冠状病毒的所有信息!! 在今日操作!! [视频]

冠状病毒的新电话号码, 这是每天24小时,以提供信息如病例定义, 疑似病例, 疑似病例, 确诊病例,...

该 15 SOS而在今年的纳税申报陷阱

纳税申报 2020: 对了税收对收入计算的规定 2019 παραμένουν ίδιες με αυτές που ίσχυσαν πέρυσι για τα...
错误: 内容受到保护 !!