24.1 C
米科诺斯

网络收音机

天气

24.1 C
米科诺斯
24.8 C
雅典

e-Privacy and GDPR – BSE: Αναμένεται νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα

Νέος κανονισμός (e-Privacy) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας στην Ευρώπη αναμένεται να υιοθετηθεί από την Κομισιόν, με στόχο τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες………..

Ο Κανονισμός θα αποτελεί το «δίδυμο συμπλήρωμα» του GDPR, θέτοντας κανόνες για την επεξεργασία δεδομένων, προσωπικών και μη, στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (比照. μηνύματα άμεσης εμπορικής προώθησης) και πληροφοριών που σχετίζονται με τον τερματικό εξοπλισμό των τελικών χρηστών.

Αυτά αναφέρει ο ΣΕΒ σε έκθεση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation) με αφορμή την δημοσίευση της πρώτης έκθεσης αξιολόγησης εφαρμογής του από την Κομισιόν, τον περασμένο Ιούνιο.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κανονισμό e-Privacy προβλέπει σημαντική ενίσχυση του απορρήτου του περιεχομένου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ελέγχου των χρηστών σε αυτές, στο πνεύμα που υιοθέτησε και ο GDPR. «Είναι όμως ιδιαίτερα κρίσιμο για τις επιχειρήσεις να διασφαλισθεί ότι οι νέοι αυτοί κανόνες δεν θα αποκλίνουν από τους κανόνες του GDPR και δεν θα δημιουργούν προβλήματα στην εφαρμογή και δεν θα περιορίζουν την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και καινοτόμων λύσεων, και άρα την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας», 增加.

Στην Ελλάδα ο Κανονισμός GDPR υιοθετήθηκε με το νόμο 4624/2019. «Ωστόσο όπως τονίζει και σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (号’ 号. 1/2020), ο εθνικός νόμος περιλαμβάνει διατάξεις αμφίβολης συμβατότητας προς τον GDPR ή διατάξεις που χρειάζονται ερμηνεία, και επιφυλάσσεται για την εφαρμογή τους.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται η ελλιπής εξειδίκευση της νόμιμης επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων των εργαζόμενων, αλλά και η εισαγωγή ευρειών εξαιρέσεων στην ικανοποίηση δικαιωμάτων πολιτών», αναφέρει ο ΣΕΒ.

结束, 如注意, πέρα από την υποχρέωση συμμόρφωσης, η σωστή εφαρμογή των κανόνων του GDPR μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως το 32% των καταναλωτών παγκοσμίως δίνει ουσιαστική σημασία στην προστασία των δεδομένων και για 9 至 10 από αυτούς αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο στις αγορές τους. 而, επιταχύνει τη διείσδυση ψηφιακών εργαλείων, ενώ ενισχύει τις προσπάθειες για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

跟着我们

扫描订购

带有QR码的非接触式订单系统. 没有目录, 多语言和直接的产品信息!

现在趋势

米科诺斯: 新的Ano Mera高中的Agiasmos, 捐赠房屋. Georgiou Daktilidis和I.M.. 夫人Tourliani (图片 & vidς)

Μια Νέα Σελίδα στα Εκπαιδευτικά δρώμενα της Άνω Μεράς Μυκόνου άνοιξε σήμερα Παρουσία των μαθητών, 老师, της διευθύντριας κας Καλλιόπης Κωνσταντινίδου και της οικογενείας...

学校口罩: 儿科肺病学会在学校一致同意使用口罩!!

Με ένα επιστημονικό κείμενο με τίτλο "Ομοφωνία" 希腊小儿肺病学会, 回答关于必要性的所有疑问和问题, 但是也...

额外费用

米科诺斯: Ano Mera幼儿园的成圣和新学年 (图片- 视频)

儿童的存在, των γονέων και των νηπιαγωγών και της Διευθύντριας του νηπιαγωγείου Ανω Μεράς τελέσθηκε ο Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά 2020-2021.... 从...

米科诺斯: Ano Mera小学新学年的成圣 (图片- 视频)

学生的存在, των διδασκάλων και της Διευθύντριας του Δημοτικού σχολείου Ανω Μεράς πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά 2020-2021.... τηρώντας όλα τα...

故事你

数字治理 – ADS: 变化, 现代化和品牌重塑!! 设计包括什么!!

KEP的网络是在空间上建立和组织的 2002 从那以后就没有发生重大变化. KEP正在现代化, 正在装修, 更改他们的徽标,...

财产–税收: 在Taxisnet,直到星期一和9月底,A。’ ENFIA剂量

可能最晚在周末或星期一, 14 九月, ENFIA声明有望在Taxisnet上发布. ..的总金额.

更多来自米科诺斯北京时间

米科诺斯: Ano Mera幼儿园的成圣和新学年 (图片- 视频)

儿童的存在, των γονέων και των νηπιαγωγών και της Διευθύντριας του νηπιαγωγείου Ανω Μεράς τελέσθηκε ο Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά 2020-2021.... 从...

米科诺斯: Ano Mera小学新学年的成圣 (图片- 视频)

学生的存在, των διδασκάλων και της Διευθύντριας του Δημοτικού σχολείου Ανω Μεράς πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά 2020-2021.... τηρώντας όλα τα...

学校口罩: 停止生产学生口罩, 由KEDE决定!!

根据希腊自治市中央联盟的决定 (KEDE) 立即停止生产学校口罩, μετά το φαινόμενο με τις τεράστιες μάσκες...
错误: 内容受到保护 !!