17.7 C
米科诺斯岛

网络收音机

天气

17.7 C
米科诺斯岛
14.7 C
雅典

冠状病毒: 在 4 经济措施的第一包的支柱 – 四和增值税的悬挂欠税

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανακοίνωσε πριν από λίγο την Αναστολή ΦΠΑ και οφειλών σε ΔΟΥ για τέσσερις μήνες, μεταξύ άλλων ως την πρώτη δέσμη οικονομικών μέτρων που εδράζονται πάνω σε 4 πυλώνες αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κοροναϊου………

如前所述信息, τα μέτρα που αφορούν στα εργασιακά θα είναι οριζόντια ενώ σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά θα είναι στοχευμένα και θα συνδέονται με τις επιχειρήσεις που πλήττονται.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών οι επιπτώσεις θα είναι μεν παροδικές, αλλά τελικά θα είναι πολύ πιο σημαντικές και επώδυνες από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Συνέστησε ψυχραιμία, εγρήγορση και προνοητικότητα.

Οι τέσσερις πυλώνες μέτρων είναι οι εξής:

1ος Πυλώνας: Πρωτοβουλίες ενημέρωσης των πολιτών.
Έχει τεθεί στη διάθεση της Κυβέρνησης ο μηχανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για άμεση επικοινωνία συγκεκριμένων μηνυμάτων προς τους πολίτες, αναφορικά με θέματα υγειονομικού και οικονομικού περιεχομένου, που αφορούν τον κορονοϊό.

Έχει ήδη αποσταλεί, μέσω της ΑΑΔΕ, εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, προς όλους τους φορολογούμενους, ενημερωτικό υλικό για τον ιό.

Και έχουν δρομολογηθεί πρόσθετες δράσεις προς την κατεύθυνση ενημέρωσης των πολιτών για τη δυνατότητα μείωσης της απευθείας και άμεσης επαφής τους με τις δημόσιες αρχές, μέσω της διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών.

2ος Πυλώνας: Πρωτοβουλίες ενίσχυσης του συστήματος δημόσιας υγείας.
Υπάρχει πλήρης υποστήριξη του συστήματος υγείας σε έκτακτες δαπάνες που απαιτούνται, όπως προβλέπεται και στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αναφορικά με έξοδα μισθοδοσίας, εξοπλισμό ΜΕΘ, 毒品, 卫生材料, δαπάνες για καθαριότητα και φύλαξη, μεταφορά και ανάλυση δειγμάτων, και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί.

Ήδη ενισχύθηκε ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας με 15 百万. 欧元, για την προμήθεια αναγκαίου υγειονομικού υλικού.

3ος Πυλώνας: Πρωτοβουλίες, σε εθνικό επίπεδο, από κοινού με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του ιού στη μεγέθυνση των οικονομιών, στα δημόσια οικονομικά και στην πραγματική οικονομία.

Βασικές κατευθύνσεις αυτών των πρωτοβουλιών θα είναι η τόνωση της ρευστότητας και η διαφύλαξη της απασχόλησης.

Η πρώτη δέσμη τέτοιων μέτρων είναι:

-Η αναστολή πληρωμής ΦΠΑ, πληρωτέου τέλος Μαρτίου, 为 4 个月, σε κλάδους και περιοχές όπου διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, 按州顺序, 超过 10 天.

-Η αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τις ΔΟΥ, καθώς επίσης και των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, πληρωτέων τέλος Μαρτίου, 为 4 个月, αντίστοιχα σε κλάδους και περιοχές όπου διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, 按州顺序, 超过 10 天.

-Αντίστοιχα μέτρα για τις ασφαλιστικές εισφορές και τις ρυθμίσεις αυτών, προσθέτοντας πρώτες, ουσιαστικές παρεμβάσεις στο πεδίο της εργασίας.

– Η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, των τραπεζών αναφορικά με ηλεκτρονικές συναλλαγές και του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά με τον αριθμό εργαζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να παρεμβαίνουμε έγκαιρα, στοχευμένα και αποτελεσματικά στους κλάδους της οικονομίας και τις περιοχές που παρατηρείται σημαντική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας.

4ος Πυλώνας: Πρωτοβουλίες, 在欧洲层面, ώστε να αναληφθούν, 及时, συντονισμένες ευρωπαϊκές δράσεις.
Αφού επαναξιολογηθεί η κατάσταση στο Eurogroup της επόμενης εβδομάδας, θα πρέπει να αναληφθούν, 立即, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του ιού στη μεγέθυνση των οικονομιών και στα δημόσια οικονομικά.

Πρωτοβουλίες τόσο στην κατεύθυνση πρόληψης της εξάπλωσης του ιού και ενίσχυσης των συστημάτων υγείας, όσο και τόνωσης της ρευστότητας και διαφύλαξης της απασχόλησης.

Πρωτοβουλίες που πρέπει να εξαιρεθούν – ως προς τις σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις – από το υφιστάμενο πλαίσιο, με την ευελιξία που προβλέπεται σε έκτακτες περιστάσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

跟着我们

扫描订购

带有QR码的非接触式订单系统. 没有目录, 多语言和直接的产品信息!

现在趋势

新的锁定限制: 从明天星期六起全面锁定!! 所有新措施和“罚款”罚款 [文件]

全国封锁, 由 30 十一月!! 全希腊都变灰了!! 自星期六起采取哪些措施, 什么保持打开和关闭!! Σε...

冠状病毒加强措施: 从周六上午开始在全国范围内适用 – 在 50% 到处都是远程办公, 仅通过短信转账

民事保护和危机管理副部长Nikos Hardalias宣布了有关新措施实施的公告, 卫生部副部长Vassilis Kontozamanis ...

额外费用

新的锁定限制: 锁定期间谁和如何将能够乘船旅行!!

由于采取了限制冠状病毒传播的新措施和新的封锁措施,对乘船旅客的新“刹车”. 据资料, αναμένεται...

新的锁定限制: 自由旅行表格!! 新指令

这是自由职业者的旅行表格, 他们需要与他们在一起, 在锁定期间. 详细信息, οι νέες...

故事你

天气预报: 周六气温下降明显!! 爱琴海的“疯狂”风!!

预计周六东部大陆以及爱琴海中部和南部将下雨 7 十一月 2020. 温度不会明显变化. Βόρειοι...

800-欧元利益: 津贴不超过 800 欧元 – 付款何时开始? – 整个时间表

每个参考月提交负责中止雇员雇佣合同的负责任声明的制度化程序, προβλέπει την πραγματοποίησή της από τις επιχειρήσεις και...

更多来自米科诺斯北京时间

新的锁定限制: 处于锁定状态的团队运动和个人运动!! 提供的限制!!

一般适用于个人运动, 团体运动和锦标赛, έπειτα από τις ανακοινώσεις και ενόψει του νέου Lockdown..... Διευκρινίσεις για την...

基斯诺斯考古发现:从Vryokastraki的发掘中获得的令人印象深刻的发现-Kythnos的古老秘密

历史系考古系的协作发掘的结果很重要。, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Εφορείας...

天气预报: 周六气温下降明显!! 爱琴海的“疯狂”风!!

预计周六东部大陆以及爱琴海中部和南部将下雨 7 十一月 2020. 温度不会明显变化. Βόρειοι...
错误: 内容受到保护 !!