20.6 C
米科诺斯岛

网络广播

20.6 C
雅典
20.6 C
米科诺斯岛

天气

米科诺斯岛: 邀请参加Ano Mera社区理事会特别会议

Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Άνω Μεράς Μυκόνου, σας προσκαλούν την Δευτέρα 26 四月 2021, 和时间 17:00 下午, να συμμετέχετε στην δια περιφοράς συνεδρίαση (μέσω διαδικτύου)…….,
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, αλλά και της με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, καθώς και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ: 2 (ΦΕΚ1/Β΄/02-012021) ΚΥΑ, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από το Συμβούλιο της Κοινότητας αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερόμενων θεμάτων:

  • Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση παραρτήματος Ελληνικής Αστυνομίας στην ΑΝΩ ΜΕΡΑ , με σκοπό την προστασία των Δημόσιων κτιρίων και την ασφάλεια των πολιτών
  • Έγκριση απομάκρυνσης ξεραμένου κορμού φοίνικα πλησίον της πλατείας Άνω Μεράς και αντικατάστασής του.
  • Εξέταση διαφόρων εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.

跟着我们

数分钟内完成网上购物!

通过简单的步骤到最简单的eshop订阅平台,使用您自己的域创建eshop.

现在趋势

优质的

给你的故事

Mykonos Ticker的更多内容

错误: 内容受保护 !!