23 C
米科诺斯岛

网络收音机

天气

23 C
米科诺斯岛
24.9 C
雅典

财产税: ENFIA的第一期应在何时支付!! 谁有权享受折扣!!

您什么时候可以提交修订声明并减少ENFIA….

他的帐户将在9月中旬而不是8月底到达 ENFIA 以上 7 数百万的所有者 房地产.

特别是, ENFIA的第一期付款必须通过 30 九月和最后一个直到 26 二月.

该ENFIA θα είναι μειωμένος φέτος για πάνω από 280.000 ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έχουν εισπράξει ή συνεχίζουν να λαμβάνουν μειωμένα ενοίκια. Αυτό διότι το 30% των «κουρεμένων» ενοικίων θα συμψηφιστεί με τον φόρο που προκύπτει για τα ακίνητά τους, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την τελική επιβάρυνση.

Μετά το «πάγωμα» της νέας μείωσης του ΕΝΦΙΑ που προκάλεσε η κρίση της 大流行, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν στο φετινό εκκαθαριστικό τις ίδιες μειώσεις του φόρου που ίσχυαν το 2019, οι οποίες ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας φθάνουν σε 30% 房地产价值高达 60.000 欧元 27% 房地产价值高达 70.000 欧元, 25% 房地产价值高达 80.000 欧元, 20% 房地产价值高达 1.000.000 欧元 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 欧元.

Φέτος πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι θα έχουν 折扣 50% ή και πλήρη απαλλαγή από τον φόρο, ενώ για άλλη μία χρονιά απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό φόρο τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού ενώ θα ισχύσουν οι ίδιες μειώσεις με πέρυσι.

授权原则 θα ολοκληρώσει τη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων με τις φορολογικές δηλώσεις που θα έχουν υποβληθεί έως τις 28 Αυγούστου προκειμένου να εντοπιστούν όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσουν φέτος μισό ΕΝΦΙΑ ή να έχουν πλήρη απαλλαγή. Προϋπόθεση για να κερδίσουν τις εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις αλλά και τις δηλώσεις Ε9. Η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων είναι αυτοματοποιημένη για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, παρά μόνο εφόσον διαπιστωθούν λάθη.

Πότε μπορείτε να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση για να πληρώσετε λιγότερο ΕΝΦΙΑ

τέλος Αυγούστου θα μπορούν οι φορολογούμενοι να διορθώσουν τυχόν λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των 房地产 他们的, με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων E9. Όσοι έχουν εντοπίσει λάθη στο E9 μπορούν να προχωρήσουν σε νέα καταχώριση ή σε διορθώσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 公开 Εσόδων (授权原则) και να γλιτώσουν έτσι από ένα αυξημένο «λογαριασμό» του φετινού ENFIA.

Τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι φορολογούμενοι στο Ε9 που τους στοιχίζουν, 通常在税收, 他们是:

 • Η δήλωση της 面, της ηλικίας του ακινήτου και του ορόφου.
 • Η λανθασμένη 距离指示 του αγροτεμαχίου από τη θάλασσα. 纳税人应注意,如果离海的距离小于 700 仪表,那么到期的ENFIA就会增加.
 • Τα λάθη στα στη 声明未完成的建筑物. 拥有空置未完成建筑物的纳税人, 尚未电气化或现场通电的电气, 有权享受折扣 60% 在ENFIA中对应于特定建筑物.
 • Τα λάθη και οι 遗漏 στην αναγραφή των στοιχείων για κτίσματα που βρίσκονται μέσα σε 地块.

犯上述任何错误的纳税人均有权进入“ E9财产登记册”申请表,并选择要提交新的更正声明的年份。. Αν επιλέξει να 正确的数据 δηλώσεων Ε9 ενός ή περισσότερων ετών της περιόδου μετά το 2010, 它给资产带来的任何变化都可以转移到未来几年的E9中, οπότε θα μεταβληθεί και η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης όπως αυτή είχε 成形 την 1η Ιανουαρίου 2020.

如何从Taxisnet打印ENFIA

纳税人可以打印ENFIA 2020 以及来自TAXISnet个人帐户的付款ID.

为了使纳税人打印所产生的税额,需要:

 • Να συνδεθούν στο gsis.gr (我的出租车网-我的帐户) 和他们的个人密码 (用户名 / 密码) επιλέγοντας την εφαρμογή «提交房地产数据声明 (E9)».
 • 选择当前年份 (2020).
 • 选择“证书”选项卡,然后从“可用操作”中发行当年使用的新证书 2020.
 • 选择使用并输入11位ATC. 物权, 您要为其颁发证书的.
 • 对于每个Α.Τ.ΑΚ. 签发了单独的证书.
 • 从可用动作, 单击正确的选项以颁发证书.
 • 您可以打印证书预览, 在颁发证书之前检查证书的详细信息.
 • 选择证书发行,然后打印

跟着我们

扫描订购

带有QR码的非接触式订单系统. 没有目录, 多语言和直接的产品信息!

现在趋势

购物折扣: 中级秋季折扣开始 2020 从星期日开始 1 十一月 2020

中级秋季折扣从11月1日开始,一直持续到 14 同月的.... 商店可以选择在..上操作.

新冠病毒 – 下午三its: 到处都是面具,之后有宵禁 00:30 作为 5 早上在“橙色”和“红色”区域

迷你禁区,夜间禁止交通并在各处设置口罩, 基里亚科斯·米索塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)在讲话中宣布,在因冠状病毒而标有橙色的地区. 总理...

额外费用

希腊出国投票: 海外希腊选民的注册平台将于11月准备就绪

该电子平台预计于11月启动, 海外希腊选民将通过该选民登记在特别选民名单中,...

黑钱: 被判入狱的人将被判黑钱!!

有了新规定,控制范围扩大到那些被判刑甚至很小的人, 如果犯罪导致经济利益!!..... "Mπλεγμένοι με κατηγορίες για...

故事你

10月28日国定假日: 庆祝活动将如何在体育馆和体育馆举行

没有学生游行, 但星期二每节都有活动 27 十月和董事将旗交付给旗手的庆祝活动将在今年庆祝。.

爱琴海岛屿 – 贸易支持: 开启 21 十月. 程序“ ISLANDS”中的应用程序平台, 支持小型企业

开启 21 十月程序“ ISLANDS”中的应用平台, για την στήριξη των μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε...

更多来自米科诺斯北京时间

面罩休息指导: 教育部要求学校的学生中断口罩是什么 (米科诺斯)

在该地区室内和室外普遍使用口罩的首次澄清 3 和 4, με υψηλό και πολύ υψηλό επίπεδο...

蒂诺斯: 在Xomburgo发掘的Tinos考古博物馆的展览中

蒂诺斯考古博物馆的展览中包括了大理石墓碑, 这是在蒂诺斯(Tinos)的Xomburgo进行系统挖掘时发现的, 七月 2019....

冠状病毒大流行: Covid-19从今天起在《健康安全与保护宪章》中所做的更改

使用新数据,更新后的Covid-19的健康安全性和疾病防护图至今仍在运行. 今天, Παρασκευή...
错误: 内容受到保护 !!