20.4 C
米科诺斯

网络收音机

天气

20.4 C
米科诺斯
21.5 C
雅典

标签 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

标签: ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

租金: 在税率条件的变化, 思念附加率

政府将继续执行税收规模,租赁房地产合理化, 随着时间的推移而降低高逃税现象...

错误: 内容受到保护 !!