Προσοχή!! Ο ΕΟΦ απαγορεύει προσωρινά την διάθεση φαρμάκου!!

Στην προσωρινή απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης της παρτίδας 190135 [ημ. λήξης 11/2022] του φαρμακευτικού προϊόντος «BUPIVACAINA RECORDATI

Προσοχή!! Ο ΕΟΦ απαγορεύει προσωρινά την διάθεση φαρμάκου!!
Προσοχή!! Ο ΕΟΦ απαγορεύει προσωρινά την διάθεση φαρμάκου!!

Στην προσωρινή απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης της παρτίδας 190135 [ημ. λήξης 11/2022] του φαρμακευτικού προϊόντος «BUPIVACAINA RECORDATI INJ. SOL 5MG/ML» προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, έως ότου ολοκληρωθεί ο εργαστηριακός της έλεγχος από τον ΕΟΦ.....

Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται προληπτικά στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας, κατόπιν αναφορών για ανεπιθύμητες ενέργειες σε σχέση με τη συγκεκριμένη παρτίδα.

Η εταιρεία ΙΦΕΤ, ως Τοπικός Αντιπρόσωπος, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της εν λόγω παρτίδας ώστε να δεσμευτεί.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.