Μύκονος: Ειδική Συνεδρίαση για την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο (Έγγραφα)

Αντικείμενο της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου , η έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2020 .......

Μύκονος: Ειδική Συνεδρίαση για την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο (Έγγραφα)
Μύκονος: Ειδική Συνεδρίαση για την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο (Έγγραφα)

Αντικείμενο της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου , η έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2020 .......

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, συγκαλεί, την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:30΄, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί του παρακάτω θέματος:

  • «Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2020 μετά από την με αρ. 10/2020 απόφαση της Ο. Ε.»

Απόσπασμα από το πρακτικό 03/18-02-2020 τακτικής συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου και ο Προϋπολογισμός Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2020

Ανοίξτε το Αρχείο

NewsRoom Mykonos Ticker