Αγία Κυριακή

Great and Holy Pascha in Mykοnos: Ανάσταση στην Μύκονο - Πάσχα Κυρίου Πάσχα!!! [εικόνες + videos]

Great and Holy Pascha in Mykοnos: Ανάσταση στην Μύκονο - Πάσχα Κυρίου Πάσχα!!! [εικόνες + videos]

Great and Holy Pascha in Mykοnos / Χριστός Ανέστη!!! "Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος."

Πρόσκληση για την εόρτιο μνήμη του Αγίου Γερασίμου στην Μύκονο

Πρόσκληση για την εόρτιο μνήμη του Αγίου Γερασίμου στην Μύκονο

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής, φέρει εις γνώσιν του ευσεβούς Λαού της Μυκόνου ότι, .......θα εορτασθή μετά πάσης με