Πανάχραντος

Οι Μυκονιάτες εόρτασαν με ευλάβεια την  Παναγία Γοργοϋπήκοο και προσκύνησαν την Τιμία Κάρα του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία (εικόνες& videos)

Οι Μυκονιάτες εόρτασαν με ευλάβεια την Παναγία Γοργοϋπήκοο και προσκύνησαν την Τιμία Κάρα του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία (εικόνες& videos)

Με την συμμετοχή των μαθητών του 1ου Δημοτικού σχολείου και του Γενικού Λυκείου, συνοδευόμενοι από τους Εκπαιδευτικούς τους και πλήθους πιστών