12 C
Mykonos

Web Radio

11.5 C
Athens
12 C
Mykonos

Weather

blank

Mykonos: H εκμίσθωση Σφαγείου-Αποχωρητηρίων, τα σχέδια «ΙΟΛΑΟΣ»-«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» και η αγορά ακινήτου στον Νταβιά, κυριαρχούν στην συνεδρίαση του Δ.Σ.

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου μέσω τηλεδιάσκεψης
Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 6 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 και ώρα 13:00΄μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr).……….
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/202018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), καθώς και το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού», προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης ελέγχου προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2020 μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Περί έγκρισης επέκτασης σύμβασης με την Τράπεζα EUROBANK για την λειτουργία Ηλεκτρονικού Σταθμού Αυτόματης Εξυπηρέτησης (Unattended POS).

3. Περί της γνωμοδότησης για την εγκατάσταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη νήσο Μύκονο.

4. Περί έγκρισης τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή «Καλαφάτη» Μυκόνου κατόπιν αιτήσεως, για εποχιακή χρήση, ως σημείο εκκίνησης μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής.

5. Περί έγκρισης τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή «Αγράρι» Μυκόνου κατόπιν αιτήσεως, για εποχιακή χρήση, ως σημείο εκκίνησης μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής.

6. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου προκειμένου για τη σύσταση της Επιτροπής του άρθρου 11 του ΠΔ 71/2020 που αφορά στον χαρακτηρισμό παραλιών ως πολυσύχναστες.

7. Περί έγκρισης ψηφίσματος για τη θεσμοθέτηση Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων του Δικτύου SDG 17 GREECE και την ενεργοποίηση πέντε στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

8. Περί έγκρισης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και άμεσα/ βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» του Δήμου Μυκόνου.

9. Περί έγκρισης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

10. Περί γνωμοδότησης για την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές πλην των αναφερομένων στο άρθρο 16 του Ν. 4177/2013 (173/Α΄) μετά από έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

11. Περί της παραχώρησης του δημοτικού σταδίου Κόρφου στην Αθλητική Ένωση Μυκόνου για την χρήση του από ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου.

12. Περί αποδοχής παραίτησης μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΔΕΠΠΑΜ και αντικατάστασής του.

13. Περί εξέτασης αιτήματος της εταιρείας «Cosmote -Κινητές Τηλεφωνίες Α.Ε.» για έργο που ζητείται να εγκριθεί εντός της Χώρας Μυκόνου.

14. Περί εξέτασης αιτήσεων της εταιρείας «Vodafone – Παναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε διάφορες περιοχές στη νήσο Μύκονο.

15. Περί γνωμοδότησης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία «SAINT JOHN» στη θέση Άγιος Ιωάννης Διακόφτης νήσου Μυκόνου, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΧΙΝΟΠΟΔΙ Α.Ε.»

16. Περί έγκρισης της αναγκαιότητας εκμίσθωσης των χώρων των δημοτικών αποχωρητηρίων στην περιοχή Φάμπρικα και στην περιοχή Λίμνη της Χώρας Μυκόνου.

17. Περί έγκρισης αναγκαιότητας εκμίσθωσης σε ιδιώτη του δημοτικού Σφαγείου του Δήμου Μυκόνου.

18. Περί της παραχώρησης οικοπέδου για αθλητικές δραστηριότητες στον Σκοπευτικό Αθλητικό Σύλλογο Μυκόνου «Οι Λέοντες».

19. Περί αναγκαιότητας της απευθείας αγοράς ακινήτου στη θέση Νταβιάς Δήμου Μυκόνου

20. Περί έγκρισης τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων κατόπιν αιτήσεων.

21. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.

Follow Us

eshop στο λεπτό!

Δημιουργήστε το eshop σας με δικό σας domain με απλά βήματα στην πιο εύκολη συνδρομητική πλατφόρμα κατασκευής eshop.

Trending Now

Premium

Stories for You

MarketHUB

Χιλιάδες προϊόντα. Καταστήματα από όλη την Ελλάδα. Το MarketHUB σίγουρα έχει κάτι που ψάχνετε!

More from Mykonos Ticker

error: Content is protected !!