Spatial Framework of Tourism: Σε δημόσια, ηλεκτρονική διαβούλευση το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠ)

Spatial Framework of Tourism / Σε δημόσια, ηλεκτρονική διαβούλευση το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠ) και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αυτού, από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, μετά από συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού.

Spatial Framework of Tourism: Σε δημόσια, ηλεκτρονική διαβούλευση το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠ)

Spatial Framework of Tourism / Σε δημόσια, ηλεκτρονική διαβούλευση το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠ) και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αυτού, από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, μετά από συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού.

Για τη διατύπωση απόψεων από τους ενδιαφερόμενους, παρέχεται χρόνος έως τις 15 Σεπτεμβρίου, υπερκαλύπτοντας τη νομικά προβλεπόμενη προθεσμία των 35 ημερών. Το αποτέλεσμα της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του ΕΧΠ θα είναι η ενσωμάτωση στο Σχέδιο όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του Περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη του τουριστικού τομέα της χώρας μας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, οι σχετικές προτάσεις που διατυπώθηκαν θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ώστε να ληφθούν υπόψη στην οριστική διαμόρφωση του νέου ΕΧΠ για τον τουρισμό. Θα ακολουθήσει η γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας του άρθρου 4 του N. 4447/2016 (Α' 241) όπως ισχύει, προκειμένου να προωθηθεί στη συνέχεια η έγκριση του νέου ΕΧΠ για τον τουρισμό και της ΣΜΠΕ αυτού, με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Τουρισμού.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Θέτουμε, από σήμερα, σε εκτενή, άνω των δύο μηνών, δημόσια διαβούλευση, το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠ) που προετοιμάσαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο, απαιτητικό και απολύτως αναγκαίο εγχείρημα για την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού, ενός κλάδου δηλαδή που εισφέρει, διαχρονικά και σημαντικά στο ΑΕΠ.

Τα εργαλεία του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου που εισάγουμε -μεταξύ άλλων- διευκολύνουν τις τουριστικές επενδύσεις, υποστηρίζουν κλασικές και τις πιο σύγχρονες μορφές τουρισμού, καθώς και την επέκταση της τουριστικής περιόδου, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση φαινομένων υπερτουρισμού, προωθούν την κατασκευή αναγκαίων υποδομών για την τουριστική ανάπτυξη, κ.ά.

Για τη χωρική διάρθρωση του τουρισμού λαμβάνουμε υπόψη τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική κρίση, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητά μας την προστασία του περιβάλλοντος».

Από την πλευρά της, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, τόνισε: «Αποτελεί ένα σημαντικό και πολυαναμενόμενο θεσμικό πλαίσιο για την Πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, και κυρίως την τουριστική αγορά και το επενδυτικό κεφάλαιο. Ένα πλαίσιο, το οποίο με βάση την επιστήμη και τις διεθνείς καλές πρακτικές, θα θέσει σταθερές και ξεκάθαρες βάσεις για την χρήση της γης στην τουριστική ανάπτυξη και θα αποτελέσει αναπόσπαστο στοιχείο της αναπτυξιακής μας πολιτικής, με μακροχρόνια στόχευση προς όφελος της εθνικής οικονομίας αλλά και των τοπικών κοινωνιών».

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, σημείωσε: «Στο ΥΠΕΝ, στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ως αρμόδια αρχή σχεδιασμού -και σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού- κληθήκαμε να συντάξουμε το Ειδικό Χωρικό Πλαίσιο του Τουρισμού. Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη, σύνθετη μελέτη χωρικής οργάνωσης, όπου οφείλαμε να λάβουμε υπόψη πλείστες παραμέτρους -οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές, γεωγραφικές, ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής- για τον πλέον δυναμικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, την επονομαζόμενη "βαριά βιομηχανία" της χώρας μας, τον τουρισμό.

Οφείλω να τονίσω ότι το εν λόγω Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο που φιλοδοξεί να βάλει τάξη στο χώρο της τουριστικής ανάπτυξης σε όλη την επικράτεια, θα βρίσκεται σε απόλυτη διασύνδεση και αρμονία με τον πολεοδομικό σχεδιασμό α' επιπέδου π&omicro