Absorption of ANEK by Attica Group: Πρασινο φως της Επ. Ανταγωνισμού στην απορρόφηση της ΑΝΕΚ απο την Attica Group

Absorption of ANEK by Attica Group / Την έγκρισή της στη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group έδωσε ομόφωνα η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Absorption of ANEK by Attica Group: Πρασινο φως της Επ. Ανταγωνισμού στην απορρόφηση της ΑΝΕΚ απο την Attica Group

Absorption of ANEK by Attica Group / Την έγκρισή της στη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group έδωσε ομόφωνα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, βάσει της εισήγησης της 21ης Ιουνίου που αναγνώριζε ότι η ΑΝΕΚ είναι προβληματική επιχείρηση και συντρέχουν οι προϋποθέσεις προστασίας της.

Μεταξύ άλλων η εισήγηση τότε επισήμανε ότι η ΑΝΕΚ "ως προβληματική επιχείρηση θα αναγκασθεί στο εγγύς μέλλον να αποχωρήσει από την αγορά λόγω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει, αν δεν εξαγορασθεί από άλλη επιχείρηση"

Επιπλέον, εκτιμούσε ότι "δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική δυνατότητα εξαγοράς, λιγότερο επιβλαβής για τον ανταγωνισμό, εκτός από την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση" και υπογράμμιζε ότι "αν δεν πραγματοποιηθεί συγκέντρωση, η προβληματική επιχείρηση θα παύσει αναπόφευκτα να ασκεί τις δραστηριότητές της στην αγορά".

Η εισήγηση υπογράμμιζε ότι πληρούνται οι τρεις προϋποθέσεις της προστασίας της προβληματικής επιχείρησης, "με αποτέλεσμα η επιδείνωση της διάρθρωσης του ανταγωνισμού, που αναμένεται να επέλθει στις προβληματικές αγορές θα επερχόταν τουλάχιστον εξίσου, ακόμη και άνευ της εν λόγω συγκέντρωσης".

"Ως εκ τούτου, η αναμενόμενη επιδείνωση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τη συγκέντρωση", τόνιζε ο εισηγητής.

Στην απόφαση που έλαβε πλέον ομόφωνα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρει ότι η εν λόγω συγκέντρωση "δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά".

Αναλυτικά η απόφαση:

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 5-10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δυνάμει της οποίας η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε" θα συγχωνευθεί δια απορρόφησης από την εταιρεία με την επωνυμία "ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ".

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, εγκρίνει ομόφωνα, κατ’ άρθρο 8 παράγραφο 6 του ν. 3959/2011, την υπ’αριθ. πρωτ. 9484/25.10.2022 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία συνίσταται στη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε (ΑΝΕΚ) από την εταιρεία με την επωνυμία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Η ανωτέρω απόφαση καταχωρήθηκε στο βιβλίο των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού που τηρείται στην Υπηρεσία μας την 3η Αυγούστου 2023 και έλαβε τον αριθμό 827/2023.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα σας κοινοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν.