Χωρίς τις επιπλέον Τραπεζικές Χρεώσεις στις Κάρτες, που θα επιβάλλονταν από την 1η Νοεμβρίου

Χωρίς τις επιπλέον τραπεζικές χρεώσεις στις κάρτες που επρόκειτο να επιβληθούν από την 1η Νοεμβρίου και αφορούσαν την προμήθεια για την αλλαγή

Χωρίς τις επιπλέον Τραπεζικές Χρεώσεις στις Κάρτες, που θα επιβάλλονταν από την 1η Νοεμβρίου
Χωρίς τις επιπλέον Τραπεζικές Χρεώσεις στις Κάρτες, που θα επιβάλλονταν από την 1η Νοεμβρίου

Χωρίς τις επιπλέον τραπεζικές χρεώσεις στις κάρτες που επρόκειτο να επιβληθούν από την 1η Νοεμβρίου και αφορούσαν την προμήθεια για την αλλαγή PIN όπως και για την ερώτηση της κίνησης λογαριασμού του πελάτη, ακόμα και από το ATM της ίδιας τράπεζας που έχει εκδώσει την κάρτα......

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται ανακοινώσεις για την αναθεώρηση της τιμολόγησης, απόφαση που έλαβαν οι τράπεζες μετά την συνάντηση που είχαν την περασμένη εβδομάδα οι επικεφαλής των τραπεζών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ταυτόχρονα, το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ αποτελεί το εθνικό σύστημα πληρωμών, μέσω του οποίου εκκαθαρίζεται και διακανονίζεται ο κύριος όγκος των λιανικών πληρωμών στη χώρα.

Ως εκ τούτου η εύρυθμη και αδιατάρακτη λειτουργία του δεν αφορά μόνον την Εταιρεία ή το τραπεζικό σύστημα αλλά το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Το Σύστημα Πληρωμών υπάγεται στην επίβλεψη του Ευρωσυστήματος και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους και αξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Όσον αφορά τις χρεώσεις της ΔΙΑΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας DIASATM, αυτές ανέρχονται, κατά μέγιστον, στο ποσό των έξι λεπτών του ευρώ (€ 0,06) ανά συναλλαγή.

Πέραν της αμοιβής αυτής, ουδεμία άλλη χρέωση, ανελαστική ή μη, άμεση ή έμμεση επιβάλλεται από τη ΔΙΑΣ.

Τέλος, η ΔΙΑΣ Α.Ε. εκφράζει την υποστήριξή της στην πρόσφατη δέσμευση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου, για αναθεώρηση της αναγγελθείσας τιμολογιακής πολιτικής στις χρεώσεις τους στις ηλεκτρονικές πληρωμές, ώστε οι χρήστες – πολίτες να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα και ταυτόχρονα να ωφελείται η Εθνική Οικονομία μέσω της αύξησης των ηλεκτρονικών πληρωμών που συμβάλει στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης για την πάταξη της φοροδιαφυγής που είναι το τελικό ζητούμενο.