Σεβασμιώτατος Δωρόθεος Β’

Δωρόθεος Β': Πέντε χρόνια μετά....

Δωρόθεος Β': Πέντε χρόνια μετά....

βαδίζουν προς το χειρότερο, και καθώς, όπως όλα δείχνουν, ευρισκόμεθα ενώπιον κρισίμων αποφάσεων και εξελίξεων, θεωρούμε σκόπιμη και άκρως επί

Δήλωση του Σεβασμιώτατου κ. Δωροθέου Β' για τα φορολογικά μέτρα στα νησιά

Δήλωση του Σεβασμιώτατου κ. Δωροθέου Β' για τα φορολογικά μέτρα στα νησιά

«Τα νησιά μας, ως εκ της γεωγραφικής τους θέσεως, της πολιτιστικής τους παραδόσεως και του φυσικού τους κάλλους, έχουν αναχθεί παγκοσμίως