Municipal Governance: Αλλαγές στη σύσταση Επιτροπών των Δήμων & στον αριθμό των Αντιδημάρχων

Municipal Governance / Αλλαγές στη σύσταση Επιτροπών των Δήμων & στον αριθμό των Αντιδημάρχων

Municipal Governance: Αλλαγές στη σύσταση Επιτροπών των Δήμων & στον αριθμό των Αντιδημάρχων

Municipal Governance / Αλλαγές στη σύσταση Επιτροπών των Δήμων & στον αριθμό των Αντιδημάρχων

Στο νέο ν/σ του ΥΠΕΣ για τους ΟΤΑ που είναι σε δημόσια διαβούλευση, συμπεριλήφθη άρθρο που αφορά στη σύσταση επιτροπής και στην αύξηση του αριθμού των Αντιδημάρχων.

Ειδικότερα:

Άρθρο 27 Σύσταση Επιτροπών – Αύξηση αριθμού αντιδημάρχων

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, δύναται να συστήνει επιτροπές για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ’.

Στα μέλη των επιτροπών αυτών δεν παρέχεται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση, πλην των εξόδων κίνησης που καταβάλλονται στον πρόεδρο αυτών και τα οποία ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Στις επιτροπές αυτές, στις οποίες δύνανται να συμμετέχουν και μη αιρετά μέλη, ως Πρόεδρος ορίζεται Δημοτικός Σύμβουλος ή Πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με συναφή με το αντικείμενο της Επιτροπής εμπειρία.

Ειδικά για θέματα αρμοδιοτήτων των καταργούμενων σχολικών επιτροπών συστήνονται υποχρεωτικά έως δύο (2) επιτροπές, στις οποίες μετέχει τουλάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος σχολικών μονάδων ή συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του οικείου Δήμου.

2. Για κάθε ένα νομικό πρόσωπο που καταργείται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων, που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) κατά έναν (1) στον οικείο Δήμο, εφόσον ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του καταργούμενου Νομικού Προσώπου των πέντε (5) τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€).

3. Ειδικά για τους Αντιδημάρχους της παρ. 2 δεν αυξάνεται ο αριθμός των ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών που συστήνονται σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143).