Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, με άμεση πληροφόρηση για τις δοσοληψίες κάθε ΑΦΜ, για ευκολότερο Εντοπισμό Μαύρου Χρήματος

Εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Οικονομικών σκοπεύουν να θέσουν σε εφαρμογή, μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον ευκολότερο εντοπισμό εταιρει

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, με άμεση πληροφόρηση για τις δοσοληψίες κάθε ΑΦΜ, για ευκολότερο Εντοπισμό Μαύρου Χρήματος
Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, με άμεση πληροφόρηση για τις δοσοληψίες κάθε ΑΦΜ, για ευκολότερο Εντοπισμό Μαύρου Χρήματος

Εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Οικονομικών σκοπεύουν να θέσουν σε εφαρμογή, μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον ευκολότερο εντοπισμό εταιρειών που προβαίνουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος .......

Κάθε επιχείρηση ή επαγγελματίας θα δημιουργεί  στο ηλεκτρονικό σύστημα αυτό έναν λογαριασμό με το ΑΦΜ του και θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του.

Μέσω της εφαρμογής αυτής οι εφοριακοί θα μπορούν να έχουν άμεση πληροφόρηση για τις δοσοληψίες κάθε εταιρείας.

Στόχος είναι η καταπολέμηση της διακίνησης βρώμικου χρήματος.

Όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση, οι ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο των επιχειρήσεων, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τον εντοπισμό  εγκληματιών που κρύβονται πίσω από εταιρικές δομές.

 Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η δημιουργία του μητρώου αποτελεί  μεγάλο βήμα  για να μπει ένα τέλος στο ξέπλυμα χρήματος μέσω επιχειρήσεων.

Εντός του 2021 αναμένεται η διασύνδεση των επιμέρους εθνικών Κεντρικών Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Πλατφόρμας.