New Building Regulation: Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός για δόμηση σε Ρέματα, Ανοίγματα & Κουφώματα, Πεζοδρόμια!! Ποια κτίρια εξερούνται [ΦΕΚ]

New Building Regulation: Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός για δόμηση σε Ρέματα, Θερμομονωτική Επάρκεια, Ανοίγματα & Κουφώματα, Πεζοδρόμια!! Ποια κτίρια εξερούνται [ΦΕΚ]

New Building Regulation: Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός για δόμηση σε Ρέματα, Ανοίγματα & Κουφώματα, Πεζοδρόμια!! Ποια κτίρια εξερούνται [ΦΕΚ]

New Building Regulation: Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός για δόμηση σε Ρέματα, Θερμομονωτική Επάρκεια, Ανοίγματα & Κουφώματα, Πεζοδρόμια, Περιφράγματα, Φύτευση, Αερισμό, Ράμπες και λοιπές εγκαταστάσεις!! Ποια κτίρια εξερούνται [ΦΕΚ]

Πολλοί είναι οι πολίτες που αναρωτιούνται τι επιτρέπεται από την πολεοδομική νομοθεσία για μια συγκεκριμένη εγκατάσταση ενός κτιρίου, όπως είναι τα υδραυλικά, τα ηλεκτρολογικά, οι σκάλες, η φύτευση, ο αερισμός και φωτισμός κλπ.

Αρκετά επίσης είναι και τα ερωτήματα που αφορούν πολλές φορές διενέξεις με τους συγκάτοικους ή του γείτονες όπως : Επιτρέπεται ο γείτονας να φυτεύει το δένδρο του στο όριο με τον τοίχο μου; Σε τι απόσταση πρέπει να χτιστεί ένας βόθρος; Επιτρέπεται η καμινάδα στην ταράτσα; Τι διαχωριστικό μπορεί να βάλει ο γείτονας;

Το εργαλείο που δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, ο οποίος μαζί Οικοδομικό Κανονισμό θέτουν τις απαιτήσεις για το σύνολο της κατασκευής ενός δομικού έργου π.χ. κατοικία, γραφείο, κατάστημα, ξενοδοχείο, αθλητικό κέντρο κλπ. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η χρήση του ακινήτου προκειμένου να εναρμονίζεται σε κανονικές συνθήκες συντήρησης, για μια οικονομικώς αποδεκτή διάρκεια ζωής.

Πρόσφατα τέθηκε σε εφαρμογή με την υπ’ αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 (ΦΕΚ 3985_Β / 22-06-2023) Υπουργική Απόφαση, ο νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός, που μαζί με τον Οικοδομικό Κανονισμό καθορίζουν τον τρόπο ανέγερσης κτιρίων στη χώρα.

Ο προηγούμενος Κτιριοδομικός Κανονισμός είχε εγκριθεί το 1989, αλλά υπέστη αρκετές τροποποιήσεις, ιδίως μετά την αναθεώρηση του Οικοδομικού κανονισμού το 2012.

Ποιος ελέγχει την εφαρμογή του κανονισμού ενός κτιρίου;

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι η Υπηρεσία Δόμησης. Επίσης ο κανονισμός απευθύνεται στο σύνολο του τεχνικού κόσμου της χώρας και των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αδειοδότηση και κατασκευή των πάσης φύσης τεχνικών έργων.

Πώς ταξινομούνται τα κτίρια ανάλογα με τη χρήση τους;

Α. Κατοικία (μονοκατοικίες και πολυκατοικίες)

Β. Προσωρινή διαμονή (ξενοδοχεία, ξενώνες και οικοτροφεία)

Γ. Συνάθροιση κοινού (εστιατόρια, καφενεία, συνεδριακοί χώροι, εκθέσεις, αθλητικοί χώροι, κλπ)

Δ. Εκπαίδευση (φροντιστήρια, ΙΕΚ, νηπιαγωγεία)

Ε. Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια (βρεφικοί σταθμοί, γηροκομεία, ιατρεία)

Ζ. Σωφρονισμός (φυλακές)

Η. Εμπόριο (καταστήματα, υπεραγορές, κομμωτήρια, φαρμακεία κλπ)

Θ. Γραφεία (όλες οι κατηγορίες γραφείων)

Ι. Βιομηχανία-Βιοτεχνία (ξυλουργεία, βαφεία, καθαριστήρια)

Κ. Αποθήκευση (αποθήκες αγροτικές, καταστημάτων, στάβλοι κλπ)

Λ. Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων

Μ. Λοιπές χρήσεις.

Ποιες τροποποιήσεις έγιναν με τις Νέες Προδιαγραφές Κτιριοδομικού Κανονισμού;

Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, αναδιαρθρώνεται σε πέντε ενότητες με επιμέρους άρθρα, ως προς τον Σχεδιασμό Κτιρίων, Χώρων και Εγκαταστάσεων, την Εξυπηρέτηση Χρηστών με τις Ελάχιστες Απαιτήσεις αυτών, τα Τεχνικά Συστήματα, τις Εγκαταστάσεις και τις Πιστοποιήσεις και τη Διασύνδεση των Κανονισμών.

Ειδικότερα αναφέρονται παρακάτω συνοπτικάοι κυριότερες αλλαγές και προσθήκες του κανονισμού στα άρθρα που τροποποιούνται:

  • Άρθρο 2 - Ορισμοί

Συμπεριλαμβάνονται νέοι ορισμοί για τα άτομα με αναπηρία, εμποδιζόμενα άτομα, το κέλυφος του κτιρίου, τα πεζοδρόμια, τα προκήπια και τη φύτευση. Οι παραπάνω έννοιες απαντώνται στα τροποποιημένα άρθρα του νέου κανονισμού.

  • Άρθρο 5 - Ασφάλεια

Ορίζονται τα «ψηλά κτίρια» βάσει ΝΟΚ ή και ειδικών όρων δόμησης που έχουν οριστεί με ειδικά διατάγματα, α