Σεβασμιώτατος Δωρόθεος Β': Η ιερά Εικόνα της Παναγίας Τουρλιανής δεν θα κατέλθει στη Χώρα, αλλά θα παραμείνει στο πολυαιώνιο ενδιαίτημά της στην Ανω Μερά

Προς τους ευσεβείς Μυκονίους Αγαπημένοι μου συμπατριώτες, δεδομένου ὅτι τά ἐξαγγελθέντα μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 13805/03.03.2021 Κ.Τ.Α. μέτρα προσ

Σεβασμιώτατος Δωρόθεος Β': Η ιερά Εικόνα της Παναγίας Τουρλιανής δεν θα κατέλθει στη Χώρα, αλλά θα παραμείνει στο πολυαιώνιο ενδιαίτημά της στην Ανω Μερά
Σεβασμιώτατος Δωρόθεος Β': Η ιερά Εικόνα της Παναγίας Τουρλιανής δεν θα κατέλθει στη Χώρα, αλλά θα παραμείνει στο πολυαιώνιο ενδιαίτημά της στην Ανω Μερά

Προς τους ευσεβείς Μυκονίους

Αγαπημένοι μου συμπατριώτες, δεδομένου ὅτι τά ἐξαγγελθέντα μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 13805/03.03.2021 Κ.Τ.Α. μέτρα προστασίας τῆς δημοσίας ὑγείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊού COVID-19, μεταξύ τῶν ὁποίων περιλαμβάνεται καί ἡ ἀπαγόρευση παντός εἴδους θρησκευτικῶν πομπῶν, ἰσχύουν τοὐλάχιστον μέχρι τήν Τρίτη, 16 Μαρτίου, μέ μεγάλη πιθανότητα παρατάσεώς τους, σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ἐφέτος ἡ ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας Τουρλιανῆς δέν θἀ κατέλθει στή Χώρα τῆς Μυκόνου, ἀλλά θά παραμείνει στό πολυαιώνιο ἐνδιαίτημά Της στήν Ἄνω Μερά, ὅπου θά δέχεται τίς προσευχές ὅλων μας γιά τήν ταχεία ἀπαλλαγή μας ἀπό τήν ἐνσκήψασα καί ἐπί ἕνα ἔτος μαστίζουσα τήν Πατρίδα μας και τό νησί μας πανδημία.

Με πατρικές ευχές

† Ο ΣΥΡΟΥ & ΜΤΚΟΝΟΥ ΔΩΡΟΘΕΣ Β΄