Tourism Min. Kefalogianni: Πόροι 387 εκ. για τον Τουρισμό από το Ταμείο Ανάκαμψης - Η πορεία των δράσεων [Έγγραφο]

Tourism Min. Kefalogianni / Πόροι 387 εκ. για τον Τουρισμό από το Ταμείο Ανάκαμψης - Η πορεία των δράσεων [Έγγραφο]

Tourism Min. Kefalogianni: Πόροι 387 εκ. για τον Τουρισμό από το Ταμείο Ανάκαμψης - Η πορεία των δράσεων  [Έγγραφο]

Tourism Min. Kefalogianni / Πόροι 387 εκ. για τον Τουρισμό από το Ταμείο Ανάκαμψης - Η πορεία των δράσεων - “Τρέχουν” ήδη προκηρύξεις [Έγγραφο]

Έργα ύψους 387 εκατ. ευρώ θα υλοποιήσει το Υπουργείο Τουρισμού με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους να πρέπει να επιδοθούν σε αγώνα δρόμου, καθώς οι ημερομηνίες είναι συγκεκριμένες.

Αυτό ανέφερε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα  Κεφαλογιάννη σήμερα Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, σε συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζοντας τις βασικές δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον τουρισμό.

Οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων από δυνητικούς δικαιούχους είτε «τρέχουν» ήδη, είτε πρόκειται να ανοίξουν μέχρι τα τέλη του 2023 ή το πολύ τις αρχές του 2024.

Τα έργα διαρθρώνονται σε τέσσερις άξονες:

  1. στην προώθηση της βιωσιμότητας των προορισμών μας,
  2. στη διαφοροποίηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
  3. στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τέλος
  4. στην ενίσχυση της προώθησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με νέα προσέγγιση και αξιοποίηση νέων εργαλείων. 

1. Δράση «Τουριστική ανάπτυξη»

Για την Δράση με τίτλο «Τουριστική Ανάπτυξη» έχει σημειωθεί κατά το τελευταίο δίμηνο σημαντική πρόοδος.

Ήδη το Υπουργείο έχει προχωρήσει στη δημοσίευση τεσσάρων Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από δυνητικούς δικαιούχους.

Οι προσκλήσεις αφορούν στην υποβολή αιτήσεων για ενισχύσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργων ανάπτυξης Ορεινού Τουρισμού, προσβασιμότητας σε παραλίες,  και αναβάθμισης τουριστικών λιμένων.

Επιπλέον έχει δημοσιευτεί Διακήρυξη με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου  που αφορά στη δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών.

Οι Προσκλήσεις αυτές καθώς και η Διακήρυξη των υποέργων της Δράσης, κινητοποιούν ήδη πόρους ύψους 222 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Όσον αφορά τη διακήρυξη Συμφωνίας – Πλαισίου  που αφορά στη δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

- Πρώτον το έργο που αφορά στη «Διαχείριση Προορισμών», με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ. Με το έργο αυτό είπε η Υπουργός, στοχεύουμε στην πιο αποδοτική και αποτελεσματική διακυβέρνηση των επιμέρους προορισμών της χώρας.

Δημιουργούμε τις  προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των διάφορων αρχών και συναρμόδιων φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, πρόσθεσε.

Η Συμφωνία – Πλαίσιο, προϋπολογισμού 11.160.000 έχει αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την προετοιμασία σύστασης Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών ανά την επικράτεια, και την τεχνική υποστήριξη για τη σύσταση και ενεργοποίηση των Οργανισμών αυτών και την υλοποίηση των Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Προορισμών.

Ακόμη, το πλαίσιο του έργου προβλέπεται η σύναψη δύο ακόμα συμβάσεων.

Η πρώτη Σύμβαση αφορά στη δημιουργία πλατφόρμας Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.  Με τη λειτουργία της πλατφόρμας αυτής θα διασφαλιστεί η έγκαιρη συγκέντρωση και ομοιογενής επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, για τον τουρισμό. Και συνεπώς θα ενισχυθεί σημαντικά η πληροφόρηση με στόχο την εκπόνηση νεών πολιτικών και δράσεων.

Η δεύτερη σύμβαση θα αφορά στην προώθηση και προβολή των προορισμών στους οποίους συστήνονται οι Οργανισμοί αυτοί.

Ορεινός τουρισμός

Το επόμενο υποέργο της Δράσης, με προϋπολογισμό 56 εκατομμύρια ευρώ, στοχεύει στην ανάπτυξη του Ορεινού Τουρισμού. Αποτελεί βασική επιδίωξη του Υπουργείου να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο ο τεράστιος φυσικός πλούτος και η ομορφιά των ορεινών περιοχών της χώρας μας..

Συμβάλλοντας, ταυτόχρονα, στην προσπάθειά μας για επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας πέραν των μηνών τουριστικής αιχμής.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων. Στις 25 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκαν οι σχετικές προσκλήσεις, με λήξη προθεσμίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων την 31η Μαρτίου 2024.

Προβλέπεται ακόμα στο πλαίσιο του έργου αυτού και Σύμβαση με αντικείμενο την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για τον ορεινό τουρισμό.

Τουρισμός υγείας

Περαιτέρω, ένα ακόμα έργο με προϋπολογισμό 28 εκατομμύρια ευρώ περίπου, αφορά την προώθηση του τουρισμού υγείας και ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών.

Το έργο περιλαμβάνει λοιπόν δράσεις ενισχύσεων για τη αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού. Αφορά μάλιστα λιγότερο προβεβλημένες περιοχές της χώρας, ενώ μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες διαφόρων ηλικιακών ομάδων.

Και εδώ, το σχέδιο της σχετική πρόσκλησης δυνητικών δικαιούχων βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας.

Αγροτουρισμός - Γαστρονομία

Με το τέταρτο Υποέργο της Δράσης,  το Υπουργείο στοχεύει στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας  των αγροτουριστικών και γαστρονομικών προορισμών και δραστηριοτήτων.

Κάτι που επίσης θα συμβάλει σημαντικά στη διαφοροποίηση της τουριστικής μας προσφοράς,  αλλά και στη διασύνδεση των προορισμών.

Για το σκοπό αυτό προβλέπεται αρχικά  η ανάπτυξη ενός Δικτύου Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Τουρισμού.

Πόροι 159 εκατ. ευρώ για τουριστικούς λιμένες

Το πέμπτο υποέργο της δράσης στοχεύει στην  αναβάθμιση των υποδομών των τουριστικών λιμένων ανά την επικράτεια. Στοχεύουμε εδώ στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης για θαλάσσιο τουρισμό προς τη χώρα μας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο του υπουργείου Τουρισμού που χρηματοδοτείται από πόρους του ΤΑΑ, συνολικου προϋπολογισμού 159 εκ. ευρώ.

Θεωρούμε ότι το έργο αυτό θα αλλάξει πραγματικά του όρους ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας, τόνισε η κα Κεφαλογιάννη.

Ιδιαίτερη έμφαση εδώ δίνεται στην απεξάρτηση από τον άνθρακα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότ&