Αλλαγή προθεσμίας για δήλωση Διακριτικού Τίτλου Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ρυθμίζονται κατεπείγοντα θέματα, δεδομένου ότι μετά την από 11.6.2019 διάλυση της Βουλής δεν υφίσταται δυνατ

Αλλαγή προθεσμίας για δήλωση Διακριτικού Τίτλου Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων
Αλλαγή προθεσμίας για δήλωση Διακριτικού Τίτλου Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ρυθμίζονται κατεπείγοντα θέματα, δεδομένου ότι μετά την από 11.6.2019 διάλυση της Βουλής δεν υφίσταται δυνατότητα τακτικής νομοθέτησης......

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου:

Παρατείνεται έως τις 31.12.2019 η προθεσμία για τη δήλωση του Διακριτικού Τίτλου των Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Τι ίσχυε:

Κάθε υφιστάμενη Επιχείρηση Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων υποχρεούται να δηλώσει το Διακριτικό της Τίτλο στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., έως τις 31/05/2019.