Ετικέτα: Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερισμάτα

Hotels - Accomodation
Αλλαγή προθεσμίας για δήλωση Διακριτικού Τίτλου Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων

Αλλαγή προθεσμίας για δήλωση Διακριτικού Τίτλου Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ρυθμίζονται κατεπείγοντα θέματα, δεδομένου ότι μετά την από 11.6.2019 διάλυση της Βουλής δεν υφίσταται δυνατ