Arbitrary Buildings: Πώς μειώνουμε το πρόστιμο αυθαιρέτων για την αισθητική, ενεργειακή αναβάθμιση και στατική ενίσχυσή τους

Arbitrary Buildings / Πώς μειώνουμε το πρόστιμο αυθαιρέτων για την αισθητική, ενεργειακή αναβάθμιση και στατική ενίσχυσή τους

Arbitrary Buildings: Πώς μειώνουμε το πρόστιμο αυθαιρέτων για την αισθητική, ενεργειακή αναβάθμιση και στατική ενίσχυσή τους

Arbitrary Buildings / Πώς μειώνουμε το πρόστιμο αυθαιρέτων για την αισθητική, ενεργειακή αναβάθμιση και στατική ενίσχυσή τους

Οι τελευταίοι νόμοι που αφορούν την τακτοποίηση αυθαιρέτων καθώς και η υποχρέωση για ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου πριν τη μεταβίβαση ενός ακινήτου, ανέδειξαν το μεγάλο πρόβλημα της στατικής και ενεργειακής κατάστασης των κτιρίων, αλλά και της αισθητικής υποβάθμισης ευαίσθητων οικιστικά περιοχών, λόγω αυθαιρέτων κατασκευών με υλικά που δεν είναι σύμφωνα με την μορφολογία των περιοχών, όπως είναι οι παραδοσιακοί οικισμοί.

Γι’ αυτό το λόγο, η πολιτεία δίνει κίνητρα στους ιδιοκτήτες για να προβούν στη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων και ταυτόχρονα να συμμετέχουν στην προσπάθεια για βελτίωση του κτιρίου τους.

Έτσι, οι ιδιοκτήτες μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των αυθαιρέτων τους και αντί να πληρώσουν το σύνολο του προστίμου που τους αναλογεί, να αξιοποιήσουν τα χρήματα αυτά με την αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, καθώς και με εργασίες στατικής ενίσχυσης.

Ποιες είναι εργασίες που επιδοτούνται;

A. Εργασίες προσαρμογής σε κτίρια εντός Παραδοσιακού Οικισμού ή σε Διατηρητέα Κτίρια που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017, με απαίτηση επιτροπής: το πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των δαπανών εργασιών προσαρμογής και μέχρι 50% του προστίμου.

Στη διαδικασία μείωσης εντάσσονται οι δαπάνες:

 • για αγορά υλικών/εξοπλισμού
 • για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και
 • για την αποζημίωση Ελεγκτών Δόμησης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη
 2. Απόφαση της Επιτροπής ή των Συμβουλίων
 3. Αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για τις εργασίες προσαρμογής, όπου απαιτείται
 4. Παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, περιλαμβανομένων των δελτίων αποστολής υλικών ή εξοπλισμού
 5. Βεβαίωση των Επιτροπών ή των Συμβουλίων ή πόρισμα ελεγκτή δόμησης ότι οι εργασίες προσαρμογής υλοποιήθηκαν.

B. Εργασίες Στατικής Ενίσχυσης κτιρίων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017, για την επισκευή, αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή της κατασκευής του, μετά από μελέτη και τεχνική έκθεση από αρμόδιο μηχανικό, το πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των εργασιών στατικής ενίσχυσης και μέχρι:

 • 60% του προστίμου σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3
 • 50% του προστίμου σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2
 • 30% του προστίμου σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1

Στη διαδικασία μείωσης εντάσσονται οι δαπάνες:

 • για αγορά υλικών/εξοπλισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ του ν. 4495/2017
 • για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και
 • για την αποζημίωση Ελεγκτών Δόμησης
 • αμοιβές μελετών στατικής επάρκειας και στατικής ενίσχυσης, κατά περίπτωση και με ανώτατο ποσό το 2,5% του προστίμου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του, ο αριθμός της βεβαίωσης υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017, τα στοιχεία του κτιρίου, για το οποίο αιτείται μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου, το ποσό προστίμου που έχει υπολογιστεί, το ύψος της δαπάνης για την υλοποίηση παρεμβάσεων στατικής ενίσχυσης και το ποσό που αιτείται να αφαιρεθεί.
 2. Αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή της έγκρισης εργασιών στατικής ενίσχυσης του κτιρίου όπως αυτή ορίζε­ται στην παράγραφο 5 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017.
 3. Παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, περιλαμβανομένων των δελτίων αποστολής υλικών ή εξοπλισμού.
 4. Αντίγραφο της τεχνικής έκθεσης στατικού ελέγχου ή μελέτης στατικής επάρκειας, εάν αυτή είναι υποχρεωτική.
 5. Πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που βεβαιώνει την ορθή εκτέλεση των εργασιών που προβλεπόταν στην εκδοθείσα άδεια στατικής ενίσχυσης.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με την οποία δηλώνει ότι υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα στοιχεία των οποίων είναι αληθή, ότι όλα τα παραστατικά δαπα­νών που υποβάλλει εκδόθηκαν για την αγορά υλικών/εξοπλισμού, την εκτέλεση εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για τη στατική ενίσχυση του κτιρίου που αναφέρει η αίτησή του, καθώς επίσης και ότ&io