Confiscation of money: Ποιες καταθέσεις και επιδόματα γλυτώνουν τις κατασχέσεις!! Η κίνηση ματ για όσους έχουν χρέη στο Δημόσιο!!

Confiscation of money / Ποιες καταθέσεις και επιδόματα γλυτώνουν τις κατασχέσεις!! Η κίνηση ματ για όσους έχουν χρέη στο Δημόσιο!!

Confiscation of money: Ποιες καταθέσεις και επιδόματα γλυτώνουν τις κατασχέσεις!! Η κίνηση ματ για όσους έχουν χρέη στο Δημόσιο!!

Confiscation of money: Ποιες καταθέσεις και επιδόματα γλυτώνουν τις κατασχέσεις!! Η κίνηση ματ για όσους έχουν χρέη στο Δημόσιο!!

Πάνω από 2 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα απειλούνται με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων, κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.

Κατασχέσεις καταθέσεων για χρέη άνω των 50 ευρώ προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με τα αναγκαστικά μέτρα να είναι αντίστοιχα των οφειλόμενων ποσών.

Τι ισχύει με τις κατασχέσεις μισθών

Σε ότι αφορά στις κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και επιδομάτων προβλέπονται συγκεκριμένα όρια:

  • Δεν επιβάλλεται κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς την Εφορία που υπολείπονται του συνολικού ποσού ύψους πενήντα (50) ευρώ, αλλά εφόσον επιβληθεί, το ποσό δεν επιστρέφεται. Προφανώς οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών επιβάλλονται για ποσά από 51 ευρώ και πάνω.
  • Δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων, καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, εφόσον το συνολικό ύψος του χρέους υπολείπεται των πεντακοσίων (500) ευρώ. Οι κατασχέσεις κινητών και ακινήτων επιβάλλονται για χρέη άνω των 500 ευρώ.

Για οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των 70.000 ευρώ, οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών γίνονται αυθημερόν με ένα e-mail.

Πιο αναλυτικά, ο ΚΕΔΕ προβλέπει πως ο Διοικητής της ΑΑΔΕ μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ. Τα ανωτέρω ιδρύματα υποχρεούνται να προβαίνουν αυθημερόν στις ενέργειες που απαιτούνται για τη δέσμευση των χρημάτων, που βρίσκονται ή κατατίθενται στους λογαριασμούς των οφειλετών, μέχρι του ύψους της συνολικής οφειλής.

Μετά τη δέσμευση και εντός δύο (2) ημερών, ενημερώνεται για το ύψος του δεσμευθέντος ποσού η ΑΑΔΕ, η οποία οφείλει να επιβάλει κατάσχεση, το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενημερωτικής απάντησης, άλλως το πιστωτικό ίδρυμα προβαίνει στην άμεση άρση της επιβληθείσας δέσμευσης.

Τι ισχύει με τις κατασχέσεις από λογαριασμούς

Για οφειλές άνω των 50 ευρώ προς το Δημόσιο, η Εφορία έχει το δικαίωμα να κατασχέσει από τους λογαριασμούς μισθοδοσίας (οι οποίοι βέβαια έχουν ήδη δηλωθεί στην ΑΑΔΕ), τα ακόλουθα ποσά:

  • Από ποσά μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων άνω των 1.000 ευρώ και έως 1.500 ευρώ το μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσοστού 50% επί του τμήματος πάνω από τα 1.000 ευρώ και μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ για ποσά άνω των 1.500 ευρώ τον μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ.
  • Το 50% οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος καταβάλλεται περιοδικά στον οφειλέτη, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ.
  • Το 1/5 των καταβαλλόμενων ημερομισθίων.
  • Το 1/2 του εφάπαξ που καταβάλλεται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή το επάγγελμα.
  • Έως και το 100% των ενοικίων των οποίων επίκειται η είσπραξη, εφόσον ο οφειλέτης δικαιούται να λαμβάνει τέτοια εισοδήματα.
  • Έως και το 100% των πάσης φύσεως εισπράξεων από πώληση προϊόντων ή οποιωνδήποτε άλλων πραγμάτων (π.χ. ακινήτων, ΙΧ, σκαφών, κ.λπ.).
Ποια χρήματα είνα ακατάσχετα: Η κίνηση «ματ» για όσους έχουν χρεη

Οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Το μέτρο εφαρμόζεται εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονική δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα της φορολογικής διοίκησης με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός.

Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός ως ακατάσχετος. Ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να δηλωθεί ως ακατάσχετος τόσο στην AAΔΕ όσο και στην τράπεζα - προκειμένου να ισχύει η προστασία.

Προσοχή!! Σε περίπτωση ύπαρξης κοινού λογαριασμού, το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ ισχύει για τον καθένα από τους συνδικαιούχους, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι συνδικαιούχοι έχουν δηλώσει τον λογαριασμό ως ακατάσχετο.Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν με κατάσχεση ποσών ακόμα και κάτω από το ακατάσχετο όριο, αφού το ποσό που υπάρχει στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό ανήκει στους δικαιούχους κατά ίσα μέρη. Δηλαδή αν σε έναν λογαριασμό κατατίθεται το ποσό της σύνταξης π.χ. 1.000 ευρώ και ο συνδικαιούχος του ίδιου λογαριασμού είναι οφειλέτης του Δημοσίου και δεν έχει δηλώσει τον συγκεκριμένο λογαριασμό ως ακατάσχετο, η τράπεζα μπορεί να δεσμεύσει ποσό 500 ευρώ δηλαδή ποσό κάτω του ακατάσχετου ορίου.

Από τις κατασ&ch