Διαβεβαιώσεις σε Δήμαρχο Τήνου για υλοποίηση των έργων βελτίωσης ύδρευσης και ανακαίνισης του cine “Αιολίς”

Συνάντηση εργασίας είχε σήμερα ο Δήμαρχος Τήνου, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Κυκλάδων κ. Φίλιππο Φόρτωμα, με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη

Διαβεβαιώσεις σε Δήμαρχο Τήνου για υλοποίηση των έργων βελτίωσης ύδρευσης και ανακαίνισης του cine “Αιολίς”
Διαβεβαιώσεις σε Δήμαρχο Τήνου για υλοποίηση των έργων βελτίωσης ύδρευσης και ανακαίνισης του cine “Αιολίς”

Συνάντηση εργασίας είχε σήμερα ο Δήμαρχος Τήνου, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Κυκλάδων κ. Φίλιππο Φόρτωμα, με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο για μείζονα θέματα του Δήμου Τήνου (Παρών στη συνάντηση ήταν και ο συνεργάτης του Υπουργού Γ. Σωτηροπούλος) ..........

Ο Υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε τον Δήμαρχο για το νέο πρόγραμμα, σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων των Ο.Τ.Α. και διαβεβαίωσε ότι παρότι είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” έργα ύψους 1,25 δις. ευρώ με εξασφαλισμένους πόρους μόλις 134 εκ. ευρώ, εντούτοις, θα διασφαλιστεί η υλοποίηση των κρίσιμων για τον Δήμου Τήνου έργων βελτίωσης ύδρευσης. Επιπλέον, υποσχέθηκε ότι θα ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα και η ανακαίνιση του σινέ “Αιολίς”.