Illegal construction: Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων Τουριστικών Επενδύσεων σε ρέματα, με Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Illegal construction / Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων Τουριστικών Επενδύσεων σε ρέματα, με Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Illegal construction: Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων Τουριστικών Επενδύσεων σε ρέματα, με Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Illegal construction / Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων Τουριστικών Επενδύσεων σε ρέματα, με Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος - Στα σκαριά «μπόνους» για επενδύσεις σε εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία

Τη δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαίρετων έργων που έχουν υλοποιήσει τουριστικές επιχειρήσεις σε κοίτη ρέματος θα προβλέπει ρύθμιση η οποία έχει περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) το οποίο σύμφωνα με τα όσα ανέφερε τη Δευτέρα ο υπουργός κ. Θόδωρος Σκυλακάκης αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, στο σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνονται και διατάξεις που θα δίνουν κίνητρα για να ξαναζωντανέψουν παλιά ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά καταλύματα τα οποία είχαν λειτουργήσει για τουλάχιστον μια δεκαετία και έχουν εγκαταλειφθεί για περισσότερα από 15 χρόνια.

Σε κοίτη ρέματος

Ειδικότερα, ως προς τις αυθαιρεσίες σε κοίτη ρεύματος η νέα νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ θα προβλέπει ότι ο ιδιοκτήτης της τουριστικής επιχείρησης θα έχει περιθώριο ενός έτους προκειμένου να τεκμηριώσει στην Περιφέρεια την παροχετευτικότητα της ροής υδάτων στη νέα κοίτη.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα ρύθμιση θα αφορά στα μικρά υδατορέματα στην κοίτη των οποίων έχουν ανεγερθεί ή κατασκευασθεί τουριστικές εγκαταστάσεις ή συνοδά έργα τους, με οικοδομική άδεια ή με άλλες διοικητικές πράξεις, οι οποίες είχαν εκδοθεί πριν τον νόμο 880/1979 που ρυθμίζει διάφορα πολεοδομικά θέματα.

Επίσης, η ρύθμιση θα εξειδικεύει, έτι περαιτέρω, στα ρέματα των οποίων η κοίτη έχει αντικατασταθεί με ανοιχτή ή κλειστή διατομή, στην ίδια ή άλλη θέση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για τη συνέχιση της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, θα οφείλει εντός ενός έτους από την ψήφιση της νέας ρύθμισης να προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας:

  1.  οικοδομική άδεια ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο χρόνος κατασκευής της τουριστικής εγκαταστάσεως ή του συνοδού αυτής έργου,
  2.  αεροφωτογραφίες συνοδευόμενες από έκθεση φωτοερμηνείας ή από άλλο δημόσιο έγγραφο, από την οποία να προκύπτει η παλαιά κοίτη του ρέματος και
  3. υδρολογική και υδραυλική μελέτη εγκεκριμένη από την οικεία Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, βάσει της οποίας να τεκμηριώνεται η παροχετευτικότητα της ροής των υδάτων από τη νέα κοίτη. Σε περίπτωση που δεν τεκμηριώνεται, η μελέτη θα απορρίπτεται και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία εκτέλεσης έργων διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας.

Για την έκδοση αδειών δόμησης επεκτάσεων ή επισκευών των τουριστικών εγκαταστάσεων, ως οριογραμμή ρέματος θα λαμβάνεται εκείνη που θα προσδιορίζεται από την εγκεκριμένη υδραυλική μελέτη.

Το τμήμα της κοίτης που δεν θα περιλαμβάνεται εντός των ορίων του διευθετημένου ρέματος -είτε με εκτροπή του, είτε με υποκατάστασή του με κλειστό ή ανοιχτό τεχνικό έργο στην ίδια ή διαφορετική θέση- θα προσμετράται στην αρτιότητα της ιδιοκτησίας.

Πώς θα ξανανοίξουν εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία

Παράλληλα, με νέες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου θα προβλεφθούν κίνητρα για την επαναλειτουργία, τον εκσυγχρονισμό και την επανάχρηση τουριστικών καταλυμάτων τα οποία έχουν παύσει να λειτουργούν αδιαλείπτως για χρονικό διάστημα το οποίο υπερβαίνει τα 15 έτη.

Ουσιαστικά θα αφορά ξενοδοχεία, camping, ξενώνες φιλοξενίας νέων, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, condohotels και μικτά τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία σε συνδυασμό με επιπλωμένες κατοικίες).

Για τις συγκεκριμένες εγκαταλελειμμένες τουριστικές υποδομές θα δοθεί η δυνατότητα επαναλειτουργίας τους, κατόπιν υποβολής αίτησης στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδότησης (ΔΑΟΚΑ) του ΥΠΕΝ, η οποία θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Αναλυτική τεχνική τεκμηρίωση των ωφελειών οι οποίες προκύπτουν για το περιβάλλον, την τοπική ή εθνική οικονομία και την κοινωνική συνοχή από την άμεση επαναλειτουργία ή εκσυγχρονισμό και επανάχρηση του τουριστικού καταλύματος, καθώς και την αποφυγή της κατεδάφισής του ή της περαιτέρω εγκατάλειψης και απαξίωσής του.
  2. Φάκελο με το αδειοδοτικό ιστορικό του καταλύματος, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ανεγερθεί με βάση νόμιμη οικοδομική άδεια ή, τουλάχιστον, στην περίπτωση που ήταν αυθαίρετο, έχει νομιμοποιηθεί με υπαγωγή στον νόμο 4495/2017 (Α’ 167) περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών. Στο ιστορικό θα περιλαμβάνεται και καταγραφή της περιόδου λειτουργίας του καταλύματος η οποία δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από δέκα έτη.
  3. Αναλυτική περιγραφή του σχεδίου επαναλειτουργίας και των προβλεπόμ&epsi