Investments: Σε δημόσια διαβούλευση το Σ/Ν για τις Ιδιωτικές και Στρατηγικές Επενδύσεις - Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας!! [Το Σχέδιο Νόμου]

Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την επιτάχυνση των διαδικασιών στις Ιδιωτικές και Στρατηγικές Επενδύσεις - Άρθρο 5: Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας!!

Investments: Σε δημόσια διαβούλευση το Σ/Ν για τις Ιδιωτικές και Στρατηγικές Επενδύσεις - Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας!! [Το Σχέδιο Νόμου]

Εισάγεται από 26 Αυγούστου 2021, σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον τίτλο «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις».

Με το ως άνω σχέδιο νόμου επιδιώκεται η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας, μέσω βελτιωτικών ρυθμίσεων που διασφαλίζουν την επιτάχυνση κι ευελιξία των προβλεπόμενων για τις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις διοικητικών διαδικασιών καθώς και την ασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές μέσω της ενοποίησης των διατάξεων περί στρατηγικών επενδύσεων.

Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Νόμου:

Το Μέρος Α’ του νομοσχεδίου

Το Μέρος Α’ του νομοσχεδίου περιλαμβάνει την ενοποίηση των διατάξεων των δύο βασικών μέχρι σήμερα νομοθετημάτων περί στρατηγικών επενδύσεων, του ν. 4608/2019 (Α’ 66) και του ν. 3894/2010 (Α’ 204). Με την ενοποίηση των ως άνω διατάξεων των δύο νόμων, του ν. 4608/2019 (Α’ 66) και του ν. 3894/2010 (Α’ 204) σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο διασφαλίζεται η απαραίτητη σαφήνεια περί του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί στρατηγικών επενδύσεων κι αίρεται η παράλληλη ισχύς των δύο ως άνω νομοθετημάτων, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις, προέβλεπαν διαφορετική ρύθμιση επί των ιδίων ζητημάτων προκαλώντας σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές. Οι βασικές τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων περιλαμβάνουν νέες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων, που προωθούν σύγχρονους τομείς της οικονομίας, την εισαγωγή κεφαλαιακών κινήτρων πέραν των προβλεπόμενων φορολογικών σε ειδικές κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων καθώς και ειδικές προβλέψεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης κι ελέγχου υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων.

Στο Μέρος Α’ του νομοσχεδίου και στο Άρθρο 5

Άρθρο 5
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

  1. Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επιτρέπεται η παραχώρηση στον φορέα της επένδυσης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα. Ο φορέας της επένδυσης κατά την υποβολή του επενδυτικού του φακέλου στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15, αιτείται την παραχώρηση του δικαιώματος της παρούσας.

  2. Για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, για τις οποίες δεν καταρτίζεται επενδυτικό σχέδιο της παρ. 1 του άρθρου 10, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 14 και 14Α του ν. 3986/2011 (Α’ 152) περί παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου σχετικά με την έκδοση της απόφασης παραχώρησης υποβάλλεται αίτηση του φορέα της επένδυσης στην κατά τόπον αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία συνοδεύεται:

 α) αν πρόκειται για παραχώρηση απλής χρήσης, από την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) σχετικά με την ένταξη της επένδυσης στη διαδικασία  Στρατηγικών Επενδύσεων του άρθρου 14 ή

 β) αν πρόκειται για παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων, από την απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων του άρθρου 3 για τις αιτούμενες επεμβάσεις στον αιγιαλό, την κοινόχρηστη παραλία, τη θάλασσα και τον πυθμένα αυτής, καθώς και από την οριστική μελέτη των έργων με τα ακριβή όρια του ζητούμενου προς παραχώρηση χώρου. 

  1. Για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, για τις οποίες καταρτίζεται επενδυτικό σχέδιο της παρ. 1 του άρθρου 10, η παραχώρηση στον φορέα της επένδυσης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα επιτρέπεται μετά από την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του άρθρου 10 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, που καθορίζονται σε αυτά.
  1. Για τη χρήση του αιγιαλού σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα της παρ. 3 εκδίδεται κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού μετά από γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και αφού προηγηθεί η κατά το δυνατόν ευρύτερη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους όρους παραχώρησης με ελάχιστη χρονική διάρκεια αυτής τις επτά (7) ημέρες. Η ως άνω απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει και απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των Στρατηγικών Επενδύσεων, καθορίζει τους λοιπούς όρους της παραχώρησης και τεκμηριώνει τους λόγους, για τους οποίους η παραχώρηση αυτή θεωρείται δημόσιας ωφέλειας βάσει των αναφερομένων στο άρθρο 1.
  1. Τα ακίνητα, που δημιουργούνται από τη μετατόπιση προς τη θάλασσα του ορίου του αιγιαλού, λόγω κατασκευής ή επέκτασης των έργων ή προσχώσεων, καταγράφονται ως δημόσια κτήματα και περιέρχονται στην ιδιοκτησία του ελληνικού Δημοσίου, μπορεί δε να παραχωρούνται κατά χρήση ή να εκμισθώνονται στον κύριο του έργου των Στρατηγικών Επενδύσεων. Το αντάλλαγμα χρήσης και το μίσθωμα καθορίζονται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής.
  2. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο χρήση των εκτάσεων, που παραχωρούνται ή εκμισθώνονται κατά την παρ. 4 από τρίτους, απαγορεύεται, εφόσον παρεμποδίζει την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η παραχώρηση

Το Μέρος Β’ του νομοσχεδίου

Το Μέρος Β’ του νομοσχεδίου αναφέρεται στις ιδιωτικές επενδύσεις του ν. 4399/2016 (Α’ 117) και περιλαμβάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις με στόχο την περαιτέρω ελκυστικότητα των καθεστώτων ενισχύσεων του νόμου 4399/2016 (Α’ 117), με την εισαγωγή νέου καθεστώτος μεταποιητικών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της βιομηχανίας και αναμορφώνονται τα καθεστώτα επενδύσεων μείζονος μεγέθους και των ενισχύσεων καινοτομικού χαρακτήρα ενώ προστίθενται νέες επιλέξιμες δραστηριότητες. Εισάγονται ουσιαστικές βελτιωτικές ρυθμίσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου επενδύσεων, προκειμένου να καταστούν ταχύτερες και αποτελεσματικές, διευρύνοντας τους φορείς προέλευσης των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης και εμπλέκοντας περισσότερο πιστοποιημένους ελεγκτές, οι οποίοι προέρχονται από την ιδιωτική οικονομία. Επιπλέον, εισάγεται χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προς ένταξη επενδυτικών σχεδίων καθώς και για την ολοκλήρωση του ελέγχου πιστοποίησης της υλοποίησής τους. Η εισαγωγή των ως άνω χρονικών ορίων θα μειώσει σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο αξιολόγησης κι ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου. Προτείνονται ρυθμίσεις, που διασφαλίζουν μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα κατά την υλοποίηση και ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων και θεσπίζεται ειδική αντιμετώπιση επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές απολιγνιτοποίησης.

Επιπλέον, στο Μέρος Β’ εισάγονται τροποποιήσεις του ΑΝ 89/1967, που επιλύουν τις εντοπισθείσες καθυστερήσεις σε επίπεδο αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς του ΑΝ 89/1967 και την ανάγκη απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καλεί όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, ιδιωτικού, δημοσίου κι ευρύτερου δημοσίου τομέα, το αντικείμενο δραστηριότητας και ο σκοπός των οποίων σχετίζεται με τις ιδιωτικές και τις στρατηγικές επενδύσεις καθώς, επίσης, και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων κι αναμένει τις σχετικές εισηγήσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 9/9/2021 και ώρα 22:00.

Η Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις»:

ΕΔΩ

Δείτε το προς διαβούλευσιν Σχέδιο Νόμου στο παρακάτω Αρχείο

Αρχεία