Local Gov: Περιφερειάρχης παραπέμπεται στο Πειθαρχικό για απευθείας αναθέσεις

Local Gov / Την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου έχουν κληθεί προκειμένου να συζητηθούν οι υποθέσεις τους ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 234 παρ. 2 του Ν. 3852/2012, όπως αναφέρει η σχετική κλήση, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υπόθεση των απευθείας αναθέσεων δικηγορικών υποθέσεων της Περιφέρειας, σε συγκεκριμένους νομικούς, παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια διέθετε δικηγόρους με τους οποίους συνεργαζόταν σε τακτική βάση.

Local Gov: Περιφερειάρχης παραπέμπεται στο Πειθαρχικό για απευθείας αναθέσεις

Την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου έχουν κληθεί προκειμένου να συζητηθούν οι υποθέσεις τους ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 234 παρ. 2 του Ν. 3852/2012, όπως αναφέρει η σχετική κλήση, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υπόθεση των απευθείας αναθέσεων δικηγορικών υποθέσεων της Περιφέρειας, σε συγκεκριμένους νομικούς, παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια διέθετε δικηγόρους με τους οποίους συνεργαζόταν σε τακτική βάση.

Η υπόθεση του Πειθαρχικού στο οποίο παραπέμπθηκε πρώτος από όλους ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλ. Καχριμάνης είχε προκαλέσει πολιτική αίσθηση, όταν είχε ληφθεί η σχετική απόφαση από τον πρώην Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας Β. Μιχελάκη και η ιστορία παίρνει το δρόμο της, με την αγωνία για την εξέλιξή της να αφορά πρωτίστως τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, για το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε βάρος του, όπως αργία από το αξίωμα, έκπτωση κτλ.

Ο λόγος που ο κ. Μιχελάκης οδηγήθηκε στην απόφασή του ήταν τα δημοσιεύματα και η καταγγελία της κ. Ελένης Καραπάνου (Τύπος Ηπείρου) για τις επί σειρά ετών απευθείας αναθέσεις στη δικηγόρο των Αθηνών κ. Γεωργία Τατάγια, οι οποίες (και κατά το παραπεμπτικό) δεν χαρακτηρίζονταν από κανένα στοιχείο νομιμότητας, με κυρίαρχο ότι η Περιφέρεια έχει δικηγόρο και οργανωμένη νομική υπηρεσία.

Η παραπομπή είχε γίνει τον Μάιο του 2022 και φτάνει στο Πειθαρχικό σχεδόν μετά από ενάμισι χρόνο.

Πριν από λίγες μέρες κ αι ενώ ακόμη δεν ήταν γνωστή η σύγκληση του Πειθαρχικού, η Περιφέρεια Ηπείρου είχε προχωρήσει στην έκδοση γραπτής ανακοίνωσης με την οποία έκανε λόγο για παραπομπή άνευ αντικειμένου.

Ανέφερε συγκεκριμένα η ανακοίνωση της Περιφέρειας πως “πρόκειται για μια ‘παραπομπή’ άνευ αντικειμένου, καθώς δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από το Νόμο (ν. 3852/2010) διαδικασία, με αποτέλεσμα ακόμη και αν συγκληθεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο να μην έχει αντικείμενο να κρίνει. Ειδικότερα, ο νόμος προβλέπει ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκαλείται προκειμένου να κρίνει επί της πρότασης του Συντονιστή για την ποινή. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση στο παραπεμπτήριο έγγραφο του κ. Β. Μιχελάκη δεν περιλαμβάνεται καμία πρόταση ούτε ποινή!”.

Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Εφετών, Αλέξανδρος Παλούκης που υπογράφει τις σχετικές κλήσεις προς τα μέλη της απερχόμενης Οικονομικής Επιτροπής, ζητά από τους παραπεμπόμενους να προσέλθουν στο γραφείο του Προέδρου Εφετών Ιωαννίνων (Δικαστικό Μέγαρο, 3ος όροφος, Γρφ.11).

Η κλήση ορίζει πως σύμφωνα με το άρθρο 234 παρ. 3 του Ν. 3852/2102 οι παραπεμπόμενοι μπορούν να εμφανιστούν αυτοπροσώπως, καθώς και με πληρεξούσιο δικηγόρο ή να εκπροσωπηθούν από πληρεξούσιο δικηγόρο και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου για το θέμα της παραπομπής:

Προεκλογικά ανακινήθηκε εκ νέου το ζήτημα της παραπομπής του Περιφερειάρχη και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, με απόφαση του απελθόντος Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Β. Μιχελάκη.

Ο Περιφερειάρχης απέφυγε τότε  να τοποθετηθεί, καθώς ήταν πρόδηλος ο σκοπός όσων το επανάφεραν με «καταγγελτικό» τρόπο στη δημοσιότητα.

Ωστόσο μετά την ολοκλήρωση των εκλογών και για να μη αιωρούνται  απορίες και ερωτηματικά επισημαίνονται  τα εξής:

    Η απόφαση του πρώην Συντονιστή υποκινήθηκε  από δημοσιεύματα και αναφορά εκπροσώπου περιοδικού εντύπου για απευθείας αναθέσεις νομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας (κυρίως στα Ανώτατα Ακυρωτικά της χώρας).
    Η Περιφέρεια Ηπείρου  είχε τότε τοποθετηθεί ενημερώνοντας την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ότι οι νομικές υπηρεσίες εκ του νόμου (άρθρο 10 ν. 4412/2016), σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 2014/24ΕΕ άρθρο 10), ανατίθενται απευθείας από όλους τους δημόσιους οργανισμούς, όπως έχει κριθεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (υπόθεση C-264/2018).
    Παρά ταύτα,  ο τότε Συντονιστής παρέπεμψε στο ζήτημα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ωστόσο πρόκειται για μια ‘παραπομπή’  άνευ αντικειμένου, καθώς δεν  έχει τηρηθεί η  προβλεπόμενη από το Νόμο (ν. 3852/2010) διαδικασία, με αποτέλεσμα ακόμη και αν συγκληθεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο να μην έχει αντικείμενο να κρίνει. Ειδικότερα, ο νόμος προβλέπει  ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκαλείται προκειμένου να κρίνει επί της πρότασης του Συντονιστή για την ποινή. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση στο παραπεμπτήριο έγγραφο του κ. Β. Μιχελάκη δεν περιλαμβάνεται καμία πρόταση ούτε ποινή!
    Με δεδομένο ότι για την απευθείας ανάθεση νομικών υπηρεσιών δεν υπάρχει ούτε ουσιαστικό, ούτε τυπικό κώλυμα, η απόφαση του τότε Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να εξηγηθεί μόνο με πολιτικά κριτήρια, ενδεχομένως και υπό το πρίσμα των πιέσεων που υφίστατο και οι οποίες έπαυσαν «αυτόματα» με την «παραπομπή» της υπόθεσης στο Πειθαρχικό.
    Οι πολίτες μπορούν να κρίνουν..