Local Gov: Οι Σύμβουλοι Δημάρχων θα συντάσσουν τα Έγγραφα - Εντάλματα, των Οικονομικών Υπηρεσιών [Έγγραφο]

Local Gov / Το απόλυτο... μπάχαλο!! Οι Σύμβουλοι Δημάρχων θα συντάσσουν τα Έγγραφα - Εντάλματα, των Οικονομικών Υπηρεσιών [Έγγραφο]

Local Gov: Οι Σύμβουλοι Δημάρχων θα συντάσσουν τα Έγγραφα - Εντάλματα, των Οικονομικών Υπηρεσιών [Έγγραφο]
i-card

Στην πλήρη παράκαμψη των οικονομικών υπηρεσιών των δήμων, οδηγεί η νέα νομοθετική ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση και ψηφίζεται εντός της εβδομάδας στη βουλή.
 
Υποτίθεται ότι μ' αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται η δραματική υποστελέχωση των υπηρεσιών, με την άρνηση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού.

Πιο συγκεκριμένα με το Άρθρο 60 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών», που ψηφίζεται μεθαύριο Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής, θεσπίζεται δυνατότητα των Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών των Δημάρχων «να συντάσσουν σχέδια αποφάσεων αναθέσεων, συμβάσεων και ενταλμάτων για τις Οικονομικές Υπηρεσίες».
 
Υπενθυμίζεται ότι ήδη η κυβέρνηση της Ν.Δ. είχε νομοθετήσει το αρ.39 του ν.4735/2020, με το οποίο άνοιγε το δρόμο και όριζε πως και οι Σύμβουλοι των Δημάρχων μπορούν να συντάσσουν «μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου», ενώ τώρα με το άρθρο 60 του παραπάνω νομοσχεδίου δύναται «να συντάσσουν σχέδια αποφάσεων αναθέσεων, συμβάσεων και ενταλμάτων για τις Οικονομικές Υπηρεσίες».
 
Έτσι το άρθρο το αρ.39 του ν.4735/2020, μετά την ψήφιση του άρθρου 60 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 60

Ενίσχυση καθηκόντων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των δήμων – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 163 ν. 3584/2007

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [(ν. 3584/2007 (Α’ 143)] τροποποιείται με την προσθήκη της δυνατότητας των ειδικών συμβούλων, ειδικών και επιστημονικών συνεργατών να συντάσσουν αναθέσεις, συμβάσεις και εντάλματα για τις Οικονομικές Υπηρεσίες και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:
 
«7. Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας, με ανάλογη εφαρμογή της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114). Υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας του Δήμου, οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα, μπορούν να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου, καθώς και σχέδια αποφάσεων αναθέσεων, συμβάσεων και ενταλμάτων για τις Οικονομικές Υπηρεσίες».

Δείτε στο ακόλουθο αρχείο την Τροπολογία του άρθρου 60, στην σελίδα 63:

Αρχεία