MyAuto: SMS ή Email - Τελεσίγραφο για ληγμένη ασφάλεια και ΚΤΕΟ!! Πώς θα λειτουργεί η ψηφιακή μεταβίβαση αυτοκινήτων!!

MyAuto / SMS ή Email - Τελεσίγραφο για ληγμένη ασφάλεια και ΚΤΕΟ!! Πώς θα λειτουργεί η ψηφιακή μεταβίβαση αυτοκινήτων!!

MyAuto: SMS ή Email - Τελεσίγραφο για ληγμένη ασφάλεια και ΚΤΕΟ!! Πώς θα λειτουργεί η ψηφιακή μεταβίβαση αυτοκινήτων!!
i-card

Μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό ή στο email θα προειδοποιούνται οι παραβάτες, ιδιοκτήτες οχημάτων που τα κινούν παράνομα - Ποδαρικό για το MyAuto!! Τι είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος αυτοκινήτου - Πώς θα λειτουργεί η ψηφιακή μεταβίβαση αυτοκινήτων

Έως και 300.000 λιγότερες επισκέψεις στις αρμόδιες υπηρεσίες, ταχύτερη εξυπηρέτηση και ενίσχυση της διαφάνειας υπόσχεται η ψηφιακή μεταβίβαση οχημάτων, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από το βράδυ της Πέμπτης και μέσα σε λίγες ώρες χρησιμοποιήθηκε ήδη από τους πρώτους χρήστες.

Όλες οι πληροφορίες γύρω από το όχημα θα αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με αποτέλεσμα να καταργείται η ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών, όπως τα:

 • Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)
 • Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις/αιτήσεις

Η νέα διαδικασία παρουσιάστηκε την Παρασκευή από τις ηγεσίες των υπουργείων Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που από κοινού ανακοίνωσαν και την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MyAuto, του ηλεκτρονικού φακέλου κάθε οχήματος, στην οποία ο πολίτης μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να έχει πρόσβαση στο σύνολο της πληροφορίας γύρω από το όχημά του σε πραγματικό χρόνο.

Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων

Ψηφιακή γίνεται πλέον η διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων που σχεδίασαν και υλοποίησαν τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται μέσω του drivers-vehicles.services.gov.gr με ελάχιστες ενέργειες από πλευράς τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή και αρχικά αφορά τα επιβατικά και Δίκυκλα Ι.Χ. οχήματα των οποίων η κυριότητα ανήκει αποκλειστικά (100%), σε ένα φυσικό πρόσωπο και πρόκειται να μεταβιβαστούν κατά 100% σε άλλο φυσικό πρόσωπο.

Τα πλεονεκτήματα της νέας διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

 1. Αυτοματοποιείται ο έλεγχος των προϋποθέσεων μεταβίβασης
 2. Καταργείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών
 3. Καθιερώνεται η ψηφιακή βεβαίωση, με την οποίο ο αγοραστής μπορεί να ασφαλίσει άμεσα το όχημα
 4. Ο πωλητής αποδεσμεύεται από την υποχρέωση επίσκεψης στην υπηρεσία
 5. Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ελέγχου της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο
 6. Ενισχύεται η διαφάνεια, και εξασφαλίζεται η πρόσβαση του αγοραστή σε όλα τα στοιχεία του προς πώληση οχήματος (αριθμός πλαισίου, ημερομηνία πρώτης άδειας, ημερομηνία εισαγωγής στη χώρα).

Η νέα διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση drivers-vehicles.services.gov.gr/content/manual-mv.pdf. Επιγραμματικά, ο πωλητής:

 • Εισέρχεται στο drivers-vehicles.services.gov.gr με δύο επίπεδα ταυτοποίησης, δηλαδή αρχικά με τους κωδικούς του στο Taxisnet, και κατόπιν με κωδικό μιας χρήσης (OTP – One Time Password), ο οποίος αποστέλλεται στον πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου που ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).
 • Επιλέγει το όχημα που επιθυμεί να μεταβιβάσει και την υπηρεσία Μεταφορών που θα διεκπεραιώσει τη διαδικασία και
 • εισάγει το ΑΦΜ του υποψήφιου αγοραστή.

Αμέσως μετά, η πλατφόρμα θα αποστέλλει ειδοποίηση με SMS και email στον αγοραστή. Αφού ο τελευταίος ταυτοποιηθεί στην πλατφόρμα και αποδεχτεί τη συναλλαγή, η μεταβίβαση θα ολοκληρώνεται, με τον πωλητή να λαμβάνει σχετική ειδοποίηση.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αίτησης, ο αγοραστής θα εκδίδει ψηφιακά, μέσω του gov.gr, βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος. Με τη συγκεκριμένη βεβαίωση, θα μπορεί να ασφαλίζει και να κυκλοφορεί εντός της Ελληνικής επικράτειας το υπό μεταβίβαση όχημα για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών. Η βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος θα αναρτάται και στις προσωπικές θυρίδες (my.gov.gr) του αγοραστή και του πωλητή.

Μόλις η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών εκδώσει τη νέα άδεια κυκλοφορίας, ο αγοραστής θα ειδοποιείται για να την παραλάβει, προσκομίζοντας το αποδεικτικό εξόφλησης των τελών αδείας και μεταβίβασης του οχήματος.

MyAuto

Το MyAuto αποτελεί τον ηλεκτρονικό φάκελο κάθε οχήματός. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο πολίτης μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να έχει πρόσβαση στο σύνολο της πληροφορίας γύρω από το όχημά του. Είναι η πρώτη φορά που οι πολίτες μπορούν να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το όχημά τους χωρίς πολλαπλές και χρονοβόρες επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες.

Μέσω του MyAuto, οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλα εκείνα τα στοιχεία του οχήματός τους, όπως αυτά τηρούνται σε μητρώα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Τα στοιχεία ομαδοποιούνται σε κατηγορίες βάσει των μητρώων από τα οποία αντλούνται. Οι πληροφορίες που αντλούνται είναι οι εξής:

 1. Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας, τα οποία αντλούνται από Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 2. Στοιχεία τεχνικών ελέγχων οχημάτων – ΚΤΕΟ, τα οποία αντλούνται από Μητρώα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
 3. Στοιχεία καταβολής τελών κυκλοφορίας, ακινησίας και ιδιοκτησίας, τα οποία αντλούνται από Μητρώα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
 4. Εύρεση ασφάλισης οχημάτων, τα οποία αντλούνται από Μητρώα από το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Το σύνολο των Μητρώων του Δημοσίου που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της πλατφόρμας διασυνδέεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση κωδικών Taxisnet, είτε από το myauto.gov.gr, είτε μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Περιουσία και φορολογία» και την υποενότητα «Οχήματα».

Έτσι, ο πολίτης μπορεί να βλέπει και να ελέγχει για κάθε όχημά του:

 • Τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας
 • Αν έχει πληρώσει Τέλη Κυκλοφορίας
 • Αν το όχημα του είναι σε κίνηση ή ακινησία
 • Αν το όχημα του έχει κλαπεί
 • Το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου και
 • Τα στοιχεία ασφάλισης του οχήματος
Οι άλλες ψηφιακές λειτουργίες γύρω από όχημα και ιδιοκτήτη 

Οι δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες δεν είναι οι πρώτες, για τις οποίες έχουν συνεργαστεί τα δύο υπουργεία. Μέχρι στιγμής έχουν επίσης τεθεί σε λειτουργία:

 • Η Προσωρινή άδεια οδήγησης: Έως σήμερα έχουν εκδοθεί 405.000 προσωρινές άδειες, τις οποίες οι υποψήφιοι που πετυχαίνουν στις πρακτικές εξετάσεις, μπορούν να εκτυπώσουν μέσα σε μία μέρα από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή.
 • Η Ανανέωση άδειας οδήγησης
 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω κλοπής / απώλειας / φθοράς
 • Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου
 • Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
 • Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος
 • Υπολογισμός τελών για μεταβίβαση επιβατικού ή δίκυκλου ΙΧ
 • Σήμα κυκλοφορίας εντός δακτυλίου της Αθήνας
 • Σήμα δωρεάν στάθμευσης ηλεκτροκίνητου οχήματος

Έως τώρα, οι πολίτες έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά: περισσότερες από 30.000 αιτήσεις για αντικαταστάσεις διπλωμάτων και 9.200 αιτήσεις για αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας οχημάτων. Συνολικά, έχουν εκδοθεί περισσότερα από 45.000 διπλώματα με τη χρήση νέων εφαρμογών, ενώ κάθε μήνα αποστέλλονται περισσότερα από 30.000 SMS που πληροφορούν τους πολίτες για το στάδιο που βρίσκεται η αίτησή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υφυπουργός Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος, στην Ανανέωση Διπλώματος, έως σήμερα έχουν υποβληθεί 20.000 αιτήσεις, καθώς οι πολίτες μπορούν να ανανεώσουν ψηφιακά την άδεια οδήγησης η οποία παύει να είναι σε ισχύ λόγω ηλικιακών ορίων ή για ιατρικούς λόγους, καθώς και τις επαγγελματικές άδειες. Η φυσική παρουσία του πολίτη απαιτείται μόνο κατά τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων, ενώ η ψηφιακή διαδικασία υποστηρίζεται από την ΗΔΙΚΑ και την έχουν ήδη χρησιμοποιήσει περίπου 4.500 γιατροί σε όλη τη χώρα. Έχουν εξετάσει περισσότερους από 17.000 πολίτες και έχουν εκδώσει περίπου 36.000 ιατρικά πιστοποιητικά.

Συνεχίζεται η ψηφιοποίηση

Για τα έργα και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των υπηρεσιών μίλησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, ο οποίος σημείωσε ότι «Κάποιες από τις υπηρεσίες στο Υπουργείο Μεταφορών πραγματικά ταλαιπωρούσαν τους πολίτες. Ήμασταν σε έναν ψηφιακό Μεσαίωνα. Σήμερα σπάμε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, που σε πολλές περιπτώσεις αναπαρήγαγαν φαινόμενα αδιαφάνειας και διαπλοκής, φαινόμενα συναλλαγής. Κάναμε επίσης κάτι που φαινόταν απλό, αλλά δεν είχε γίνει ποτέ: Χρησιμοποιούμε πλέον έναν πομποδέκτη για να μπορέσουμε να ταξιδεύουμε σε ολόκληρο το εθνικό οδικό δίκτυο. Κάναμε την προσωρινή άδεια οδήγησης, την ανανέωση της άδειας οδήγησης, και πολλά άλλα».

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης επανέλαβε πως το επόμενό καθοριστικό βήμα της ψηφιοποίησης θα γίνει στο τέλος του μήνα, όταν πλέον το δίπλωμα οδήγησης μαζί με την ταυτότητα θα μπουν στο κινητό μας τηλέφωνο – και, συγκεκριμένα, στο Gov.gr Wallet, κάτι το οποίο πραγματικά θεμελιώνει και συμβολικά μια αλλαγή εποχής.

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, επεσήμανε ότι η μεταβίβαση οχήματος είναι μια διαδικασία που θα διευκολύνει ουσιαστικά την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, καθώς γίνονται περίπου 300.000 μεταβιβάσεις ετησίως.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος δήλωσε αναφορικά με το MyAuto ότι σχεδιάστηκε στη βάση του επιτυχημένου Know Your Customer, αλλά για τα οχήματα κάθε πολίτη, «απαντώντας άμεσα στα ερωτήματα: Ποια τα στοιχεία του οχήματός μου; Έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας; Έχει περάσει ΚΤΕΟ και ποια είναι η ημερομηνία λήξης του τεχνικού ελέγχου; Είναι ασφαλισμένο και ως πότε;».

Το Μητρώο Υποδομών Φορέων και Αγοράς Ηλεκτροκίνησης

Στο Μητρώο Υποδομών Φορέων και Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (ΜΥΦΑΗ) αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς τονίζοντας ότι το Σεπτέμβριο θα είναι διαθέσιμη η σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές (Android και iOS), ενώ δρομολογούνται επίσης η αυτοματοποίηση του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Point System), η ηλεκτρονική έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου και η ψηφιοποίηση διαδικασίας υποβολής φακέλου αδειοδότησης υδατοδρομίων και διεθνών γραμμών λεωφορείων.

Ιδιαίτερα ως προς το Μητρώο Ηλεκτροκίνησης, συμπλήρωσε ότι οι φορείς της αγοράς μπορούν πλέον να «ανεβάζουν» δεδομένα όπως η ακριβής θέση των φορτιστών, η διαθεσιμότητα, το κόστος, ο τρόπος πληρωμής κ.λπ. τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα και ορατά στους χρήστες της πλατφόρμας σε πραγματικό χρόνο.

Αναφορικά με τα σημεία φόρτισης, ο κ. Ξιφαράς είπε ότι από τα 58 δημοσίως προσβάσιμα σημεία που υπήρχαν πανελλαδικά το 2019 έχουμε φτάσει σήμερα τα 1.746. Στόχος είναι έως το 2030 να έχουμε φτάσει τους 25.000 φορτιστές πανελλαδικά.

Στη ραγδαία αύξηση των σημείων φόρτισης συντέλεσε και η συμφωνία του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τους Παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την πύκνωση του δικτύου υποδομών φόρτισης στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Να σημειωθεί, πάντως, πως αν και το σχέδιο προέβλεπε την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης, ανά 60 χλμ, ήδη γίνονται δεύτερες σκέψεις η απόσταση να μεγαλώσει καθώς το αρχικό σχέδιο δε θεωρείται βιώσιμο.