Mykonos Municipal Community: Με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, για θέματα που αφορούν την Δημοτική Κοινότητα [Έγγραφο]

Mykonos Municipal Community / Με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, για θέματα που αφορούν την Δημοτική Κοινότητα, αλλιώς η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πάσχει ακυρότητας. [Έγγραφο]

Mykonos Municipal Community: Με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, για θέματα που αφορούν την Δημοτική Κοινότητα [Έγγραφο]

Mykonos Municipal Community / Με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, για θέματα που αφορούν την Δημοτική Κοινότητα, αλλιώς  η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πάσχει ακυρότητας. [Έγγραφο]

Εγκύκλιο υπ. Αριθμ. 94 δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών με όλες τις δυνατές διευκρινίσεις και πληροφορίες για θέματα που άπτονται της λειτουργίας των δημοτικών κοινοτήτων.

Μεταξύ άλλων η εγκύκλιος αναφέρει:

Όλες οι δημοτικές κοινότητες της χώρας εμφανίζονται στην υπ’ αριθμ.64436/01.08.2023 (Β΄4821) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθώς και στη «Βάση Δεδομένων Δήμων-Δημοτικές Εκλογές 2019», στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα όργανα διοίκησης των δημοτικών κοινοτήτων διαφοροποιούνται ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε κοινότητας.

Ειδικότερα, στις μικρές δημοτικές κοινότητες, αυτές δηλ. που έχουν μόνιμο πληθυσμό έως και διακόσιους (200) κατοίκους, προβλέπεται ένα μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας.

Αντίθετα, στις μεγαλύτερες δημοτικές κοινότητες, αυτές με μόνιμο πληθυσμό από διακόσιους έναν (201) κατοίκους και άνω, προβλέπεται η ύπαρξη τόσο συλλογικού (συμβούλιο δημοτικής κοινότητας), όσο και μονοπρόσωπου (πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας) οργάνου διοίκησης.

Ο αριθμός των μελών του συμβουλίου κοινότητας διαφοροποιείται ανάλογα με τον πληθυσμό της και διαμορφώνεται ως εξής:

Μόνιμος πληθυσμός δημοτικής κοινότητας Αριθμός μελών συμβουλίου 
201 – 2.000 κάτοικοι 3 μέλη
2.001 – 10.000 κάτοικοι 5 μέλη
10.001 – 50.000 κάτοικοι 11 μέλη
50.001 και άνω κάτοικοι 15 μέλη

Οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των δημοτικών κοινοτήτων περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 81 [«Αρμοδιότητες προέδρου συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων»], 82 [«Αρμοδιότητες προέδρου κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων»] και 83 [«Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων»] του ν.3852/2010. 

Ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων ή στα συμβούλια.

Πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό από διακόσιους έναν (201)έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους21 ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού στη δημοτική κοινότητα ο οποίος έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 

Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας ορίζεται ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού του δημάρχου που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύμβουλος που να έχει εκλεγεί με τον ίδιο συνδυασμό, ή σύμβουλος του συνδυασμού αυτού που να επιθυμεί να αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του προέδρου, η θέση αυτή καταλαμβάνεται από σύμβουλο του δεύτερου σε σειρά εκλογής συνδυασμού στη συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα, σύμφωνα πάντα με τη σειρά σταυρών προτίμησης.

Το συμβούλιο δημοτικής κοινότητας συνεδριάζει μόνο δια ζώσης, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του.

Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του, συνυπολογιζόμενου και του προέδρου. 

Αν μετά από δύο (2) συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. 

Σε σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 234 του ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής της έκπτωσης.

Οι αποφάσεις των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό έως και διακοσίους (200) κατοίκους και οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των διακοσίων (200) κατοίκων δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Οι αποφάσεις των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό έως και διακοσίους (200) κατοίκους καθώς και οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων άνω των διακοσίων (200) κατοίκων, με τις οποίες διατ&upsi