Mykonos: Πρόσκληση Δια Περιφοράς έκτακτης Συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανω Μεράς

Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Άνω Μεράς Μυκόνου, σας προσκαλούν την Δευτέρα 26 Απριλίου 2021, και ώρα 17:00 μ.μ., να σ

Mykonos: Πρόσκληση Δια Περιφοράς έκτακτης Συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανω Μεράς
Mykonos: Πρόσκληση Δια Περιφοράς έκτακτης Συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανω Μεράς

Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Άνω Μεράς Μυκόνου, σας προσκαλούν την Δευτέρα 26 Απριλίου 2021, και ώρα 17:00 μ.μ., να συμμετέχετε στην δια περιφοράς συνεδρίαση (μέσω διαδικτύου)......., λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, αλλά και της με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, καθώς και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ: 2 (ΦΕΚ1/Β΄/02-012021) ΚΥΑ, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από το Συμβούλιο της Κοινότητας αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερόμενων θεμάτων:

  • Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση παραρτήματος Ελληνικής Αστυνομίας στην ΑΝΩ ΜΕΡΑ , με σκοπό την προστασία των Δημόσιων κτιρίων και την ασφάλεια των πολιτών
  • Έγκριση απομάκρυνσης ξεραμένου κορμού φοίνικα πλησίον της πλατείας Άνω Μεράς και αντικατάστασής του.
  • Εξέταση διαφόρων εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.